PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2010 | nr 4 | 47--65
Tytuł artykułu

Wpływ podatków na wzrost gospodarczy i konkurencyjność w ujęciu instytucjonalnym

Warianty tytułu
The Impact of Taxes on Economic Growth and Competitiveness in the Institutional Approach
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem tego artykułu było zwrócenie uwagi na zmiany, jakie maja miejsce w badaniach nad wpływem podatków na wzrost gospodarczy i konkurencyjność w ostatnich kilkunastu latach, tak w świecie jak i w Polsce. Zmiany te polegają głównie na poważnym rozszerzeniu i wzbogaceniu naszego pola widzenia na siłę i charakter tejże zależności. (fragment tekstu)
EN
The paper looks at the changes that have taken place in the way researchers examine the influence of taxes on economic growth and competitiveness, both in Poland and elsewhere. These changes have primarily involved a broader look at this issue over the past decade or so, the author says. For decades in the past, researchers focused on analyzing the direct influence of taxes on economic growth. With time, they expanded their approach to include various aspects of taxation and types of taxes. They began to separately examine the impact of personal income tax, corporate income tax and indirect taxes, looking at their average, minimum and maximum effects through the lens of supply-side economics. Supply-side economics is an economic theory that states that a reduction in taxes stimulates the economy enough to recoup the lost revenue. Today those researching the impact of taxes on economic growth and competitiveness increasingly acknowledge that the influence of taxes on an economy depends on the context in which tax policy is pursued, Wnorowski says. This particularly applies to institutional conditions in which taxes are levied and modified. Of special importance are any legislative difficulties or limitations encountered by tax policymakers, the overall thrust of government policy, and the efficiency of authorities responsible for the enforcement of tax regulations and laws, according to the author. Wnorowski analyzes research reports on the subject and he also takes a look at expert studies by international institutions such as the World Bank and Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Such studies have abounded in the last few years, highlighting the role of various institutional factors, according to Wnorowski. When analyzed collectively, institutional factors make it possible to better understand the relationship between taxes and economic growth as well as changes in the level of competitiveness. Overall, an institutional economic approach is now increasingly common in research into the influence of taxes on economic growth, the author says. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
47--65
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • Alesina A., Perotti R., [August 1966], Fiscal Adjustment in OECD Countries: Composition and Macroeconomic Effects, Cambridge, NBER Working Paper No. 5730.
 • Balcerowicz L., [1999], Państwo w przebudowie, Kraków, Wydawnictwo Znak.
 • Balcerowicz L., [1990], Systemy gospodarcze. Elementy analizy porównawczej, "Monografie i Opracowania" nr 281, Warszawa, SGPiS.
 • Balcerowicz L., [1995], Wolność i rozwój: ekonomia wolnego rynku, Kraków Wydawnictwo Znak.
 • Barro R.J., [1989], Economic Growth in a Cross Section Countries, NBER Working Paper No. 3120.
 • Barro R.J., Sala-i-Martin X., [2004], Economic Growth, The MIT Press, Cambridge, MA.
 • Benassy-Quers A., Fontague L., Lahreche-Revial, [March 2004], How does FDJ react to corporate taxation, Paris, Uniwersity of Paris X and CHEPII.
 • Białek-Jaworska A., [2008], Dlaczego system podatkowy wpływa na wzrost gospodarczy?, [w:] J.L. Bednarczyk, S.J. Bukowski, W. Przybylska-Kapuścińska (red.), Mechanizmy i źródła wzrostu gospodarczego, Warszawa, Wydawnictwo CeDeWu.
 • Bieńkowski W., [1995], Reaganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej, Warszawa, PWN.
 • Bieńkowski W., Bossak J.W., [2004], Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Bieńkowski W., Radło M.J., [2006], Amerykański model rozwoju gospodarczego. Istota efektywność, możliwość zastosowania, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Bieńkowski W., Brada J.C., Radło M.J., [2008], Growth versus Security. Old and New EU Members Quest for a New Economic and Social Model, Palgrave MaCmillan.
 • Brzozowski M., Gierałtowski P., Milczarek D., Siwińska-Gorzelak J., [2007], Instytucje a polityka makroekonomiczna i wzrost gospodarczy, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Buchanan J., [1.12.1988], Constitutional Coustrains on Governmental Taxing Power, Wykład wygłoszony w Instytucie Karla Mengera w Wiedniu.
 • Buchanan J., [1997], Finanse publiczne w warunkach demokracji, Warszawa, PWN.
 • Buchanan J., Tollison P, [1975], The Limits of Liberty, London, The University of Chicago Press, Chicago.
 • Buchanan J., Musgrave R.A., [2005], Finanse publiczne a wybór publiczny. Dwie odmienne wizje państwa, Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe".
