PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 297 Rola podmiotów sektora publicznego, gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w kreowaniu i wspieraniu zrównoważonego rozwoju | 156--165
Tytuł artykułu

Wpływ polityki podatkowej gmin na rozwój regionu na przykładzie województwa lubelskiego

Warianty tytułu
Impact of Communes Fiscal Policy on Regional Development Basing Upon Lublin Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podstawowymi narzędziami polityki podatkowej gmin są obniżki stawek podatków i opłat. Gminy mogą również stosować pozaustawowe zwolnienia, ulgi, umorzenia oraz rozkładanie na raty i zaniechanie poboru podatków. Główną przyczyną obniżania dochodów podatkowych gmin są obniżki stawek podatkowych, których poziom corocznie uchwala rada gminy. Celem opracowania jest ocena stosowanej przez gminy województwa lubelskiego polityki podatkowej w zakresie dwóch podstawowych źródeł dochodów podatkowych, czyli podatku od nieruchomości i podatku rolnego, oraz jej wpływu na możliwości rozwojowe tych jednostek i regionu, w jakim są zlokalizowane. Zakres czasowy obejmuje lata 2002-2011. Badania przeprowadzono w oparciu o uchwały podatkowe gmin w zakresie wysokości stawek podatkowych.(abstrakt oryginalny)
EN
Fiscal policy of communes is vested with basal tools including reduction of tax rates and charges. The main reason of tax cutting by communes are tax rates reductions which is determined by commune board annually. The non-statutory tax reliefs enforced by commune government organs have lesser effects in the reduction of commune income level. This paper identifies and assesses fiscal policy used by Lublin Voivodeship communes within two basal sources of tax incomes: real estate tax, rural tax as well as fiscal policy impact on the development opportunities of units and region where they are located(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bibliografia
 • Borodo A., Samorząd terytorialny. System prawno-finansowy, Warszawa 2004.
 • Cieślak-Wróblewska A., Samorządy tną wydatki, "Rzeczpospolita" nr 21 , z dnia 25 stycznia 2013 r.
 • Hajdys D., Źródła finansowania inwestycji infrastrukturalnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, "Finanse Komunalne" 2007, nr 10.
 • Klimek M., Zrównoważony rozwój lokalny, Białystok 2010.
 • Kobiałka A., Sytuacja dochodowa gmin województwa lubelskiego w latach 1999-2005, Zeszyty Naukowe SGGW 2008, nr 65.
 • Komunikat Prezesa GUS z 17 października 2006 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r., MP 2006, nr 74, poz. 745.
 • Komunikat Prezesa GUS z 19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r., MP nr 76, poz. 960.
 • Komunikat Prezesa GUS z dnia 12 października 2001 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2001 r., MP nr 35, poz. 573.
 • Leśniewski M.A., Raport z przeprowadzonych badań w gminach województwa świętokrzyskiego, [w:] Przedsiębiorczość a konkurencja w regionie świętokrzyskim - wyniki badań, red. Z. Olesiński, Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2007.
 • Metody oceny rozwoju regionalnego, red. D. Strahl, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2006.
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z 25 października 2006 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych, MP nr 75, poz. 758.
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r., www.isk.infor.pl/aktualności,9,1,38241,znamy-gorne-granice-stawek- -podatku-od-nieruchomosci-w-2011-r.html.
 • Olesiński Z., Predygier A., Leśniewski M.A., Sabat A., Kształtowanie konkurencyjności gmin regionu świętokrzyskiego - wyniki badań, Studia i Materiały, Miscellanea Oeconomicae nr 1/2009.
 • Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, PWN, Warszawa 2000.
 • Programowanie rozwoju regionalnego. Poradnik dla samorządów województwa, red. A. Hausner, MSAP AE Kraków 1999.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia18 października 2001 r. w sprawie określenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach i opłatach lokalnych, DzU nr 125, poz. 1375.
 • Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., DzU 2001, nr 62, poz. 627.
 • Współczesne koncepcje przestrzennego rozwoju gospodarki i społeczeństwa, red. S. Korenik, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.
 • www.stat.gov.pl.
 • Wykonanie budżetów jednostek samorządowych woj. lubelskiego w latach 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, Zeszyty problemowe nr 43, 45,47,47,50,52,53, Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie oraz www.rio lublin.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171265333

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.