PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2011 | nr 4 (tematyczny) Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce - PolSenior | 31--36
Tytuł artykułu

Sytuacja ekonomiczna i potrzeby opiekuńcze osób starszych w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Economic Situation and Protecting Needs of the Elderly in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Analiza wyników Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r. oraz dokonywanych przez GUS szacunków potwierdza tezę, że odsetek osób niepełnosprawnych (a w istocie niesamodzielnych) wzrasta wraz z wiekiem. Wobec coraz szybszego tempa demograficznego starzenia się polskiego społeczeństwa bardziej istotne staje się zatem trafne oszacowanie skali niesamodzielności wśród ludzi starych oraz związanych z tym potrzeb. Zgodnie z prognozami demograficznymi należy oczekiwać, że w kolejnych latach tempo demograficznego starzenia się społeczeństwa będzie jeszcze szybsze. Wskaźnik potencjału pielęgnacyjnego ulegnie dalszemu obniżeniu, nie tylko ze względu na zwiększenie liczby ludzi starych przy jednoczesnym dalszym spadku współczynnika urodzeń, ale i z uwagi na spodziewane rozmiary migracji. W tej sytuacji jeszcze większego znaczenia nabiera potrzeba organizacji systemu udzielanych w miejscu zamieszkania świadczeń w ramach opieki długoterminowej oraz rozbudowa systemu opieki instytucjonalnej. Szczególne znaczenie ma przy tym rozbudowa systemu świadczeń środowiskowych, udzielanych w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej. Związana z wykonywaniem podstawowych czynności dnia codziennego pomoc ze strony innych osób jest oczekiwana przez większość - ponad 60% - starszych osób o ograniczonej samodzielności . Tego rodzaju pomoc udzielana jest najczęściej przez rodzinę, zwłaszcza wspólnie zamieszkującą z osobą niesamodzielną. To właśnie członkowie rodziny osoby niesamodzielnej odgrywają największą rolę w organizacji opieki i pomocy. Doświadczenia innych krajów wyraźnie pokazują, że opieka ze strony rodziny, wspierana przez pomoc środowiskową, stanowi podstawę całego systemu opieki nad starszymi niesamodzielnymi osobami.(fragment tekstu)
EN
The analysis of the answers provided by 60% of the surveyed population to the questions about the economic situation of their households shows that the income received by women is generally lower. The same applies to the earnings of the households where the respondents lived. 27.6% of the men and twice as many women (55,1%) received a revenue of up to 1000 PLN a month. Monthly revenue of more than a half of the respondents did not exceed 1250 PLN. Despite this fact, 2/3 of the respondents rated their revenue management capabilities as good, indicating that they live sparingly and can afford to make all the necessary purchases. However, this assessment does not seem to reflect the objective state and is rather over-optimistic. Overall, 18.6% of older people claim that they definitely need help of another person in their daily life. Although over 90% of them receives such assistance, it is in 80% of cases granted solely by the family. The study showed for the first time in Poland how as we age increases the level of the demand for care, from 5.5% in the age group 60-64 years to even 50.3% among those aged 90 years and over. Slightly more often men require repeated assistance during the day (69.3% of all in need of assistance) than women (65.4%).(original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Bibliografia
 • Bäcker G. (1994), Altersarmut - Frauenarmut. Dimensionen eines sozialen Problems und sozialpolitische Reformoptionen, Düsseldorf: DGB.
 • Blueprint for Change: Achieving Integrated Health Care for an Aging Population (2008), American Psychological Association Presidential Task Force on Integrated Health Care for an Aging Population Washington DC: American Psychological Association.
 • Błędowski P. (2010), Przesłanki demograficzne wprowadzenia nowej formy organizacji i finansowania opieki długoterminowej w Polsce, w: M. Augustyn, P. Błędowski, K. Wyrwicka, J. Łukasik, B. Witkowska, A. Wilmowska-Pietruszyńska, Z. Czepulis-Rutkowska, Opieka długoterminowa w Polsce. Opis, diagnoza rekomendacje, Warszawa: Klub Parlamentarny PO.
 • Błędowski P., Buchowicz I., Kubicki R (2009), Niepełnosprawność, w: Diagnoza społeczna 2009, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.
 • Błędowski P., Pędich W., Bień В., Wojszel Z.B., Czekanowski P. (2006), Supporting Family Carers of Older People in Europe - The National Background Report for Poland, Hamburg: Lit Verlag.
 • Błędowski P., Wilmowska-Pietruszyńska A. (2009), Organizacja opieki długoterminowej w Polsce - problemy i propozycje rozwiązań, "Polityka Społeczna" nr 7.
 • Czekanowski P., Bień B. (2006), Older people and their needs for care, w: Family Caregiving for the Elderly in Poland, red. B. Bień, TransHumana, Białystok 2006.
 • European Study of Long-Term Care Expenditure. Investigating the sensitivity of future long-term care expenditure in Germany; Spain, Italy and the United Kingdom to change in assumptions about demography; dependency informal care and unit costs (2003), ed. A. Comas-Herrera, R. Wittenberg, LSE, London.
 • Fokus Pflegeversicherung. Nach der Reform ist vor der Reform (2009), red. H. Dräther, K. Jacobs, H. Rothgang, Berlin: KomPart.
 • GUS (2009), Prognoza ludności na lata 2008-2035, Warszawa.
 • GUS (2011 ), Stan zdrowia ludności Polski w 2009 r., Warszawa.
 • Huber M., Ricardo R., Hoffmann F., Gąsior K., Marin B. (2009), Facts and Figures on Long-Term Care. Europe and North America, Wien: European Centre for Social Welfare Policy and Research.
 • Jurek Ł. (2007), Sektory opieki długoterminowej - analiza kosztów, "Gerontologia Polska" nr 4.
 • Long-term Care in Poland. Assessment of the Current Status (2006), Kraków: Wspólny Rynek Medyczny.
 • MPiPS (2010), Sprawozdanie MPiPS-03 za rok 2010, na stronie: http:// www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/raporty-i-statystyki/statystyki-pomocy-spolecznej/statystyka-za-rok-2010/
 • Rothgang H. (2009), Long-term care: How to organize affordable, sustainable long-term care?, The Haag, February.
 • Skrętowicz В., Gorczyca R. (2004), Niepełnosprawność osób starszych w świetle wyników NSP 2002, w: Nasze starzejące się społeczeństwo. Nadzieje i zagrożenia, red. J.T. Kowaleski, R Szukalski, Łódź: Wyd. UŁ.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171265485

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.