PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2010 | nr 11-12 | 111--125
Tytuł artykułu

Wpływ kapitału społecznego na internacjonalizację przedsiębiorstw

Autorzy
Warianty tytułu
Social Capital and the Internationalization of the Firm
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pojęcie kapitału społecznego pojawiło się w pracach naukowych na początku XX stulecia , jednak intensyfikację badań w tej dziedzinie przyniosła (dopiero) ostatnia dekada ubiegłego wieku. Koncepcja kapitału społecznego wywodzi się z socjologii, lecz jest wykorzystywana również m.in. w politologii, historii oraz ekonomii. Interdyscyplinarny charakter pojęcia stwarza problemy definicyjne - nie wypracowano jak dotychczas jednej, zgodnej definicji kapitału społecznego . Różne są również poziomy jego analizy - prowadzone są badania poszczególnych jednostek, grup, organizacji, a także narodów. W niniejszej pracy przedmiotem zainteresowania będzie kapitał społeczny na poziomie firmy (ang. Corporate Social Capital) w kontekście internacjonalizacji przedsiębiorstw. Jest to zagadnienie nowe w literaturze i jednocześnie aktualne, czego wyrazem są liczne w literaturze światowej w ostatnich latach opracowania teoretyczne i empiryczne. Analizę oddziaływania kapitału społecznego przedsiębiorstw na proces umiędzynarodowienia poprzedzono prezentacją koncepcji kapitału społecznego przedsiębiorstwa oraz sieciowego modelu internacjonalizacji firm. Dokonując opisu źródeł pozytywnego i negatywnego wpływu kapitału społecznego na proces internacjonalizacji przedsiębiorstw autorka przyjmuje tezę, iż kapitał społeczny w takim samym stopniu jak inne formy kapitału, może zostać nieoptymalnie spożytkowany przynosząc tym samym straty. W pracy zostanie więc przyjęte stanowisko pozytywne polegające na opisie kapitału społecznego jako pojęcia o neutralnym znaczeniu. (fragment tekstu)
EN
The paper aims to determine the role of social capital in a process known as the internationalization of the firm. The first part of the article focuses on the concept of corporate social capital as developed by economists Roger Leenders and Shaul Gabbay. The author discusses the features of ties between individual businesses and the structure of these ties as factors shaping the quality of social capital gathered inside a network. The author identifies social capital with a network of business ties, describing social capital as a term with a neutral connotation. Then the network model of the internationalization of the firm is invoked to build a theoretical bridge between social capital and the internationalization of the firm. Under this approach, the main factor behind the internationalization of the firm is membership in an appropriate network of ties. Finally, the author reviews research reports in terms of both gains and potential burdens linked with participation in the network from the perspective of the internationalization process. The coexistence of the positive and negative aspects of corporate social capital may suggest that social capital both stimulates and impedes the internationalization of the firm, Doryń says; however, the current state of empirical research in the analyzed area does not make it possible to put forward any normative recommendations to businesses, she adds. Overall, Doryń concludes that the issue of social capital and its influence on the internationalization of enterprises should be examined in combination with the specific goals of the firm. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
111--125
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Adler PS., Kwon S.-W., [2002], Social capital: prospects for a new concept, "Academy of Management Review", Vol. 27, nr 1, s. 17-40.
 • Arenius PM., [2002], Creation of firm-level social capital, its exploitation, and the process of early internationalization, Doctoral Dissertations 2002/3, Helsinki University of Technology Institute of Strategy and International Business, Espoo.
 • Baker W.E., Faulkner R.R., [2004], Social Networks and loss of capital, "Social Networks", nr 26(2), s. 91-111.
 • Bourdieu P, [1986], The forms of capital [w:] John G. Richardson (ed.): Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, Greenwood Press New York, s. 241-258.
 • Brass D., Galaskiewicz J., Greve H.R., Tsai W., [2004], Taking stock of netoworks and organizational: a multilevel perspective," Academy of Managment Journal", Vol. 47, nr 6, s. 759-819.
 • Burt R.S., [1992], Structural holes: The social structure of competition, Harvard University Press, Cambridge, [w:] Seibert S.E., Kraimer M. L., Liden R.C., A Social Capital Theory of Career Success, "The Academy of Management Journal", Vol. 44, nr 2.
 • Burt R.S., [1997], The contingent value of social capital, "Administrative Science Quarterly", Vol. 42, nr 2, s. 339-365.
