PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 23 | 511--520
Tytuł artykułu

Lokalni liderzy i ich wpływ na rozwój turystyki w regionie południowego Podlasia

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Local Leaders and their Influence on Development of Tourismin Southern Podlasie Region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Trafne zdefiniowanie przywództwa turystycznego w regionie i wytyczenie liderowi konkretnych zadań przynosi zwykle wiele pozytywnych efektów - społeczno-kulturowych, ekonomicznych czy przyrodniczych. Celem artykułu jest analiza zachowań lokalnych liderów sektora turystycznego regionu południowego Podlasia w zakresie postrzegania jego atrakcyjności, a także odpowiedź na pytanie: w czym przejawiają się ich działania i jak istotny jest ich wpływ na rozwój turystyki na omawianym obszarze? W oparciu o wypełnione przez respondentów kwestionariusze wywiadu autorzy zaproponowali wnioski końcowe, będące z jednej strony sugestią, a z drugiej strony próbą zainicjowania konkretnych przedsięwzięć, które mogą przyczynić się do odniesienia sukcesu organizacyjnego w regionie. Atrakcyjność turystyczna południowego Podlasia to istotny argument, dla którego warto podjąć się tego wyzwania.(abstrakt oryginalny)
EN
The accurate definition of the tourist leadership in a region and setting a leader specific tasks usually brings many positive functions: social, cultural, economic and natural. The aim of the article is to analyze behaviors of the local leaders of tourist section in the Southern Podlasie, as far as its attractiveness is observed, and moreover the answer to the question: what do their main activities involve and how crucial can be their influence on the development of tourism of the discussed region. The authors draw some final conclusions on the basis of questioners filled by respondents. These conclusions are, on one hand, a suggestion, and on the other hand, an attempt to initiate some actual enterprises which can contribute to achieve the organizational success in the region. The tourist attractiveness of the Southern Podlasie is a basic argument which makes this challenge worth doing.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Bibliografia
 • M. Januszewska, R. Przeorek-Smyka, Rola inwestycji turystycznych w rozwoju regionu, w: Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Globalne wyzwania i zagroŜenia, red. B. Raszka, S. Bosiacki, AWF, Poznań, 2006, s. 125-131.
 • N. Koniszczewa, Wybrane problemy rozwoju regionalnego, w: Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Globalne wyzwania i zagroŜenia..., s. 133-139.
 • L. Wojtasiewicz, Monitoring gmin - przeobraŜenia społeczno-gospodarcze, "Gospodarka - Przestrzeń - Środowisko" 1997, s. 341-348.
 • A. Gordon, Rozwijanie turystyki jako obowiązek prawny samorządów, w: Turystyka w gminie i powiecie, red. A. Gordon, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2003, s. 45-54.
 • Metody stymulowania rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym, red. G. Gołembski, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2002, Regionalne aspekty rozwoju turystyki, red. G. Gołembski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 1999.
 • T. Wilczak, Wpływ turystyki na rozwój regionalny, red. A. Dąbrowski, R. Rowiński, Strategia rozwoju turystyki w Polsce na lata 2007-2013. ZałoŜenia teoretyczne jako inspiracja dla praktyki, AWF, Warszawa 2006, s. 7.
 • J. Kuczyński, Rozwój lokalny a turystyka, w: Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Problemy i perspektywy rozwoju w skali regionalnej i lokalnej, red. S. Bosiacki, AWF, Poznań, 2008, s. 81.
 • G. Gołembski, Zintegrowany system zarządzania turystyką w regionie, Materiały pokonferencyjne. Tour Salon, Poznań 1999.
 • J. Sikora, A. Wartecka-WaŜyńska, Zasoby ludzkie w turystyce w świetle Strategii Rozwoju Turystyki w Polsce na lata 2008-1014. Analiza projektu, w: Kadry w gospodarce turystycznej, red. A. Panasiuk. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 496, Ekonomiczne Problemy Usług nr 19, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 301.
 • G. Godlewski, M. Zalech, Czynniki determinujące potencjał turystyczny regionu na przykładzie południowego Podlasia, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio B Geographia, Geologia, Mineralogia Et Petrographia, 2009, Vol. LXIV, 1, s. 97-106.
 • J. Maraśkiewicz, Oryginalne formy drewnianej architektury sakralnej południowego Podlasia, w: Walory turystyczne Euroregionu Bug jako czynnik aktywizacji gospodarczej i integracji społeczno-kulturowej w zjednoczonej Europie, red. M. Bochenek, G. Godlewski, ZWWF w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2006, s. 152-175; T. Brzezińska-Wójcik, A. Świeca, B. Osmólska, Obiekty sakralne jako element atrakcyjności turystycznej w gminach przygranicznych województwa lubelskiego, w: Walory turystyczne Euroregionu Bug jako czynnik aktywizacji gospodarczej i integracji społeczno-kulturowej w zjednoczonej Europie, red. M. Bochenek, G. Godlewski, ZWWF w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2006, s. 176-195.
 • M. śabka, The potentials of the Bug River Valley for nature tourism - a review article, w: Tourism. Theory - Conditions - Experiences, red. G. Godlewski, M. Bochenek, ZWWF w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2007, s. 99-110.
 • Podsumowanie działań w zakresie turystyki w ostatnich latach na terenie powiatu bialskiego, "Gościniec Bialski" 2011, nr 12, s. 49-50.
 • Sz. Kalinowski, Podlasie Południowe jako teren wycieczek szkolnych, w: Turystyka szansą rozwoju gospodarczego i społeczno-kulturowego kraju, red. D, Nałęcka, J. śbikowski, PWSZ, Biała Podlaska 2001, s. 137-144; M. Bochenek, Turystyka aktywna dzieci i młodzieŜy szkolnej z regionu południowego Podlasia, w: Miejsce i rola turystyki w strategii społeczno-gospodarczej województw wschodniej Polski, red. R. Cieśliński, K. Piech, ZWWF w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2003.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171265739

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.