PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 1 | 87--104
Tytuł artykułu

Knowledge management at network organisations

Warianty tytułu
Zarządzanie zasobami wiedzy w organizacjach sieciowych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Zasoby wiedzy pełnią szczególną rolę w organizacji sieciowej. Są zarówno motywem powstawania sieci, jak i efektem jej funkcjonowania. Umiejętne zarządzenie zasobami wiedzy może przyczynić się do wzrostu konkurencyjności sieci. Diagnoza modelu zarządzania zasobami wiedzy obejmuje: analizę stosowanej strategii zarządzania wiedzą, opis procesu wymiany wiedzy oraz pomiar poziomu formalizacji i centralizacji zarządzania wiedzą. Identyfikacja modelu zarządzania zasobami wiedzy powinna być prowadzona odrębnie dla całej sieci oraz odrębnie dla pojedynczego ogniwa sieci.(abstrakt oryginalny)
EN
Knowledge resources play a specific role at a network organisation. They are both a trigger to create a network and a result of its functioning. Skilful knowledge management can contribute to the growth of a network's competitiveness. A diagnosis of the knowledge management model covers: an analysis of the applied knowledge management strategy; a description of the knowledge exchange process; and a measurement of the level of knowledge formalisation and centralisation. Identification of the knowledge management model should be carried out separately for the entire network and for each single network unit.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
87--104
Opis fizyczny
Twórcy
 • Warsaw School of Economics, Poland
Bibliografia
 • Blackler F., Knowledge, Knowledge Work and Organizations: An Overview and Interpretation, "Organization Studies" 1995, Vol. 16, No. 6.
 • Boisot M. H., Knowledge Assets. Securing Competitive Advantage in the Information Economy, Oxford University Press, New York 1999.
 • Boulanger P., Organisel, l'entreprise en réseau Nathan, Paris 1995, after: J. Brilman, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warsaw 2002.
 • Bryson J., Wood P., Keeble D., Business networks, Small Firm Flexibility and Regional Development in UK Business Service, "Entrepreneurship and Regional Development" 1993, No. 5.
 • Castells M., Społeczeństwo w sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 2008.
 • Child J., Faulkner D., Strategies of Co-Operation. Managing Alliances, Networks and Joint Ventures, Oxford University Press, Oxford 1998.
 • Curran J., Jarvis R., Blackburn R., Black S., Networks and Small Firms: Construct, Methodological Strategies and Some Findings, "International Small Business Journal" 1003, No. 11.
 • Czakon W., Koordynacja sieci - wieloraka forma organizacji współdziałania, "Przegląd Organizacji" 2008, No. 9.
 • Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Stabryła A. (scientific editor), C. H . Beck, Warsaw 2009.
 • Elastyczność organizacji, R. Krupski (ed.), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 • Glińska-Neweś A., Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2007.
 • Jarillo J. C., Strategic Networks. Creating the Borderless Organization, Butterworth-Heinemann, Oxford 1995.
 • Jurga A., Technologia teleinformatyczna w wirtualnej organizacji przedsiębiorstwa, doctoral thesis, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007, after: Komunikacja wewnętrzna w organizacjach sieciowych, S. Lachiewicz (ed.), Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008.
 • Łobos K., Organizacja sieciowa, in: Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, K. Perechuda (ed.), Agencja Wydawnicza "Placet", Warsaw 2000.
 • Lundvall B. A., Johnson B., The Learning Economy, "Journal of Industry Studies" 1994, Vol. 1, No 2.
 • Mikuła B., Organizacja oparta na wiedzy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Cracow 2006.
 • Nowa encyklopedia powszechna PWN, Vol. 6, PWN, Warsaw 1996.
 • Obłój K., Strategie organizacji, PWE, Warsaw 2007.
 • Ortega T., Die Informationstechnologische Unterstutzung innovativer Organisationsformen, after: Komunikacja wewnętrzna w organizacjach sieciowych, S. Lachiewicz (ed.), Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008.
 • Polanyi M., Personal Knowledge. Towards a Post-Critical Philosophy, Harper, New York 1962.
 • Probst G., Raub S., Romhard K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Cracow 2002.
 • Sopińska A., Wiedza - zasób strategiczny współczesnego przedsiębiorstwa, in: Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych, A. Herman, K. Poznańska (ed.), Vol. 2, Oficyna Wydawnicza SGH, Warsaw 2008.
 • Sopińska A., Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, 2nd edition, Oficyna Wydawnicza SGH, Warsaw 2010.
 • Stankiewicz M. J., Próba modelowania procesów zarządzania konkurencyjnym potencjałem wiedzy w polskich przedsiębiorstwach, in: Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa, M. J. Stankiewicz (ed.), Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2006.
 • Staszewska J., Rozwój przedsiębiorstw sieciowych w Polsce- perspektywy dla klasteringu, "Przegląd Organizacji" 2007, No. 11.
 • Stefanowicz B., Wiedza. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza SGH, Warsaw 2011.
 • Quinn J. B., Intelligent Enterprise. A Knowledge and Service based Paradigm for Industry, The Free Press, New York 1992.
 • Van Alstyne M., The State of Network Organization: a survey In Tyree Framework, "Journal of Organizational Computing" 1997, No. 7, after: Komunikacja wewnętrzna w organizacjach sieciowych, S. Lachiewicz (ed.), Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008.
 • Wiing K. M., Knowledge Management Fountain, Schema Press, New York 1993.
 • Zachowania sieciowe w procesie internacjonalizacji, K. Fonfara (ed.), PWE, Warsaw 2009.
 • Zack M. H., Developing a Knowledge Strategy, "California Management Review" 1999, No. 40.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171265639

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.