 • Burt R.S., [2004], Structural holes and good ideas, "The American Journal of Sociology", nr 110(2) (September), s. 349-399.
 • Chen T.-J., [2003], Network resources for internationalization: the case of Taiwan's electronics firms, "Journal of Management Studies", nr 40(5), s. 1107-1130.
 • Coleman J., [1988], Social Capital in the Creation of Human Capital, "American Journal of Sociology Suplemet", nr 94, s. S95-S121 (supplement).
 • Cross R., Cummings J.N., [2004], Tie and network correlates individual performance in knowledge intensive network, "Academy of Management Journal", nr 47(6), s. 928-937.
 • Daszkiewicz N., [2004], Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce, Scientific Publishing Group, Gdańsk.
 • Ellis P, [2000], Social ties nad foreign market entry, "Journal of International Business Studies", nr 31(3), s. 443-469.
 • Ellis P., Pecotich A., [2001], Social factors influencing export initiation in small and medium-seized enterprises, "Journal of Marketing Research", nr 38(1), 119-130.
 • Eriksson K., Johanson J., Majkgard A., Sharma D.D., [1997], Experiential knowledge and costs in the internationalization process, "Journal od International Busienss Studies", nr 28(2), s. 337-360.
 • Fukuyama F., [1995], Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity, Free Press, New York.
 • Gorynia M., Jankowska B., [2008], Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • Gould D.M., [1994], Immigrants links to the home country: empirical implications for US bilateral trade flows, "Review of Economics and Statistics", nr 76(2), s. 302-316.
 • Granovetter M., [1973], The strength of weak ties, "American Journal of Sociology", nr 78(6), s. 1360-1380.
 • Grzanka I., [2009], Kapitał społeczny w relacjach z klientami. CRM a społeczny potencjał przedsiębiorstwa, CeDeWu, Warszawa.
 • Haathi A., Madupu V., Yavas U., Babakus E., [2005], Cooperative strategy, knowledge intensity and export performance of small and medium sized enterprises, "Journal of World Business", nr 40(2), s. 124-138.
 • Han M., [2006], Developing social capital to achieve superior internationalization: A conceptual model, "Journal of International Entrepreneurship", nr 4, s. 99-112.
 • Hansen M.T., [1998], Combining network centrality and related knowledge: explaining effective knowledge sharing in multiunit firms, Working paper, Harvard Business School, Boston.
 • Hansen M.T., Podolny J., Pfeffer J. [1999], Social netowrks in organizations - capital or liability?, Working paper Harvard Business School, Boston.
 • Hazleton V., Kennan W., [2000], Social capital: reconceptualizing the bottom line, "Corporate Communications: An International Journal", nr 5(2), s. 82-85.
 • Hitt M.E., Lee H.-U., Yucel E., [2002], The Importance of Social Capital to the Management of Multinational Enterprises: Relational Networks Among Asian and Western Firms, "Asia Pacific Journal of Managemen", nr 19, s. 353-372.
 • Jarmołowicz W., Kościński M., [2005], Menedżerowie a kapitał społeczny organizacji, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii, Zeszyt Nr 7, s. 31-45.
 • Johanson J., Mattson L.-G., [1988], Internationalization in industrial systems - A network approach, [w:] Hood N., Vahlne J.-E., Strategies in Global Competition, Croom Helm, London, s. 287-314.
 • Johanson J., Vahlne J.-E., [2003], Business relationship learning and commitment in the internationalization process, "Journal of International Entrepreneurship", nr 1, s. 83-101.
 • Johanson J., Vahlne J.-E., [2009], The Uppsala internationalization process model revisited: From liablity of foreigness to laibility of outsidership, "Journal of International Studies", nr 40, s. 1411-1431.
 • Karagozoglu N., Lindell M., [January 1998], Internationalization of small and mediumsized technology-based firms: An exploratory study, "Journal of Small Business Management", s. 44-59.
 • Kaźmierczak T., [2007], Kapitał społeczny a rozwój społeczno-ekonomiczny przegląd podejść, red. Kaźmierczak T., Ryksza M., Kapitał społeczny. Ekonomia Społeczna, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Kern H., [1998], Lack of trust, surfeit of trust: Some causes of the innovation crisis in German industry, [w:] Lane C., Bachmann R. (Eds.), Trust within and between organiza-tions, New York, Oxford University Press, s. 203-213.
