PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 1-2 | 5--29
Tytuł artykułu

Impact of International Trade on Economic Growth

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Wpływ handlu międzynarodowego na wzrost gospodarczy
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest wyjaśnienie mechanizmów wpływu handlu międzynarodowego na poziom wzrostu gospodarczego w krótkim i długim okresie. Najpierw analiza odnosi się do teorii obfitości zasobów i wyjaśnia się teoretyczne przyczyny słabości dowodów empirycznych. Zastosowano skrzynkę Edgewortha w celu ukazania wszystkich podażowych mechanizmów dla prowadzenia handlu, co dzięki teorii handlu wewnątrzgałęziowego D.R. Davisa jest możliwe. Z tej analizy wynika, że handel wywołany różnymi zasobami czynników produkcji nigdy nie znajdzie odzwierciedlenia w zagregowanych makroekonomicznych danych empirycznych, dlatego, że jest zawarty w szerszej kategorii handlu motywowanego potrzebą zróżnicowania. Tylko wtedy, gdy handel nie występuje oraz gdy jest dalece niewystarczający teoria obfitości zasobów może się przyczynić do powstania nowych jego strumieni. Fakty te znane są już w aktualnej teorii handlu międzynarodowego, ale zaproponowane zostały pewne nowe rozwiązania techniczne oraz podano nowe niepodważalne wyjaśnienia. W świetle powyższych ograniczeń, rozwija się model zaproponowany przez P.R. Krugmana, a inspirowany dobrze znaną formułą A.K. Dixita oraz J. Stiglitza dla handlu wynikającego z potrzeby zróżnicowania. Model ten jest uogólniany poprzez rozszerzenie jego podstaw na wszystkie czynniki, oprócz czynnika praca, który jako jedyny był tu wykorzystany przez P.R. Krugmana, m.in. w celu częściowego uratowania logiki bazującej na teorii obfitości zasobów; jednak mimo wszystko potwierdziła się konieczność zastosowania raczej funkcji typu Cobba-Douglasa. Udowadnia się, że podejście P.R. Krugmana do dóbr, jako doskonale symetrycznych w odniesieniu do funkcji użyteczności jest wykonalne oraz stanowi warunek umożliwiający wyrażenie funkcji użyteczności w jednostkach pieniężnych. To pozwala autorowi artykułu na wprowadzenie własnego modelu formalnego, wyjaśniającego jak handel międzynarodowy (i oczywiście handel międzyregionalny dla dużych krajów) wpływa na poziom wzrostu gospodarczego. Aby zakreślić granice zastosowania modelu, prezentuje się również długoterminowy wpływ handlu, w oparciu o tzw. Nową Geografię Ekonomiczną ww. autora z własnym wkładem dotyczącym sektorów słabo uzależnionych od czynnika praca należących do tzw. drugiego sektora. Głównym wnioskiem z przeprowadzonej analizy jest fakt, że w danym momencie historii gospodarczej wzrost danej gospodarki jest ściśle związany z poziomem międzynarodowego i międzyregionalnego handlu i to zjawisko może być wykorzystane do walki ze spowolnieniami gospodarczymi. Jednocześnie jednak dochodzi do zróżnicowania w poziomie rozwoju gospodarczego w dłuższym okresie pomiędzy krajami i regionami, który to proces jednak zwalnia, dzięki rozwojowi i modernizacji przemysłów należących do drugiego sektora. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to explain how international trade impacts the level of economic growth in both the short and long term. At first the analysis deals with several versions of the Factor Endowment Theory and the reasons for its poor empirical evidence are theoretically explained. The Integrated Equilibrium technique is used to account for all the supply-side motives to trade, which is possible thanks to D.R. Davis' theory of intra-industry trade. This analysis shows that trade generated by endowment differentials will never find its clear representation in aggregated macroeconomic statistical figures, because it is submerged in a larger entity of trade motivated by the need for differentiation. Only when there is no trade at all or it is insufficient the endowments theory can be useful to create some new streams of trade. These facts are already present in the established theory, but some new technical solutions and irrefutable explanations are contributed by this analysis. In light of the above-mentioned limitations, an initial model of P.R. Krugman, inspired by the well-known formula of A.K. Dixit and J. Stiglitz for diversity-motivated trade, is developed. The model is generalized by extending its basics beyond the unique factor (i.e. labor) used by P.R. Krugman in order