PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | R. 10, nr 4, cz. 1 | 537--561
Tytuł artykułu

Realizacja zasad ładu korporacyjnego przez polskie banki

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Compliance with Corporate Governance Principles by Polish Banks
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule wskazano kluczowe problemy dotyczące ładu korporacyjnego w bankach i próby zaradzenia im przez regulatorów i nadzorców. Następnie ogólnie omówiono znaczenie kodeksów dobrych praktyk, podając przykłady zasad ogólnych (zalecanych przez GPW w Warszawie) oraz adresowanych do sektora bankowego (rekomendowanych przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego). Zasadniczą treść opracowania stanowi analiza wypełnienie przez polskie banki norm rekomendowanych w kodeksach ładu korporacyjnego oraz innych norm "miękkiego prawa". Omówiono tu stosowanie przez banki Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW; w przypadku banków giełdowych jest to szczegółowa analiza na podstawie publikowanych przez nie oświadczeń, w przypadku pozostałych ocena opiera się na wynikach odpowiedzi ankietowych. Dodatkowo przeanalizowano (na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego) zakres spełnienia przez polskie banki bazylejskich dobrych praktyk ładu korporacyjnego. W wyniku przeprowadzonych analiz wskazano obszary wymagające wzmocnienia nadzoru korporacyjnego w polskich bankach. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents key problems concerning corporate governance in banks and the attempts by regulators and supervisors to overcome them. Then the significance of codes of good practice is discussed, showing the examples of general principles (recommended by Warsaw SEC) and those addressed to banking sector (recommended by the Basel Committee on Banking Supervision). The main part of the paper is the analysis of compliance with corporate governance principles (and other norms of "soft law") by Polish banks. Compliance with Good practice of companies quoted on Warsaw Stock Exchange is examined; in case of the public banks the analysis is based on their corporate governance statements, in case of other banks the analysis is based on the survey completed by them. Furthermore the compliance with BCBS corporate governance principles is analyzed (based on the survey). The analysis allows for selecting the areas of corporate governance needing enhancement. (original abstract)
Rocznik
Strony
537--561
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • BCBS (2006), Enhancing corporate governance for banking organizations, BIS, Basel, February
 • BCBS (2009), Enhancements to the Basel II framework, BIS, Basel, July
 • BCBS (2010a), Compensation Principles and Standards Assessment Methodology, BIS, Basel, January
 • BCBS (2010b), Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems, BIS, Basel, December 2010
 • BCBS (2010c), Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring, BIS, Basel, December.
 • BCBS (2010d), Principles for enhancing corporate governance, Basel Committee on Banking Supervision, BIS, Basel, October.
 • BCBS (2011a), Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems - revised version June 2011, BIS, Basel, June
 • BCBS (2011b), Range of Methodologies for Risk and Performance Alignment of Remuneration, BIS, Basel, May
 • BCBS (2012), The internal audit function in banks, BIS, Basel, June.
 • CEBS (2009), High-level principles for Remuneration Policies, April
 • CEBS (2010), Guidelines on Remuneration Policies and Practices, December
 • Commission Recommendation of 30 April 2009 on remuneration policies in the financial services sector, 2009/384/EC, OJ L 120/22.
 • Das U.S., Quintyn M. (2002), Financial Crisis Prevention and management: The Role of Regulatory Governance [in:] R.E. Litan, M. Pomerleano, V. Sundararajan (red.), Financial sector governance. The roles of the public and private sectors, Brookings Institution Press, Washington.
 • Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW (2010), Załącznik do Uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 r.
 • Dobre praktyki spółek notowanych na GPW (2011), Załącznik do Uchwały Nr 20/1287/2011 Rady Giełdy z dnia 19 października 2011 r.
 • EBA (2011), Guidelines on Internal Governance, September.
 • European Commission (2010a), Corporate Governance in Financial Institutions: Lessons to be drawn from the current financial crisis, best practices, Brussels, June
