PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 3(28) | 55--87
Tytuł artykułu

Nakładanie i egzekwowanie obowiązków publicznoprawnych a psychologia długu

Warianty tytułu
Imposing and Enforcing Public and Legal Obligations' versus Psychology of Debt
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Obowiązki publicznoprawne - tj. obowiązki prawne, nakładane na administrowanych w interesie publicznym - bywają lekceważone, a ich spełnianie - przewlekane. Dzieje się tak z różnych powodów. Zdarzają się przypadki niesłusznego nałożenia obowiązków; podporządkowanie się im przez obciążonego nie tylko narażałoby na szwank jego interesy, ale było by sprzeczne z interesem publicznym. Bywa i tak, że zakres obowiązku i jego ciężar zaskakuje, a jego spełnienie przekracza w danym momencie rzeczywiste możliwości administrowanego. Takim sytuacjom zapobiegać ma - w zasadzie - ustanawianie prawa: wyznaczanie - na przyszłość i w sposób generalny - treści obowiązków i przesłanek ich nałożenia (normy materialne), a także zasad i trybu przypisy-wania ich w danym momencie konkretnym podmiotom (normy proceduralnej. Czasem jednak administrowani powstrzymują się od dobrowolnego wykonania obowiązku, choć został on niedwuznacznie sformułowany i prawidłowo nałożony przez dysponenta władzy publicznej, a jego spełnienie wydaje się leżeć w zasięgu ich możliwości. (fragment tekstu)
EN
The presented text refers to psychological aspects of enforcing public and legal obligations. The authors turn attention to the fact that experiences acquired on the ground of psychology and behavioural economics may find a positive use in the process of realisation of obligations imposed in the scope of public and legal relations. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
55--87
Opis fizyczny
Twórcy
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • W. Jakimowcz, Obowiązek administracyjny w egzekucji administracyjnej, [w:] System egzekucji administracyjnej, red. J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz, Warszawa 2004.
 • Osowski, K. Śmietana, G. Lisicki, M. Nowaczyk, T. Haładyj, Niech ludzie stoją w korkach - nie oddamy naszego domu!, "Gazeta Wyborcza - Gazeta Stołeczna" z 19 lipca 2009 r" http://warszawa.gazeta.pl/warsza wa/l,66825,6837288.html
 • I. Lipowicz, Istota administracji, {w:] Prawo administracyjne, red. Z Niewiadomski, wyd. 2, Warszawa 2005.
 • H. Izdebski, Kierunki rozwoju zarządzania publicznego w Europie, [w:] W poszukiwaniu dobrej administracji, red. H. Izdebski, H. Machińska, Warszawa 2008.
 • A. Szpor. Mediacja w prawie administracyjnym, [w:] E. Gmurzyńska, R. Morek, Mediacje. Teoria i praktyka, Warszawa 2009.
 • B. Summers, D. Read, F. Fylan, Literature in the Areas of Behavioural Economics and PsychologyRelevant to the Understanding of an Individual's Propensity to Engage with their Creditors, Department of Constitutional Affairs, 2005, http://www.dca.gov.ue/review_debt_research.pdf
 • S. Lea, A. Mewse, W. Wrapson, Evaluation of Pre-Action Notice (PAN) Pilot, Summary report, Ministry of Justice, 2007, http://www.justice.gov.uk/docs/cp2207-exec.pdf
 • E. Aronson, T.D. Wilson, R.M. Akert, Psychologia społeczna. Serce i umysł, Poznań 1997.
 • W. Domachowski, S. Kowalik, J. Miluska (re.), Z zagadnień psychologii społecznej, Warszawa 1984.
 • L. Wołoszynowa (red.), Materiały do nauczania psychologii, Seria 3, t. 3, Warszawa 1978.
 • T. Tyszka, Psychologia ekonomiczna, Gdańsk 1999.
 • H. Sęk, Społeczna psychologia kliniczna, Warszawa 2000.
 • J. Strelau, Psychologia różnic indywidualnych, Warszawa 2006.
 • J. Strelau, Psychologia. Podręcznik akademicki, tom 2, Gdańsk 2000.
 • J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Zakamycze 2005.
 • T. Jędrzejewski, M. Masternak, P. Rączka, Administracyjne postępowanie egzekucyjne, Toruń 2002.
 • J. Łętowski, Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1990.
 • L. Morawski, Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, Warszawa 2005.
 • T. Zaleśkiewicz, Psychologia inwestora giełdowego, Gdańsk 2003.
 • P. Zielonka, Czym są finanse behawioralne, czyli krótkie wprowadzenie do psychologii rynków finansowych, "Materiały i Studia NBP" z. 165, Warszawa 2003.
 • W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2001.
 • I. Ajzen, The theory of planned behawior, "Organizational Behavior and Human Decision Processes" z 1991, vol. 50.
 • http://www.people.umass.edu/aizen/tpb.html
 • K. Ostaszewski, K. Bobrowski, A. Borucka, A. Pisarska, Subiektywne normy a intencja używania substancji psychoaktywnych przez nastolatków, "Alkoholizm i Narkomania" 2002, nr 3.
 • http://www.ipin.edu.pl/ain/archiwum/2002/3/t15n3_5.pdf.
 • D. Kahneman, A. Tversky, Prospect Theory: an Analysis of Decision under Risk, "Econometrica" Vol. 47, No.2 (Mar., 1979), s. 263-291; http://www.hss.caltech.edu/~camerer/Ec101/ProspectTheory.pdf.
 • A. Falkowski, T. Tyszka, Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańsk 2009.
 • Ł. Sitek, Za egzekucję fiskus pobierze opłatę, "Rzeczpospolita" z 12 kwietnia 2011 r., http://www.rp.pl/artykul/641142.html.
 • http://www.uokik.gov.pl/program_lagodzenia_kar2.php.
 • R. Richard, J. van der Pligt, N. de Vries, Anticipated Affect and Behavioral Choice, "Basic and Applied Social Psychology" t. 18, nr 2, czerwiec 1996.
 • W. Lang, J. Wróblewski, S. Zawadzi, Teoria państwa i prawa, Warszawa 1980.
 • L. Klat-Wertelecka, Czy w egzekucji administracyjnej możliwe jest zawarcie umowy?, [w:] L. Dziewięcka-Bokun, J. Boć (red.), Umowy administracji, Wrocław 2008.
 • J.B., Rotter, Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement, "Psychological Monographs", vol. 80 (609)/ 1966.
 • K. Domańska-Najder, Definicja pojęcia kontroli - przegląd zagadnień, "Przegląd Psychologiczny" 1984, nr 2.
 • R. Drwal, Poczucie kontroli jako wymiar osobowości - podstawy teoretyczne, techniki badawcze i wyniki badań. Materiały do nauczania psychologii, seria III, t. 3, 1978.
 • A. Bandura, Social Learning Theory, New York 1977.
 • A. Szpor, Kontrola zarządcza a mediacja w administracji publicznej, "Kontrola Państwowa" 2011, nr 5.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171265203

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.