 • Brennam G., Buchanan J., [1980], Power to tax: Analitical founfations of a fiscal constitution, Cambridge, New York, Cambridge University Press.
 • Cato Institute - 20th Tax Competition Conference, http://www.freedomand prosperity.org/press/10- 20flyer/10-20flyer.shtml
 • Coase R.H., [1937], The Nature of the Firm, Econometrica, Vol. 4, s. 386-405, zamieszczony w książce Olivera E. Williamsona, [1980], Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe, Warszawa, PWN.
 • Coase R.H., [1972], Industrial Organization; A Proposal for Research, w książce Victora R. Fuchsa, Policy Issues and Research Opportunities in Industrial Organization, New York, National Bureau of Economic Research, s. 59-73.
 • Easterly W., Rebelo S., [October 1993], Fiscal Policy and Economic Growth. An Empirical Investigation, Cambridge, NBER Working Paper, No. 4499.
 • Fedorowicz Z., [1992], Podstawy teorii finansów, Warszawa, PWN.
 • Feld L.P, Renkier E., [2003], Strategic Tax Competition in Switzerland: Evidence from a Panel of the Swiss Cantons, CES-fo Working Paper No. 1516, s. 1-27.
 • Feld L.P., Kirehgassnar G., Scholtegger Ch.A., [2005], Fiscal Federalism and Economic Performance: Evidence from Swiss Cantons, Boon Research Seminar.
 • Fraser Institute - Economic Freedom of the World: 2009 Annual Report.
 • Glapiński A., [2004], Kapitalizm, demokracja i kryzys państwa podatków, Warszawa, Wydawnictwo SGH.
 • Gomułka S., [2008], Mechanizm i źródła wzrostu gospodarczego w świecie, [w:] J.L. Bednarczyk, S.J. Bukowski, W. Przybylska-Kapuścińska (red.), Mechanizmy i źródła wzrostu gospodarczego, Warszawa, Wydawnictwo CeDeWu.
 • Grądalski F., [2002], Kierunki racjonalizacji systemu finansów publicznych w Polsce, "Ekonomista" nr 2.
 • Grądalski F., [2006], System podatkowy w świetle teorii optymalnego opodatkowania, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Grądalski F., [2004], Wstęp do teorii opodatkowania, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Grubert H., Mutti J., [December 2005], Do takes influence where US corporation invest?, National Tax Journal, Vol. 825.
 • Gwiazdowski R., [2007], Podatek progresywny i proporcjonalny. Doktrynalne przesłanki i praktyczne konsekwencje, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Hall R.E., Jones Ch.J., [1997], Levels of Economic Activity Across Countries, "American Economic Review", Vol. 87, No. 2.
 • Hall R.E., Rabushhka A., [1998], Podatek liniowy, Warszawa, Dom Wydawniczy ABC.
 • Hardt Ł., [2009], Ekonomia kosztów transakcyjnych - geneza i kierunki rozwoju, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Hayek F.A. von, [1960], The Constitution of Liberty, Chicago, University of Chicago Press.
 • Hayek F.A. von, [1968], Der Wettbewerb als Entdechungsverfakren, Kieler Vortrage, Kiel Institute of World Economics, Vol. 56.
 • Hayek F.A. von, [1978], New Studies in Philosophy, Politics, Economics and the History of Ideas, London and Henley, Routledge &Kegan Paul.
 • Hockuba Z., [1995], Droga do spontanicznego porządku. Transformacja ekonomiczna w świetle problemu regulacji, Warszawa, PWN.
 • Institute for Management Development (IMD), The World Competitiveness Raport 2009.
 • Iwanek M., Wilkin J., [1998], Instytucje i instytucjonalizm w ekonomii, Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
 • Kocia A., [2009], Tax System as a Factor Attracting Investment into the European Union Member Countries, Argumenta Oeconomica No. 1/22.
 • Kocia A., [2009], Tax System Competition and Economic Growth in European Union Countries. Instytutional-economic perspective, Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
 • Kudła J., [wrzesień 2006], Kształtowanie się stop podatkowych w krajach UE. Analiza danych panelowych, Konferencja WNE UW w Cedzynie k. Kielc.
 • Lisowska M., [2008], Instytucje gospodarki rynkowej w Polsce, Institutions for market economy. The case of Poland.
 • Lisowska M., [2006], Instytucjonalne wymiary procesu transformacji w Polsce, Warszawa, SGH.
 • Menelska-Szaniawska K., [2008], Konstytucyjne czynniki reform gospodarczych w krajach postso- cjalistycznych. Studium empiryczne, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Nojszewska E., [2002], Podatek dochodowy jako narzędzie polityki gospodarczej, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.
 • North D.C., [2006], Institutions, Instytutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press.
 • Oręziak L., [2007], Konkurencja podatkowa i harmonizacja podatków w ramach Unii Europejskiej. Implikacje dla Polski, Warszawa, WSHiP im. R. Łazarskiego.
