PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 3(28) | 29--54
Tytuł artykułu

Pewność prawa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

Warianty tytułu
Certainty of Law in Judicial Decisions of the Constitutional Tribunal
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł 2 Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 roku stanowi, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawa urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Jedną z najważniejszych wartości demokratycznego państwa prawa, stanowiącą nieodłączną cechę pozytywistycznej koncepcji prawa i państwa prawnego, jest pewność prawa. Wartość ta była przedmiotem wielokrotnej analizy i wykładni ze strony Trybunału Konstytucyjnego, który z zasady demokratycznego państwa prawnego wyprowadził szereg zasad i wartości o bardziej szczegółowym charakterze . W doktrynie przyjmuje się, że zachodzi konieczność uporządkowania zasad wywiedzionych z art. 2 Konstytucji (a więc nie zapisanych wprost w tekście ustawy zasadniczej), a to z uwagi na ich liczbę oraz relacje zachodzące między nimi. (fragment tekstu)
EN
Article 2 of the Polish Constitution states clearly that Poland is democratic state under the rule of law. The most important value of the democratic state under the rule of law is certainty of law. According to the Polish Constitutional Tribunal ruling article 2 of the Constitution includes a number of specific rules such as: the presumption against depriving the person the vested right, the principle of non-reactivity, vacatiolegis, definitiveness of law and reliability of legally established order. All this rules and values are designed to provide the most important which is certainty of law. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
29--54
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku.
 • T. Zalasiński, W sprawie pojęcia konstytucyjnej zasady prawa, "Państwo i Prawo" 2004, nr 8, s. 28.
 • J. Oniszczuk, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego na początku XXI w., Zakamycze 2004, s. 195.
 • Z. Czeszejko-Sochacki, L. Garlicki, J. Trzciński, Komentarz do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1998, s. 36.
 • K. Działocha, Państwo prawne w warunkach zmian zasadniczych systemu prawa, "Państwo i Prawo" 1992, s. 16.
 • T. Zalasiński, Zasada prawidłowej legislacji w poglądach Trybunału Konstytucyjnego, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008, s. 24.
 • S. Wronkowska, M. Zieliński, Z. Ziembiński, Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1974.
 • S. Wronkowska, Sposoby pojmowania zasad prawa (dyskusja w Komitecie Nauk Prawnych PAN), "Państwo i Prawo" 1974, Nr 10
 • P. Tuleja, Pojęcie zasady konstytucyjnej, [w:] Zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej w nowej Konstytucji, K. Wojtowicz (red.), Prawo CCLVIII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997.
 • M. Zieliński, Konstytucyjne zasady prawa, [w:] Charakter i struktura norm konstytucyjnych, ). Trzciński (red.], Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1997, s. 58.
 • J. Oniszczuk, Zasada prawna i praktyka konstytucyjna, [w:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Seria Prawa. Zeszyt 9, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, Warszawa 2004, s. 22.
 • J. Wróblewski, Prawo obowiązujące a "ogólne zasady prawa", "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego - Nauki Humanistyczno-Społeczne" 1965, Seria I, z. 48.
 • Z. Ziembiński, Moc wiążąca "zasad prawa", [w:] Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1974.
 • J. Zakrzewska, Zasada państwa prawnego, [w:] Jaka konstytucja?, M. Kruk (red.), Warszawa 1994.
 • M. Kruk-Jarosz, Wnioski Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego, RPO, Mat. 10.
 • M. Kordela, Zasady państwa prawnego w wystąpieniach Rzecznika Praw Obywatelskich, [w:] Poslie dyskusje o państwie prawa, S. Wronkowska (red.), Warszawa 1995.
 • W.J. Wołpiuk, Zasady i wartości a jakość konstytucji, [w:] Jakość prawa, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1996.
 • S. Wronkowska, Charakter prawny klauzuli demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej), [w:] Zasada demokratycznego państwa prawnego, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006.
 • A. Błaś, Państwo prawa i polityka administracyjna, [w:] Polityka administracyjna. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Stryków 7-9 września 2008 r., J. Łukasiewicz (red.), TNOiK, Rzeszów 2008, s. 143.
 • I. Lipowicz, Polska wizja państwa prawa. Dylematy przebudowy państwa według reguł państwa prawa - aspekt publicznoprawny, [w:] Spory wokół teorii i praktyki państwa prawa, G. Ulicka, S. Wronkowska (red.), Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • M. Grzybowski, Administracja publiczna a ład konstytucyjny, [w:] Administracja publiczna, A. Hauser (red.). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 29.
 • A. Zieliński, Pewność prawa, [w:] Jakość prawa, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1996, s. 44.
 • J. Jeżewski, Rygor czasu - rygor procedury, [w:] Czas w prawie administracyjnym. I Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów, J. Zimmermann (red.), Warszawa 2011, s. 201-202.
 • L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 1980.
 • J. Oniszczuk, Prawo do dobrej demokracji i zasada zaufania jednostki do państwa, [w:] Dziesięć lat Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, E. Gdulewicz, H. Zięba-Załucka, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007.
 • Z. Kmieciak, Ogólne zasady prawa i postępowania administracyjnego, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2000, s. 66.
 • Z. Tabor, Teoretyczne problemy legalności, Katowice 1998.
 • P. Czarnek, Zasada państwa prawa, [w:] Zasady ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej, D. Dudek (red.), Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, s. 173.
 • J. Oniszczuk, Państwo prawne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (zasady państwa prawnego), Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2001, s. 14-15.
 • B. Zdziennicki, Ochrona konstytucyjnych praw i wolności przy zmianach w porządku prawnym (znaczenie czynnika czasu dla zasady praworządności), "Przegląd Sejmowy" 2008, nr 5.
 • T. Zalasiński, Zasada prawidłowej legislacji w poglądach Trybunału Konstytucyjnego, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008, s. 184.
 • T. Spyra, Zasada określoności regulacji prawnej na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i niemieckiego Sądu Konstytucyjnego, "Transformacje Prawa Prywatnego" 2003, Nr 3.
 • E. Morawska, Klauzula państwa prawnego w Konstytucji RP na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Toruń 2003.
 • A. Zieliński, Pewność prawa, [w:] Jakość prawa, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1996, s. 43.
 • R. Herzog, Kommentar zum Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, München 1971, Rn. 36, 40.
 • E. Schmidt-Assmann, Der Rechstaat, [w:] Handbuch des Staatsrecht, 1.1, Heidelberg, s. 1028 i n.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171265435

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.