PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 6 | 105--117
Tytuł artykułu

Rozszerzenie Unii Europejskiej o kraje Partnerstwa Wschodniego i jego potencjalny wpływ na Wspólną Politykę Rolną

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Enlargement of the Eueastern Partnership Countriesandits Potential Impact on the Common Agricultural Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Nowe warunki dla funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), wynikające z nowego budżetu na lata 2014-2020 oraz perspektywy rozszerzania Unii Europejskiej (UE) o nowe rynki rolne, są wyzwaniem w zakresie sprawnego zarządzania tym sektorem gospodarki regionu. Znajomość potencjalnych czynników wpływających na zmiany przyczynić się może do efektywniejszego prognozowania kierunków rozwoju WPR, a co za tym idzie skuteczniejszego osiągania jej celów. Celem pracy jest zidentyfikowanie rynków rolnych tych państw Partnerstwa Wschodniego, które w największym stopniu wpłynąć mogą na zmiany we WPR. Wstępne wyniki badań wskazują, że największym wyzwaniem stojącym przed WPR będzie Umowa o Stowarzyszeniu oraz utworzeniu strefy wolnego handlu z Ukrainą z racji ich potencjału produkcyjnego a także kwestia stosowania jednolitych standardów i norm stosowanych przez rolników w procesie produkcji. Przy jednolitych wymogach produkcyjnych dla wszystkich krajów, rynki rolne większości z nich nie powinny znacząco wpłynąć na obecny kształt sektora rolnego UE. Należy również zaznaczyć, ze również Gruzja i Mołdawia zakończyły negocjacje umów o stowarzyszeniu oraz strefie wolnego handlu DCFTA. (abstrakt oryginalny)
EN
New conditions for the functioning of the Common Agricultural Policy (CAP), as a result of the new budget for 2014-2020 and the prospect of enlargement of the European Union (EU) on new agricultural markets, are a challenge for the efficient management of this sector of the regional economy. Knowledge about the potential factors influencing the changes may contribute to better forecasting of future directions of the CAP, and thus more effective achievement of its objectives. Aim of this study is to identify those agricultural markets of candidate countries, which may have the greatest impact on changes in the CAP. Preliminary results indicate that the biggest challenge facing the CAP will be the Association Agreement and the establishment of a free trade zone with Ukraine due to their productive potential, as well as the issue of the application of uniform standards and rules used by farmers in the production process. With uniform production requirements agricultural markets of most of these countries should not significantly affect the current state of the EU agricultural sector. It should be also noted that the Georgia and Moldova have concluded their negotiations for Association Agreements and for free trade zone DCFTA. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
105--117
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
 • Ananicz Sz., Biuro Analiz Sejmowych, Zagadnienia społeczno-gospodarcze, "Partnerstwo wschodnie" 2009, nr 17(64).
 • Bokajło W., Dziubko K., UE- Leksykon Integracji, Wyd. Europa, Warszawa 2005.
 • DG Trade, EU - Ukraine Deep and Comprehensive Free Trade Area, 2013, s. 2.
 • Eurostat: www.eurostat.ec.europa.eu
 • Komisja Europejska, Joint Staff working document Estern Partnership Roadmap 2012-2013: The multilateral dimension; Joint Communications to the European Parliament, the council, the european economic and social committee and the committee of the regions, 2012.
 • Komisja Europejska, European Neighbourhood and Partnership Instrument Azerbaijan Country Strategy Paper 2007-2013.
 • Komisja Europejska, European Neighbourhood and Partnership Instrument Belarus Country Strategy Paper 2007-2013 and National indicative programme 2007-2011.
 • Komisja Europejska, Joint Staff working document Estern Partnership Roadmap 2012-2013: The multilateral dimension; Joint Communications to the European Parliament, the council, the european economic and social committee and the committee of the regions, 2012.
 • Komisja Europejska, UE-Ukraine Association Agendato prepare and facilitate the implementation of the Association Agreement; European Commission - External Relations 2009.
 • Komisja Europejska, Wider Europe - Neighbours: A New Framework for Relations with our Estern and Southern Neighbours, "COM" 2003, no 104, final; A secure Europe in a better world - European security strategy, Bruksela 12 grudnia 2003 r.
 • Lipczuk W., Wowk M., Atrakcyjność inwestycyjna rolnictwa ukraińskiego, "Roczniki Nauk Rolniczych" 2011, Seria G, T. 98, Z. 4.
 • Rada UE, Wspólna deklaracja przyjęta podczas szczytu Partnerstwa Wschodniego w Pradze, 7 maja 2009 r.
 • Rada UE, Council conclusions on Belarus 3191 st Foreign Affairs Council meeting Luxembourg 15 October 2012.
 • Sadowski R., Perspektywy umowy o wolnym handlu UE - Ukraina, Komentarze Nr 94, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Warszawa 2012.
 • Sadowski R., Punkt widzenia, Partnerstwo w czasach kryzysu. Wyzwania dla integracji europejskiej państw Europy wschodniej, Nr 36, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Warszawa 2013.
 • VI Forum UE - Ukraina 12 - 14.05. 2013, Umowa Stowarzyszeniowa UE - Ukraina oraz strefa wolnego handlu. Szansa na przełom czy gra pozorów. Ukraińskie rolnictwo- szanse i zagrożenia, Budapeszt.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171265337

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.