 • Owsiak S., [1999], Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Warszawa, PWN.
 • Owsiak S., [2002], Podstawy nauki finansów, Warszawa, PWE.
 • Phelps E., [1966], Model of Technical Progress and the Golden Rule of Research, Review of Economic Studies No. 33, pp. 133-145.
 • Phelps E., [22 June 2006], The Justice of Inclusive Free Enterprise: Aristotle, Hayek, Tocqueville and Rawls, Lecture at the Honoris cause ceremony, Institute d'Etudos Politique de Paris.
 • Pietrewicz M., [1995], Polityka fiskalna, Warszawa, Poltex.
 • Reynolds A., [1999], The Hong Kong Tax System, The Hudson Institute.
 • Rostowski J., [2008], Institutional Transplants in the Transformation of Poland's Economy and Policy, [w:] W. Bieńkowski, M.J. Radło (red.), Growth vs Security. Old and New Members Quest for a New Economic and Social Model, s. 116-135, Palgrave MacMillan.
 • Rostowski J., Statescu B., [2006], The Wig and the Pith Helmet, The Impact of "Legal School" versus Colonial Institutions on Economic Performance, (2-nd version), Warszawa, CASE Studies and Analyzes.
 • Rzońca A., [2007], Czy Keynes się pomylił? Skutki redukcji deficytu w Europie Środkowej, Warszawa, Wydawnictwo Scholar.
 • Schumpeter J., [1960], Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa, PWN.
 • Scully G., [1996], Taxation and Economic Growth in New Zeland, Pacific Economic Review, Vol. 1, No. 2, s. 169-177.
 • Scully G., [July 1998], Measuring the Burden of High Taxes, NCPA Policy Raport, No. 215.
 • Siebert H., Koop M.J., [1990], Institutional Competition. A Concept for Europe?, Aussenwirtgchalft, Vol. 4.
 • Siebert H., Koop M.J., [1993], Institutional Competition versus. Centralization. Quo Vadis Europe?, Oxford Review of Economy Policy, Vol. 9, No. 1.
 • Smith A., [2007], Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Warszawa, PWN.
 • Solow R.M., [1956], A Contribution to the Theory of Economic Growth, "The Quarterly Journal of Economies", Vol. LXX.
 • Soto H. de, [2002], Tajemnica kapitału - dlaczego kapitalizm triumfuje na Zachodzie a zawodzi gdzie indziej, Warszawa, Chicago, Fijar Publishing.
 • Tanzi V., [1996], Globalization, Tax Competition and the Future of Tax Systems, "IMF Working Paper".
 • Tanzi V., [1995], Taxation in Integrated World, Washington DC, The Brookings Instytution.
 • Tanzi V., [2001], The Rise of the New Economy and Its Implications for Fiscal Policy, referat wygłoszony w WSZiP im. L. Koźmińskiego w Warszawie.
 • Tiebout C., [1956], A Pure Theory of Local Expenditures, "Journal of Political Economy", Vol. 64.
 • Wach K., [2005], Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej, Kraków, Oficyna Ekonomiczna.
 • Economic aspects of business tax incentives, Public Policy & Practice, October 2002, University of South Carolina, Institute for Public Service and Policy Research.
 • Wilkin J., [1995], Jaki kapitalizm, jaka Polska?, Warszawa, PWN.
 • Wilkin J. (red.), [1997], Efektywność a sprawiedliwość, Warszawa, Wydawnictwo Key Text.
 • Williamson O.E., [1998], Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe, Warszawa, PWN.
 • Williamson O.E., [1991], The Economics of Governance: Framework and Implications, [w:] The New Institutional Economics, Texas A and M University Press, College Station.
 • Williamson O.E., Masten S.E. (Edited), [1999], The Economics of Transaction Costs, An Elgar Critical Writings Reader, Cheltenham.
 • Wnorowski H.J., [2002], Polityka akcyzowa a rozwój przemysłu spirytusowego w latach 90., Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Wnorowski H. (red.), [2008], Polityka fiskalna a efektywność gospodarcza wybranych krajów OECD, Białystok, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • Wojtyna A., [1992], Rola państwa we współczesnej ekonomii, "Ekonomista", nr 3.
 • Word Bank, [2009], Doing Business 2009, Washington D.C., USA.
 • World Economic Forum, [2009], The Global Competitiveness Report 2009-2010, Geneva, Switzerland.
 • Ząbkowicz A., [2001], Instytucje i wzrost gospodarczy w Chile. Neoliberalizm i Szkoła Kompromisu, Warszawa, PWN.
 • Zodrow G.R., Mieszkowski P, Pigoń, Tiebout C., [1986], Property Taxation and the Underprovision of Local Public Goods, "Journal of Urban Economics", Vol. 19.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171265411

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.