PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | R. 10, nr 4, cz. 1 | 521--535
Tytuł artykułu

Systemy gwarantowania depozytów - konwergencja rozwiązań stosowanych w krajach Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Deposit Insurance Systems - Convergence of Solutions Used in European Union Countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z elementów sieci bezpieczeństwa finansowego są systemy gwarantowania depozytów. Pierwsze stanowisko unijne w kwestii gwarantowania depozytów zostało zawarte w rekomendacji Komisji Europejskiej 87/63/EWG z dnia 22 grudnia 1986 r. Rekomendacje niniejsze nie miały jednak charakteru wiążącego. Bardziej obligatoryjną formę ochrony wkładów oszczędzających oraz podwaliny zmierzające do harmonizacji rozwiązań stosowanych w systemach gwarantowania depozytów w krajach członkowskich UE zapewniła Dyrektywa 94/19/WE, zmieniona Dyrektywą 2009/14/WE. Natomiast w dniu 12 lipca 2010 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt nowej dyrektywy, w myśl której zostanie przeprowadzona dogłębna reforma systemu gwarantowania depozytów w państwach członkowskich UE. Propozycje nowej dyrektywy dotyczą między innymi: poziomu gwarancji depozytów, zakresu gwarancji, okresu wypłaty gwarancji depozytowych, sposobu finansowania oraz wykorzystania środków finansowych. (abstrakt oryginalny)
EN
One of elements of financial safety net are the deposit insurance systems. The first suggestions about insurance of deposits were mentioned in recommendations of the European Commission 87/63/EEC of 22 December 1986. These recommendations were not compulsory. More strict form of protection of deposit and the base aiming to harmonize the solutions used in deposit insurance systems in the member countries of EU gave Directive 94/19/EC which was changed by Directive 94/19/EC. On 12 July 2010 European Commission introduced the project of a new directive for deep reform of deposit insurance systems. Among others it regulates: level of deposit insurance, range of insurance, period of payments of deposit insurance, the way of financing and using of financial funds. (original abstract)
Rocznik
Strony
521--535
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański, doktorantka
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Capiga M., Gradoń W., Szustak G. (2010), Sieć bezpieczeństwa finansowego, CeDeWu, Warszawa.
 • Daniluk D. (1995), Regulacje Unii Europejskiej dotyczące gwarantowania depozytów, "Prawo Bankowe", nr 2.
 • Dyrektywa 94/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów; Dz. Urz. WE L 135 z 31.05.1994.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/14/WE z dnia 11 marca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 94/19/WE w sprawie systemów gwarancji depozytów w odniesieniu do poziomu gwarancji oraz terminu wypłaty (tekst mający znaczenie dla EOG).
 • http://www.iadi.org, 16.06.2012 r.
 • Jurkowska-Zeidler A. (2008), Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Litan R. (1997), What should banks do?, The Brooking Institution, Waszyngton.
 • Monti: Niech pan wyluzuje, Herr Müller,(2012), ,,Gazeta Wyborcza" (DGW RP) nr 145 z 23 czerwca 2012 r.
 • Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie systemów gwarancji depozytów (wersja przekształcona) oraz w sprawie projektu dyrektywy zmieniającej dyrektywę 97/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie systemów rekompensat dla inwestorów (CON/2011/12); Dziennik Urzędowy C 099, 31/03/2011 P. 0001-0007.
 • Pawłowicz L., Wierzba R. (2007), Sieć bezpieczeństwa a integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej, ,,Bank i Kredyt", nr 8-9.
 • Projekt Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2010 r. zmieniający dyrektywę 94/19/WE w sprawie systemów gwarancji depozytów [wersja przekształcona].
 • Rekomendacja Komisji Europejskiej 87/63/EWG z dnia 22 grudnia 1986 r. dotycząca wprowadzenia we Wspólnocie systemów gwarancji depozytów; Dz. Urz. WE L 33 z 4.02.1987.
 • Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2010 r. dotyczące przeglądu dyrektywy 94/19/WE w sprawie systemów gwarancji depozytów.
 • Szczepańska O. (2005), Podstawowe przesłanki, założenia i struktura sieci bezpieczeństwa finansowego w świetle teorii i doświadczeń międzynarodowych, ,,Bezpieczny Bank", nr 1.
 • Szczepańska O. (2008), Stabilność finansowa jako cel Banku Centralnego, WN Scholar, Warszawa.
 • Szeląg K. (2012), Systemy bankowe państw Unii Europejskiej, (w:) Systemy bankowe krajów G-20, ZAPOL, Szczecin.
 • Thematic Review on Deposit Insurance Systems, Peer Review Report, Financial Stability Board, 8 February 2012.
 • Unia bankowa, czyli ... co?,(2012), ,,Gazeta Wyborcza"(DGW RP) nr 144 z 22 czerwca 2012 r.
 • www.bfg.pl, 17.06.2012 r.
 • www.fdic.gov/about/history/index.html, 16.06.2012 r.
 • Zdanowicz B. (2007), Podstawowe dylematy i kryteria wyboru formuły systemu gwarantowania depozytów w świetle teorii i doświadczeń międzynarodowych, ,,Bezpieczny Bank", nr 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171265331

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.