PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 86 Podaż turystyczna jako determinanta kształtowania popytu turystycznego | 301--315
Tytuł artykułu

Renta położenia jako warunek powodzenia działalności agroturystycznej oraz kształtowania produktów turystycznych na obszarach wiejskich

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Location Rent as a Condition of Running an Agrotourism Business and Forming the Tourist Products in Rural Areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest próba wykazania, że renta położenia gospodarstwa agroturystycznego ma zasadniczy wpływ rozwój działalności agroturystycznej, kształtowanie obszarów recepcji turystycznej i w konsekwencji na zainteresowanie turystów ofertą gospodarstwa agroturystycznego. W artykule zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych na terenie powiatu międzychodzkiego, który ze względu na swoje wysokiej klasy zasoby i walory przyrodnicze oraz interesujące zasoby i walory kulturowe posiada duże możliwości rozwoju oferty agroturystycznej zarówno w ujęciu formalnym wynikającym z prowadzonej polityki turystycznej na poziomie powiatu i gmin, oraz praktyczne wynikające z opinii usługodawców(fragment tekstu)
EN
The areas of high sightseeing tourist and natural attractiveness, allowing undertaking diversified forms of rest, connected also with physical recreational activity, are frequently rural areas. In the period of multifunctional countryside development, where tourism is one of the forms of realization, has emerged a research area so far unrecog-nized, which requires defining and separation of the utility of countryside areas of high sightseeing tourist and natural attractiveness. The form of tourism realized in rural areas is agrotourism - the activity of providing tourism services by an agricultural family on their own farm with the use of their spare housing stock. The subject matter of the research presented in the study was the analysis of the influence of sightseeing tourist and natural conditions on the intensity of the occurrence of agrotourism activity. The re-search showed that the development of agrotourist business depends on the intensity of sightseeing and natural conditions occurring in rural areas(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Bibliografia
 • Turystyczne funkcje obszarów wiejskich, red. I. Sikorska-Wolak Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009, (wstęp).
 • J. Salamon, Efekt opóźnionego oddziaływania wybranych elementów otoczenia obszarów wiejskich na poziom rozwoju wielofunkcyjnego, "Inżynieria Rolnicza" 2008, nr 9 (107), s. 263-270
 • M. Kłodziński, Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, Centrum Naukowo-Wdrożeniowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Wyd. SGGW, Warszawa 1997, s. 41.
 • A. Czarnecki, Wpływ czynników lokalizacyjnych na rozwój działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, tom VIII, zeszyt 4, 2006, s. 78-82.
 • M. Marczak, J. Borzyszkowski, Region (obszar) jako produkt turystyczny, Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Koszalińska, s. 118-122.
 • A. Czyżewski, A. Henisz-Matuszczak, Rolnictwo Unii Europejskiej. Studium porównawcze struktur wytwórczych i regulatorów rynków rolnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004
 • S. Iwicki, Zagospodarowanie turystyczne obszarów wiejskich, Wydawnictwa Uczelniane WSG, Bydgoszcz 2006, s. 8-16.
 • I. Fierla, Struktura przestrzenna gospodarki, w: Geografia gospodarcza Polski, red. I. Fierla, Wydawnictwo Naukowe PWE, Warszawa 1998, s. 9-29.
 • Z. Jakubczyk, Teoretyczne podstawy gospodarowania zasobami naturalnymi,
 • Podstawy ekonomii środowiska zasobów naturalnych, red. I. Fiedor, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002, s. 120-125
 • A. Woś: Ekonomika odnawialnych zasobów naturalnych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995
 • B. Winiarski, Polityka regionalna, Wydawnictwo Naukowe PWE, Warszawa 1976
 • K. Kuciński, Osadnictwo,
 • K. Duczkowska-Małysz, Rolnictwo - wieś - państwo. Wokół interwencji państwa w sferę wsi i rolnictwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 79-81;
 • M. Jasiulewicz, Prze-miany społeczno-gospodarcze obszarów wiejskich Pomorza Środkowego, Politechnika Koszalińska, Koszalin 1999, s. 41-60;
 • B. Pięcek, Wpływ infrastruktury na rozwój przedsiębiorczości wiejskiej,
 • Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i krajach Unii Europejskiej, red. M. Kłodziński, B. Fedyszak-Radziejowska, IRWiR PAN, Warszawa 2002, s. 303-304,
 • M. Zarębski, Bariery i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich (na przykładzie regionu konińskiego), UMK, Toruń 2002, s. 98-107
 • W. Krupińska, Rozwój turystyki na obszarach wiejskich z uwzględnieniem obszarów chronionych, w: Gospodarka, człowiek, środowisko na obszarach wiejskich, red. M. Kłodziński, IRWiR PAN, Warszawa 2001, s. 120-140
 • J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny albo jak organizować poznawanie świata, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2002, s. 31
 • A. Kowalczyk, Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 36.
 • Marketing usług turystycznych, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005
 • E. Dziedzic, Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego, "Monografie i Opracowania" 1998, nr 442, Szkoła Główna Handlowa, s. 23
 • K. Cieślikowski, M. Żemła, Pozycjonowanie obszaru recepcji turystycznej z wykorzysta-niem map percepcji, "Marketing i Rynek" 2002, nr 2, s. 20-21.
 • A. Stasiak, Strategie rozwoju produktu turystycznego obszaru, w: Polityka turystyczna, praca zbiorowa pod red. A. Panasiuka, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin-Kopenhaga 2005, s. 333
 • A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny - miejsce, Turyzm, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003, s. 26 za J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny. Pomysł - organizacja - zarządzanie, PWE, Warszawa 2005, s. 34
 • Strategia rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim, Zarząd Województwa Wiel-kopolskiego, Poznań 2007, s. 119.
 • Strategia Rozwoju Gminy Międzychód, 2002; www.miedzychod.pl, 10.04.2009
 • Strategia Rozwoju Gminy Kwilcz, 2004, www.kwilcz.pl, 10.11.2009.
 • Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Chrzypsko Wielkie do 2015 roku, www.chrzypsko.pl, 12.12.2009
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171265423

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.