 • European Commission (2010b), Green Paper. Corporate Governance in financial institutions and remuneration policies, COM(2010) 284 final, Brussels, 2.06.2010.
 • European Commission (2010c), Commission staff working paper: Corporate Governance in Financial Institutions: Lessons to be drawn from the current financial crisis, best practices. Accompanying document to the Green Paper. Corporate Governance in financial institutions and remuneration policies, SEC(2010) 669 final, Brussels, 2.06.2010.
 • FSB (2009), FSB Principles for Sound Compensation Practices - Implementation Standards, September
 • FSF (2009), FSF Principles for Sound Compensation Practices, April
 • Institute of International Finance (2008), Final Report of the IIF Committee on Market Best Practices: Principles of Conduct and Best Practice Recommendations. Financial Services Industry Response to the Market Turmoil of 2007-2008, Washington, July
 • Jeżak J. (2010), Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, C.H. Beck, Warszawa.
 • Kirkpatrick G. (2009), The corporate governance lessons from the financial crisis, "Financial Market Trends", No. 96, Vol. 2009/1, September, s. 51-77
 • Llewellyn D.T. (2002), An analysis of the causes of the recent banking crises, "The European Journal of Finance", 8, s. 152-175
 • Marcinkowska M. (2004), Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza, Kraków.
 • Marcinkowska M. (2010), Jak wzmocnić władztwo korporacyjne w bankach?, [w:] P. Urbanek [red.] Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Wyd. UŁ, Łódź 2010, s. 153-168.
 • Marcinkowska M. (2012a), Corporate Governance in Banks: Problems and Remedies, "Financial Assets and Investing", issue 2, s. 47-67
 • Marcinkowska M. (2012b), Remuneration of bank managers, a paper for EIASM 9th Workshop on Corporate Governance, Brussels, April.
 • Miller W.R. (1996), Bank Failures in Connecticut: a Study and Comparison of Performance, "American Business Review", January, s. 25-37
 • Nartowski A. (2011), Perspektywa samoregulacji polskiego rynku. Umowa społeczna czy interwencja państwa?, [w:] D. Dobija, I. Koładkiewicz (red.), Ład korporacyjny, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • OECD (2004), OECD Principles of Corporate Governance.
 • OECD (2009), Corporate Governance and the Financial Crisis. Key findings and main messages, June
 • OECD (2010), Corporate Governance and the Financial Crisis: Conclusions and emerging good practices to enhance implementation of the Principles, February
 • Office of the Comptroller of the Currency (1998), Bank Failure. An Evaluation of the Factors Contributing to the Failure of the National Banks, Washington, June
 • Office of the Comptroller of the Currency (2001), Problem Bank Identification, Rehabilitation, and Resolution. A Guide to Examiners, Washington, January 2001.
 • Oplustil K. (2010), Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółce akcyjnej, C.H. Beck, Warszawa.
 • Sun W., Stewart J., Pollard D. [red.] (2011), Corporate Governance and the Global Financial Crisis. International Perspectives, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Turner A. (2009), A regulatory response to the global banking crisis, FSA, March
 • Uchwała KNF nr 258/2011 z dn. 4.10.2011 r. zastępująca uchwałę KNF nr 383/2008 w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku, D.z Urz. KNF nr 11, poz. 42.
 • UKNF (2011), Raport o sytuacji banków w 2010 r., Warszawa.
 • Ustawa z dnia 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, Dz. U. nr 171, poz. 1206.
 • Walker D. (2009), A Review of corporate governance in UK banks and other financial industry entities. Final recommendations, 26 November.
 • Weil, Gitschal & Manges (2002), Comparative Study of Corporate Governance Codes Relevant to the European Union and its Member States, January.
 • Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi i zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dodatkowego nadzoru nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń oraz przedsiębiorstwami inwestycyjnymi konglomeratu finansowego, KOM(2011) 453 wersja ostateczna, Bruksela, 20.07.2011
 • Zalecenie Komisji Europejskiej z dn. 15.02.2005 dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), Dz. Urz. UE, L. 52/51
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171265345

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.