PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 160 Zróżnicowanie sytuacji na rynku pracy - ujęcie regionalne, krajowe, międzynarodowe | 9--21
Tytuł artykułu

Polityka gospodarcza wobec zatrudniania i wynagradzania pracowników - aspekty teoretyczne i realizacyjne

Warianty tytułu
Economic Policy in Relation to Employment and Payroll - Theory and Implementation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest określenie roli i instrumentów polityki państwa wobec rynku pracy na szczeblu krajowym. W szczególności rozpatrywana jest rola polityki państwa w zakresie kształtowania warunków zatrudniania pracowników w sektorze publicznym i prywatnym w warstwie prawno-realizacyjnej. Ponadto, państwo wskazuje także istotne ramy co do kształtowania się płac, zwłaszcza wyznaczając poziom płacy minimalnej, ale także jako pracodawca kształtuje wynagrodzenia średnie i najwyższe w gospodarce. Dodatkowo, ważną część artykułu stanowi analiza aspektów realizacyjnych, w której zbadano poziom, dynamikę, strukturę i relacje w zakresie zatrudnienia oraz wynagradzania pracowników. Obszar badawczy podjętych analiz dotyczy Polski, choć niekiedy celowe i uzasadnione było odniesienie wskazanych rozwiązań do obszaru całej UE. Natomiast okres badawczy prowadzonych badań empirycznych obejmuje lata 2004-2012. (fragment tekstu)
EN
The goal of the paper is to determine the role and instruments of the state policy regarding labor market at the national level. It considers in detail the role of the state policy applied to shape employment conditions in public and private sectors in terms of its legal status and implementation. Moreover, the state indicates a significant framework for the scope, mainly by determination of the minimum wages but also, as an employer, by defining average and the highest wages in economy. Moreover, there is presented an analysis of implementation of this policy, in which such aspects as the level, dynamics, structure and pay of employees were studied. Poland constitutes the study area of the analysis, although sometimes there are made justified and necessary references to the whole area of the EU. The study period of the empirical observations covers the years 2004-2012.(original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
  • Ustawa o związkach zawodowych. Tekst jednolity. Dz.U. 2001, nr 79, poz. 854; nr 100, poz. 1080; nr 128, poz. 1405; 2002, nr 135, poz. 1146; nr 240, poz. 2052; 2003, nr 213, poz. 2081 oraz 2004, nr 240, poz. 2407.
  • W. Jarmołowicz, M. Knapińska: Polityka państwa na rynku pracy w warunkach transformacji i integracji gospodarczej. Akademia Ekonomiczna, Poznań 2005, s. 26.
  • Z. Jacukowicz: Zróżnicowanie płac w Polsce, w krajach Unii Europejskiej i w USA. IPiSS, Warszawa 2000, s. 120.
  • M. Knapińska: Wspólny europejski rynek pracy. Geneza - rozwój - funkcjonowanie. Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań 2012, s. 135-136.
  • Stanowisko Komitetu Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN oraz Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w sprawie realizacji prawa do godziwego wynagrodzenia określonego w art. 4 Europejskiej Karty Społecznej, 1994. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1994, nr 7, s. 31
  • W. Jarmołowicz, M. Knapińska: Polski i unijny rynek pracy. Elementy analizy porównawczej (lata 2000-2009). Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 248, s. 149
  • T. Boeri, P. Garibaldi: Are Labour Markets in the New Member States Sufficiently Flexible for EMU. "Journal of Banking&Finance" 2006, No. 30, s. 1396
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171265621

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.