PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
1999 | nr 10 | 24--30
Tytuł artykułu

Kredyty inwestycyjne i obrotowe jako warunek rozwoju gospodarstw rolniczych

Warianty tytułu
Investment and Working Capital Credits as a Prerequisite of Farms' Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym zadaniem kredytowania działalności bieżącej jest utrzymanie płynności finansowej, szczególnie w okresach martwych w rolnictwie. Kredyty inwestycyjne mają za zadanie podniesienie wartości posiadanego potencjału produkcyjnego. Uzupełnianie środków własnych kredytem preferencyjnym jest niezbędne w okresie restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa. Celem artykułu jest analiza zmian w zakresie kredytowania rolnictwa Republiki Federalnej Niemiec i Polski. Na podstawie przeprowadzonej analizy gospodarstw rolniczych w RFN można stwierdzić, że w latach 1994-1997 nastąpił spadek liczby gospodarstw w starych landach przy jednoczesnym ich wzroście w nowych landach. Podkreślenie wymaga fakt, że mimo wzrostu liczby gospodarstw w starych landach ich całkowita liczba w RFN, w analizowanym okresie, spadła o około 10%. W latach 1994-1998 nastąpił w RFN wzrost łącznej wartości udzielonych kredytów o 15,3%. Bardzo charakterystyczna jest struktura udzielanych kredytów w podziale na kredyty krótko-, średnio- i długoterminowe. W strukturze tej na kredyty długo- i średnioterminowe, udzielane na okres powyżej 4 lat, przypadało ponad 84,0% kredytów. Można jednoznacznie stwierdzić, że wysoki jest udział kredytów udzielanych na prowadzenie inwestycji w rolnictwie i w gospodarstwach rolniczych. Można również podkreślić, że wartość udzielanych kredytów ma tendencję rosnącą, a struktura ich udzielania jest stabilna. Głównymi bankami kredytującymi rolnictwo w RFN były banki spółdzielcze; Volksbank i Raiffeisenbank oraz kasy oszczędnościowe. W Polsce, na podstawie analizy udzielonych kredytów preferencyjnych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, stwierdzono że struktura udzielanych kredytów była odmienna. W latach 1995-1997 procentowy udział udzielanych kredytów inwestycyjnych wyraźnie wzrastał. W najkorzystniejszym roku 1997 udział kredytów inwestycyjnych wynosił jednak jedynie nieco ponad 30,0%. Na podstawie struktury udzielanych kredytów w rolnictwie można zaobserwować duże zainteresowanie środkami na podejmowanie działalności bieżącej. Podkreślenia wymaga również fakt, że w Polsce spośród kredytów inwestycyjnych największą popularnością cieszyły się kredyty dla młodych małżeństw. Reasumując stwierdzono, że w analizowanym okresie zarówno w Polsce, jak i w RFN następował wzrost wartości udzielanych kredytów. Istotną rolę w udzielaniu kredytów w obu państwach odgrywały banki spółdzielcze. (abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of financing current activity is to maintain financial liquidity, in particular, during idle periods in agriculture. Investment credits are to increase the value of existing productive capacity. Supplementation of own resources with a preferential credit is necessary during periods of agriculture restructuring and modernization. The article aims at analyzing changes in lending to agriculture in Germany and Poland. Based on the analysis of farms in Germany it may be assumed that in 1994-1997 the number of farms decreased in old lands and increased in new ones. It must be stressed that despite the number of farms increased in old lands their total number in Germany went down by about 10% in the period considered. In 1994-1997, in Germany total value of lending grew by 15.3%. Its structure, i.e. breakdown by short-, medium- and long-term credits, is very specific. Long- and medium-term credits extended for over 4 years accounted for more than 84% of total credits. It may be explicitly assumed that the share of investment credits to agricultural sector is high. It may also be stressed that the value of credits extended reveals an increasing trend, and their structure remains stable. Major banks that used to lend to agriculture in Germany were cooperative ones: Volksbank and Reiffeisenbank, and savings banks. Based on the analysis of credits extended by the Agency for Agriculture Restructuring and Modernization, in Poland the structure of credits extended was quite different. In 1995-1997 percentage share of investment credits was visibly increasing. In most favorable 1997 investment credits accounted, however, for slightly more than 30% of total credits. Based on the structure of lending to agriculture one can observe considerable interest in credits for financing current activity. It should also be stressed that among investment credits loans for young couples used to be most popular in Poland. As a conclusion an increase in credits' value has been noted in the period discussed both in Poland and Germany. In both countries they were cooperative banks who played an important role in the lending activity. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
24--30
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171265379

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.