to cover all the factors and save some of the logic of the endowments theory. However, the need to use a Cobb-Douglas type function has been confirmed in the process. P.R. Krugman's attempt to consider all goods as perfectly symmetric against the utility function has been proven as definitely feasible and a precondition to express the utility function désormais in monetary units. This, in turn, allowed the author to deliver his main contribution by setting a formal model explaining how international trade (and, for obvious reasons, also inter-regional trade in the case of large countries) impacts the level of economic growth. To outline the limitations of the proposed model, the long-term impacts of trade have been presented based on P.R. Krugman's New Economic Geography theory, combined with the author's own findings about non-labor dependent industries belonging to the so-called second sector. The main conclusion is that, at a given moment of economic history, the growth of an economy is strictly related to its international and inter-regional trade, and this can be used to combat downturns. At the same time, a process of differentiation sets in in the level of economic development in the longer term between countries and regions. However, this process is decreasing thanks to the development and modernization of the second sector. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
5--29
Opis fizyczny
Twórcy
 • Central Statistical Office of Poland
Bibliografia
 • Barro R.J., [1993], Macroeconomics, 4th ed.,Wiley, New York.
 • Barro R.J., Sala-i-Martin X., [2003], Economic Growth, 2nd ed., Cambridge, MA, MIT Press.
 • Bernstein J.R., Weinstein D.E., [2002], Do Endowments Predict the Location of Production?: Evidence from National and International Data, "Journal of International Economics", Vol. 56, No. 1, pp. 55-76.
 • Davis D.R., [1995], Intra-Industry Trade: A Heckscher-Ohlin-Ricardo Approach, "Journal of International Economics", No. 39, pp. 201-226.
 • Dixit A.K., Stiglitz J., [1977], Monopolistic Competition and Optimum Product Diversity, "American Economic Review", Vol. 67.
 • Dornbusch R., Fischer S., Samuelson P.A., [Sep., 1980], Heckscher-Ohlin Trade Theory with a Continuum of Goods, "Quarterly Journal of Economics", Vol. 95, No. 2, pp. 203-224.
 • Estevadeordal A., Taylor A.M., [May, 2001], A Century of Missing Trade?, NBER Working Paper No. 8301.
 • Ethier W.J. [Jun., 1982], National and International Returns to Scale in the Modern Theory of International Trade, "American Economic Review", Vol. 72, No. 3, pp. 389-405.
 • Kravis I.B., [1958], Availability and Other Influences on the Commodity Composition of Trade, "Journal of Political Economy", Vol. 64, No. 2.
 • Krugman P.R., [1979], Increasing Returns, Monopolistic Competition, and International Trade, "Journal of International Economics", No. 9, pp. 469-479.
 • Krugman P.R., [1980], Scale Economies, Product Differentiation and the Pattern of Trade, "American Economic Review", Vol. 70, No. 5, pp. 950-959.
 • Krugman P.R., [1995], Increasing Returns, Imperfect Competition, and the Positive Theory of International Trade, "Handbook of International Economics", Vol. 3.
 • Krugman P.R., [1997], Geography and Trade, MIT Press, Cambridge Mass.
 • Krugman P.R., [1998], Development, Geography and Economic Theory, MIT Press, Cambridge Mass.
 • Leamer E.E. [Feb., 1995], The Heckscher-Ohlin Model in Theory and Practice, "Princeton Studies in International Finance", No. 77.
 • Shiozawa Y., [2007], A New Construction of Ricardian Trade Theory - A Many-Country, Many-Commodity Case with Intermediate Goods and Choice of Production Techniques, "Evolutionary and Institutional Economics Review", Vol. 3, No. 2, pp. 141-187.
 • Shiozawa Y., [2009], Samuelson's Implicit Criticism Against Sraffa and the Sraffians and Two Other Questions, "The Kyoto Economic Review", Vol. 78, No. 1, pp. 19-37.
 • Solow R., [1956], A Contribution to the Theory of Economic Growth, "Quarterly Journal of Economics", 70.
 • Trefler D., Zhu S.C., [2000], Beyond the Algebra of Explanation: HOV for the Technology Age, "American Economic Review", Vol. 90, No. 2, pp. 145-149.
 • Vanek J., [1968], The Factor Proportion Theory: the N-Factor Case, Kyklos, No. 21, pp. 749-756.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171265691

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.