PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
1999 | nr 3 | 52--60
Tytuł artykułu

Analiza kosztu kredytu wyznaczonego według zaleceń Unii Europejskiej

Warianty tytułu
Credit Cost Analysis Acccording to EU Recommendations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule została przedstawiona metodologia porównywania atrakcyjności kredytów zgodnie z zaleceniami Unii Eurpejskiej. Miarą, służącą do porównywania ofert, jest stopa (APR annual percentage rate) obliczana według formuły wewnętrznej stopy zwrotu i uwzględniająca oprócz kosztów związanych z zapłatą odsetek również inne koszty, które musi ponieść kredytobiorca w celu otrzymania kredytu. Jest to o tyle istotne, iż obowiązujące w Polsce prawodawstwo nie nakłada na banki stosowania jednolitych miar, określających cenę kredytu. Nic więc dziwnego, iż banki stosują metody naliczania odsetek, schematy spłaty długów, pobierają różne opłaty, podnoszące cenę kredytu. Konsekwencją jest mało przejrzysty rynek oraz niemożność porównywania ofert różnych banków bez dokonania stosownych obliczeń. Drugim istotnym wątkiem artykułu jest, opracowana przez autorów, uproszczona metodologia wyznaczania stopy APR. Sposób ten jest na tyle dokładny, iż może być z powodzeniem stosowany zamiennie z dokładną metodą wyznaczania tej stopy - metodą interpolacji liniowej. Autorzy wyznaczyli tabelę przybliżonych wartości przyrostu okresowej stopy procentowej kredytu DELTAj (%) pod wpływem jednego punktu procentowego prowizji p dla danej liczby rat spłaty kredytu n oraz rocznego nominalnego oprocentowania. Trzecia część pracy dotyczy analizy 10 ofert kredytowych zebranych w warszawskich oddziałach banków. Dla każdej z nich określono, jaki schemat spłaty został przyjęty przez dany bank. Kiedy schemat nie był zgodny z żadnym ze znanych i powszechnie stosowanych modeli spłaty długów, autorzy sporządzili algorytm jego spłaty. Następnie dla wszystkich ofert obliczono stopy APR i wybrano najatrakcyjniejszy kredyt. Okazało się iż najtańszy jest jeden z wyżej oprocentowanych kredytów. Dokonana analiza wykazała ponadto, iż polskie banki niejednokrotnie stosują schematy spłaty długów, które łamią podstawowe zasady matematyki finansowej. Bardzo zaskakujące było również odkrycie, że w h-tej racie, obliczanej przez jeden z analizowanych banków, klient płaci odsetki naliczone za miniony miesiąc z dołu oraz za dzień spłaty długu z góry (dotyczy to kredytu spłacanego w ratach malejących). Poza tym bank przyjmuje, że wszystkie miesiące liczą 30 dni, z wyjątkiem miesiąca pierwszego, który jest o jeden dzień dłuższy - co łamie przybliżoną zasadę rachunku czasu. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the methodology of comparing loans in line with the European Union recommendations. The measure used to compare loan offers is APR (annual percentage rate), calculated according to the formula of internal rate of return and considering, apart from interest cost, also other costs to be borne by the borrower to obtain a loan. It is important since existing legislation does require banks to apply uniform measures to determine loan price. It is obvious, therefore, that banks use interest calculation methods, repayment schedules and different fees and charges that increase loan price. As a consequence, we have non-transparent market and inability to compare offers of different banks without adequate calculations. The second topic of the article is, established by the authors, a simplified methodology of APR calculation. The method is not detailed enough to be used as an equivalent of the detailed linear interpolation method. The authors worked out a matrix of approximate increase values of the periodic interest rate on a loan Dj (%) resulting from one percentage point change of the fee p for a given number of installments n, and nominal interest rate on an annual basis. The third part is devoted to the analysis of 10 credit offers obtained from Warsaw branches of Polish banks. For each offer the repayment schedule was determined. In case the schedule was different from any known and commonly applied debt repayment schedules the authors prepared the repayment algorithm. Then, APR was calculated for all offers, and most attractive loan was selected. It was found out that the loan with one of highest interest rates was cheapest. Moreover, the analysis proved that Polish banks often use repayment schedules that breach financial mathematics rules. The authors also learnt to their surprise that with h installment, calculated by one the banks under analysis, the customer paid interest calculated at the end-period for the previous month and in advance for the repayment day (this refers to the loan repaid in descending installments). Additionally, the bank assumes that all months have 30 days, except for the first one that is one day longer - which is against the rule of time calculus. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
52--60
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171265233

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.