PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 83 Popyt turystyczny: uwarunkowania | 401--414
Tytuł artykułu

Rola dostępności komunikacyjnej obszaru recepcji turystycznej w kształtowaniu popytu turystycznego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of a Destination Communication Accessibility in Establishing Tourism Demand
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie roli dostępności komunikacyjnej w kształtowaniu popytu turystycznego, a także dokonanie próby oceny dostępności komunikacyjnej w przypadku dwóch wybranych miejsc recepcji turystycznej. Do realizacji tak sformułowanego celu zastosowano analizę literatury, zasobów internetowych wyspecjalizowanych instytucji, a także studium przypadku. Znaczenie dostępności telekomunikacyjnej dla turystów scharakteryzowano na przykładzie wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród aktualnych i potencjalnych odwiedzających miasto Wrocław, a rolę dostępności transportowej (ze szczególnym uwzględnieniem transportu lotniczego) w kształtowaniu ruchu turystycznego w miejscu recepcji turystycznej - na przykładzie miasta Krakowa. Wykorzystanie metody case study umożliwiło zaprezentowanie sposobu wdrożenia teoretycznych podstaw (będących przedmiotem pierwszej części artykułu) w praktyce. (fragment tekstu)
EN
The presented article covers problems of communication accessibility understood broadly as both transport and telecommunication accessibility. Its objective is to discuss the role and to evaluate communication accessibility in establishing tourism demand. The importance of telecommunication accessibility for tourists was characterized by means of survey results performed among current and potential visitors of Wrocław town, while the role of transport accessibility, with particular consideration of airline transport, influencing tourist traffic in a destination was based on the example of Cracow town. The results of telecommunication accessibility research pointed to the Internet as the major source of tourism information, which is not sufficiently used by Wrocław tourism information system. The assessment of Cracow transport accessibility indicated the growing importance of budget airlines which influenced the incoming tourism traffic volume dynamics and structure.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • T. Komornicki, P. Śleszyński, P. Rosik, W. Pomianowski, Dostępność przestrzenna jako przesłanka kształtowania polskiej polityki transportowej, PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Biuletyn, Zeszyt 241, Warszawa 2010, s. 18.
 • T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski, Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa 1985, s. 14.
 • O. Rogalewski, Zagospodarowanie turystyczne, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1974, s. 37-49, 63.
 • T. Lijewski, Geografia transportu Polski, PWE, Warszawa 1986, s. 8.
 • E. Zysnarska, Komunikacja społeczna w nowej gospodarce, w: Nowa ekonomia a społeczeństwo (tom II), red. S. Partycki, Wyd. KUL, Lublin 2006, s. 367.
 • P. O'Connor, The Changing Face of Hotel Electronic Distribution, "Travel and Tourism Analyst" 2001, nr 5, s. 61-78.
 • N. Daszkiewicz, Konkurencyjność. Poziom makro, mezo i mikro, PWN, Warszawa 2008, s. 59.
 • Informacja turystyczna, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 36-49.
 • Zarządzanie turystyką, red. L. Pender, R. Sharpley, PWE, Warszawa 2008, s. 96-97.
 • M. Barnett, C. Standing, Repositioning Travel Agencies on the Internet, "Journal Vacation Marketing", 2001, vol. 7, no 2, s. 143-152.
 • D. Buhalis, P. O'Connor, Information Communication Technology Revolutionizing Tourism,"Tourism Recreation Research" 2005, vol. 30, no 3, s. 7-16.
 • D. Buhalis, D. Ujma, Pośrednicy turystyczni a tworzenie wartości, w: Turystyka w badaniach naukowych, red. R. Winiarski, W. Alejziak, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków 2005, s. 163-176.
 • Z. Kruczek, B. Walas, Promocja i informacja turystyczna, Proksenia, Kraków 2004, s. 160.
 • J. Merski, Informacja turystyczna w Polsce, WSE w Warszawie, Warszawa 2002, s. 12, 14-15.
 • R. Ziółkowski, Podstawy tworzenia regionalnego systemu informacji turystycznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 7, Szczecin 2006, s. 61.
 • W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 1997, s. 226.
 • E. Kolbusz, A. Nowakowski, Informatyka w zarządzaniu, Wyd. Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 1999, s. 46-47.
 • Obsługa ruchu turystycznego, red. B. Meyer, PWN, Warszawa 2006, s. 97-98.
 • No-frills Carriers: Revolution or Evolution? A study by the Civil Aviation Authority, TSO, Norwich 2006, s. 15.
 • Ruch turystyczny w Krakowie w 2008 roku. Raport końcowy, kier. K. Borkowski, MOT, Kraków 2009, s. 14.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171265205

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.