PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 1 | 7--22
Tytuł artykułu

Main dilemmas of management sciences

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The paper is focused on basic cognitive problems of management science. Methodological pluralism is the main approach, but creation of one single paradigm of management in the future is not excluded. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
7--22
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Bibliografia
 • Banaszyk P., Podejście do zarządzania strategicznego a wymagania naukowości badań strategii biznesowych, w: Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego, red. M. Romanowska i P. Wachowiak, SGH, Warszawa 2006.
 • Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • Bowman E.H., Singh H., Thomas H., The Domain of Strategic Management. History and Evo lution, w: Handbook of Strategy and Management, ed. A. Pettigrew, H.Thomas, R. Wittington, Sage Publikations, London, Thousand Oaks, New Delhi 2002.
 • Cellary W., Metodologia nauk o zarządzaniu z perspektywy inżyniera, w: Podstawy metodo logiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, red. M. Sławińska, AE Poznań 2006.
 • Chełpa s., Metodologia nauk o zarządzaniu - problemy dyskusyjne, w: Nowoczesne zarządzanie. Koncepcje i instrumenty, red. M. Trocki i S. Gregorczyk, SGH, Warszawa 2006.
 • Clarke T., Clegg S., Changing Paradigms. The Transformation of Management Knowledge for the 21st Century, Harper Collins Business, London 1998.
 • Dolby R.G.A., Niepewność wiedzy. Obraz nauki w końcu XX wieku, Amber, Warszawa 1998.
 • Drucker P.F., Möglichkeiten der Wissenschaftlichen Unternehmensführung, "Neue Züricher Zeitung" 1963, No. 9.
 • Drucker P.F., Myśli przewodnie Druckera, MT Biznes, Warszawa 2002.
 • Drucker P.F., W kierunku organizacji nowego typu, w: Organizacja przyszłości, Business Press, Warszawa 1998.
 • Gabara W., Nauka organizacji i zarządzania. Kierunki i tendencje, PWE, Warszawa 1989.
 • Grabski M., Między rządem a nauką - źródła konfliktu, "Nauka" 2006, No 4.
 • Grobler A. Metodologia nauk, Wyd. Aureus - Wyd. Znak, Kraków 2006. Hatch M.J., Teoria organizacji, WN PWN, Warszawa 2002.
 • Heidegger M., Zasada racji, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków 2001.
 • Kieżun W., Podstawy organizacji i zarządzania, KiW, Warszawa 1977.
 • Kieżun W., Prakseologiczna teoria organizacji i zarządzania, the Internet.
 • Koontz H., The management theory jungle, "Journal of the Akademy of Management" 1961, vol. 4, No 1.
 • Koontz H., The management jungle revisited, "Academy of Management review" 1980, No 2.
 • Kotarbiński T., Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, wyd. ii, Wrocław 1961.
 • Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław - Warszawa - Kraków 1965.
 • Koźmiński A.K., Tradycyjna antynomia nauki i zarządzania, "Nauka" 2000, No 1.
 • Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności, WN PWN, Warszawa 2004.
 • Krzeczkowski K., O stanowisko nauk praktycznych, w: Polityka społeczna. Wybór pism, Polski Instytut Służby Społecznej, Łódź 1947.
 • Krzyżanowski L., O podstawach kierowania organizacjami inaczej..., WN PWN, Warszawa 1999.
 • Krzyżanowski L., Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, WN PWN, Warszawa 1994.
 • Kurnal J., Zarys teorii organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1970.
 • Leszczyńska A., Ponownie kilka słów o zarządzaniu, "Przegląd Organizacji" 2006, No 7-8.
 • Lisiecki M., Bezpieczeństwo narodowe jako przedmiot badań nauk o zarządzaniu, w: Nowoczesne zarządzanie. Koncepcje i instrumenty red. M. Trocki, S. Gregorczyk, Warszawa: SGH, 2006.
 • Micklethwait A. Wooldridge, Szamani zarządzania, Wydawnictwo Zysk i spółka, Poznań 2000.
 • Majchrzak J., Techniki badawcze w pracach doktorskich z zakresu zarządzania, w: Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, red. M. Sławińska, AE, Poznań 2006.
 • Martan L., O naukach organizacji i kierowania (zarządzania), w: "Badania Operacyjne i Decyzyjne", 1994, nr 4.
 • Martan l., Rozważania o nauce kierowania organizacjami, "Organizacja i Kierowanie" 2000, No 2.
 • Morawski W., Socjologia organizacji w Polsce - perspektywy badawcze, "Organizacja i Kierowanie", 1976, nr 3/5.
 • Płoszajski P., Społeczna odpowiedzialność uczonego: między utopią wolności a niemoralnością służebności, w: Wolność a służebność nauki, red. Z. Kowalewski, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 1991.
 • Płoszajski P., Między refleksją a działaniem. Dylematy praktycznej teorii zarządzania, Ossolineum, Wrocław, 1985.
 • Podgórecki A., Charakterystyka nauk praktycznych, PWN, Warszawa 1962.
 • Przybyła M., Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej, red. M. Przybyła, Wyd. AE, Wrocław 2001.
 • Pytkowski W., Organizacja badań i ocena prac naukowych, PWN, Warszawa 1981.
 • sokal A. J. Bricmont, Modne bzdury. O nadużywaniu pojęć z zakresu nauk ścisłych przez postmodernistycznych intelektualistów, Prószyński i s-ka.
 • starościak J., Elementy nauki administracji, PWN, Warszawa 1964.
 • Sudoł s., Przedmiot i zakres nauk o zarządzaniu oraz ich miejsce wśród dziedzin i dyscyplin naukowych, "Przegląd Organizacji" 2004, No 12.
 • Sułkowski Ł., Epistemologia w naukach o zarządzaniu, PWE, Warszawa 2005.
 • Sułkowski Ł., Perspektywa interpretatywna w naukach o zarządzaniu, w: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - celowość, skuteczność, efektywność, ed H. Jagoda, J. lichtarski, Wyd. AE, Wrocław 2006.
 • szpaderski A., Postulat prakseologii jako teorii podstawowej dla nauk organizacji i zarządzania. Przykłady zastosowań, "Organizacja i Kierowanie" 2006, No 2.
 • Taylor E., Teoria produkcji, Wydawnictwo Kazimierza Rutskiego, Warszawa-Łódź 1947.
 • Trzcieniecki J., Wykład doktoranta: Nauka organizacji i zarządzania - garść refleksji, "Organizacja i Zarządzanie" 2005, No 3.
 • Webber R.A., Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 1984.
 • Witczak H., Naukowy status nauki o zarządzaniu, w: Nowoczesne zarządzanie. Koncepcje i in strumenty, red. M. Trocki i S. Gregorczyk, SGH, Warszawa 2006.
 • Współczesne koncepcje zarządzania, red. A.K. Koźmińskiego, PWN, Warszawa 1985.
 • Zieleniewski J., Organizacja badań naukowych, PWE, Warszawa 1975.
 • Ziman J., Społeczeństwo nauki, PiW, Warszawa 1968.
 • Zimniewicz K., Kilka refleksji na temat hipotez w naukach o zarządzaniu, in: Podstawy meto dologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, red. M. Sławińska, AE, Poznań 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171265503

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.