 • Kostro K., [2005], Kapitał społeczny w teorii ekonomicznej, Gospodarka Narodowa, nr 7-8, s. 1-28.
 • Lee L.L., [2008], Corporate Scocial Capital and Firm Performance, Presented at The 2008 Academy of Management Conference, Anaheim.
 • Leenders R., Gabbay S. (eds.), [1999], Corporate Social Capital and Liability, Kluwer Academic Publishers, Boston.
 • Li J., Qian G., Lam K., Wang D., [2000], Breaking into China: Strategic Considerations for Multinational Corporations, Long Range Planning, 33, s. 673-687.
 • Luo Y., [2001], Determinants of Entry in an Emerging Economy: A Multilevel Approach, "Journal of Management Studies", nr 38, s. 443-472.
 • Masciarelli F., Lursen K., Prencipe A., [2009], Trapped by over-embeddedness: the effects of regional capital on internationalization, DRUID Working Papers Copenhagen Business School.
 • Nahapiet J., Ghoshal S., [1998], Social Capital, Intellectual Capital, and the organizational Advantage, "Academy of Management Review", nr 23(2), s. 242-266.
 • Ocasio W., [1997], Towards an attention based view of the firm, "Strategic Management Journal", nr 18 (Summer Special Issue), s. 187-206.
 • Putman R., [1995], Bowling Alone: America's Declining Social Capital, "Journal of Democracy", Vol. 6, nr 1, s. 65-78.
 • Portes A., [1998], Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology, "Annual Review of Sociology", (24), s. 1-24.
 • Przybylska K., [2005], Proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa w teorii ekonomicznej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni, nr 3/2005.
 • Reid S.D., [1984], Informationa acquisition and exportentry decision in small firms, "Journal of Business Research", nr 12(2), s. 141-157.
 • Rogers E., [1980], Diffusion of innovations, Free Press New York.
 • Roolaht T., [2002], The Internationalization of Estonian Companies: An Exploratory Study of Relationship Aspects, doctoral dissertation, Tartu: Univeristy of Tartu.
 • Ruzzier M., Hisrich R.D., Antoncic B., [2006], SME internationalization research: present, past, and future, "Journal of Small Business and Enterprise Development", Vol. 13, nr 4, s. 476-497.
 • Sharma D.D., Blomstermo A., [2003], The internationalization process of Born Globals: a network view, "International Business Review", nr 12, s. 739-753.
 • Stuart T.E., Hoang H., Hybels R.C., [1999], Interorganizational endorsements and the performance of entrepreneurial ventures, "Administrative Science Quaterly", Vol. 44, nr 2, s. 315-349.
 • Sztaudynger J.J., [2007], Społeczne problemy wzrostu gospodarczego - analiza ekonometryczna, [w:] Klimczak B., Lewicka-Strzałecka A. (red.), Etyka i ekonomia, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa.
 • Sztaudynger J.J., [2009], Rodzinny kapitał społeczny a wzrost gospodarczy w Polsce, Ekonomista, nr 2, s. 189-210.
 • Todeva E., Knoke D., [2002], Strategic alliances and corporate social capital, Kolner Zeitschrift fur Soziologie und Soziapsychologie, s. 345-380.
 • Törnroos J.-A., [2002], Internationalization of the Firm-A theoretical review with implications for business network research, Proceedings of the 18th IMP Conference, September, Dijon.
 • Uzzi B., [1997], Social Structure and Competition in Interfirm Networks: The Paradox of Embeddedness, "Administrative Science Quarterly", nr 42(1), s. 35-67.
 • Woolcock M., [2001], The place of social capital in Understanding Social and EconomicOutcome, ISUMA Canadian Journal of Policy Research, nr 2(1), s. 11-17.
 • Yeoh P.L., [2004], International learning: antecedents amd performance implications among newly internationalizing companies in an exporting context, "International Marketing Review", nr 21(4/5), s. 511-535.
 • Yli-Renko H., Autio E., Tonotti V., [2002], Social capital, knowledge, and the international growth of technology-based new firms, "International Business Review", nr 11, s. 279-304.
 • Zhou L., Wu W., Luo X., [2007], Internationalization and the performance of born global SMEs: the mediating role of social networks, "Journal of International Business Studies", nr 38(4), s. 673-690.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171265583

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.