PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
1999 | nr 3 | 64--73
Tytuł artykułu

Spłata kredytu kontraktowego w systemie kas mieszkaniowych

Autorzy
Warianty tytułu
Repayment of a Contract Loan in the Savings and Loan Association Scheme
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kwota kredytu z kasy mieszkaniowej zależy od wysokości środków zgromadzonych w fazie oszczędzania. Raty spłaty kredytu są więc funkcją zmiennych, które wpływają na sumę depozytu i odsetek. Na ich wysokość wywiera wpływ także przeciętna stopa redyskonta w okresie kredytowania, od której poziomu zależy koszt kredytu oraz czas jego spłaty. Ogromne znaczenie mają również przyjęte przez banki zasady oszczędzania i kredytowania, dotyczące indeksacji wpłat i schematu spłaty kredytu. Przy tych samych regulacjach fazy oszczędzania spłata w systemie stałych umorzeń jest bardziej uciążliwa dla klienta w pierwszych miesiącach kredytowania od spłaty według schematu stałych płatności. Przy tych samych warunkach kredytowania indeksacja wpłat przyczynia się do wzrostu wysokości kredytu i rat jego spłaty, ale jest korzystna z punktu widzenia realizacji celów mieszkaniowych. Funkcjonujące w Polsce kasy mieszkaniowe (w Banku Śląskim SA i Banku Pekao SA) zastosowały odmienne rozwiązania tak w fazie oszczędzania, jak i kredytowania. Dlatego nie jest celowe dokonywanie bezpośrednich porównań obciążenia spłatą kredytu w tych jednostkach. Można jedynie stwierdzić, że średni roczny wzrost dochodów w fazie oszczędzania niezbędny do utrzymania realnych płatności na rzecz kasy na niezmienionym poziomie jest mniejszy dla klientów Banku Śląskiego (2-6%) niż Banku Pekao SA (6-13%). Optymalnym rozwiązaniem wydaje się indeksacja wpłat i spłata kredytu w systemie stałych płatności z wydłużonym okresem kredytowania. Pozwala ono na jednoczesne zapobieganie deprecjacji oszczędności oraz minimalizację i równomierne rozłożenie w czasie obciążenia spłatą kredytu. (abstrakt oryginalny)
EN
The amount of loan to be granted from a savings and loan association depends on the amount of funds accumulated during the savings phase. Repayment installments are also the function of variables affecting total amount of deposit and interest. Their amount is also affected by the average rediscount rate during the credit term, which determines the cost and repayment time of the credit. Principles of savings and lending applied by banks, related to payment indexation and repayment schedule, are also of a great importance. With the same regulations related to the savings phase, repayment under the system of fixed write-offs is heavier for the borrower during first months of lending than the repayment according to the schedule of fixed payments. With the same lending terms and conditions, payment indexation increases credit principal and installments, however, it is more favorable in terms of satisfying housing needs. Savings and loan associations existing in Poland (run by Bank Śląski SA and Bank Pekao SA) apply different solutions both during savings and lending phases. Therefore, it is aimless to make direct comparisons in this aspect. It can be only assumed that the average annual growth of income in the savings phase, necessary to keep real payments on the unchanged level, is lower at Bank Śląski SA (2-6%) than at Bank Pekao SA (6-13%). Indexation of payments and fixed repayment installments under prolonged lending terms seem to be an optimal solution. It allows to avoid savings depreciation as well as minimize and distribute evenly the repayment burden. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
64--73
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171265259

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.