PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | R. 10, nr 4, cz. 1 | 141--155
Tytuł artykułu

Należności z tytułu dostaw i usług w sytuacji kryzysu zaufania do kontrahenta, z perspektywy rachunkowości

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Receivables in Virtue of Goods and Services when Facing a Crisis of Confidence in the Business Partner from the Accountancy Perspective
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie z perspektywy rachunkowości finansowej obecnie stosowanych rozwiązań, które wiążą się z wiedzą na temat negatywnych konsekwencji współpracy z kontrahentami, z uwzględnieniem zarówno aspektów teoretycznych, jak i praktycznych. Pogorszenie sytuacji finansowej dłużników wiąże się z ustalaniem odpisów aktualizujących wartość należności w stopniu uwzględniającym ryzyko braku zapłaty. Rozwiązania w tym obszarze stanowią jeden z elementów polityki rachunkowości każdej jednostki. Dla realizacji przyjętego celu porównano regulacje polskie z regulacjami wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF) oraz przeanalizowano obecne sposoby prezentacji zasad ujęcia odpisów aktualizujących wartość należności w przyjętej polityce rachunkowości na podstawie wybranych spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W artykule wykorzystano metodę studiów literaturowych dokonując analizy porównawczej wybranych regulacji zawartych w polskim prawie bilansowym i MSR/MSSF w zakresie pomiaru utraty wartości należności oraz zastosowano metodę analizy opisów przypadków (cases studies). (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to present currently applied solutions corresponding with the knowledge on the negative aspects of co-operation with business partners, including both theoretical and practical aspects. The deterioration of the financial situation of debtors results in recognizing impairment write-offs on receivables in the value corresponding to the risk of non-payment. Solutions applied in this area constitute a part of the accounting policy of each business entity. In order to reach the aim set, the Polish regulations were compared to the International Standards of Accounting and Financial Reporting (IAS/IFRS) regulations and the currently applied in the accounting policy principles of recognizing impairment write-offs on receivables were analyzed based on the selected public entities listed on the Warsaw Stock Exchange. The article uses the method of studying the literature by making a comparative analysis of selected regulations contained in the Polish balance sheet law and IAS/IFRS with respect to trade receivables value decrease and applies the case studies analysis. (original abstract)
Rocznik
Strony
141--155
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Białostocka
Bibliografia
 • Gierusz J. (2005), Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości, ODDK, Gdańsk.
 • Helin A., Szymański K. G. (2001), Sprawozdawczość finansowa spółek kapitałowych, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • Karmańska A. (2009), Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej, Difin, Warszawa.
 • Krajowy Standard Rachunkowości nr 4 "Utrata wartości aktywów", Dz. Urz. Ministra Finansów z 2007 r. nr 8 poz. 46.
 • Mendel T., Przeniczka J. (2002), Badanie i ocena wiarygodności partnera gospodarczego czyli jak zbadać wiarygodność kredytobiorcy, leasingobiorcy, kontrahenta handlowego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, Część A (2011), SKwP Zarząd Główny w Warszawie, IFRS Fundation, Warszawa.
 • Pawłowicz L. [2006], Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstwa metodą podnoszenia jego wartości, w: Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, Dobiegała-Korona B., Heman A. (red.), Difin, Warszawa.
 • Poniatowska L. (2007), Rozrachunki wynikające z działalności operacyjnej, w: Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, Messner Z. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Świderska K. G. (2006), Należności, w: Sprawozdanie finansowe bez tajemnic. Rachunkowość finansowa w praktyce, Świderska K. G., Więcław W. (red.), wydanie drugie, Difin, Warszawa.
 • Turyna J. (2004), Zasady wyceny bilansowej aktywów i zobowiązań w świetle standardów międzynarodowych, "Problemy Rachunkowości" nr 3(18).
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm., tekst jednolity.
 • Wencel A. (2006), Rozrachunki, w: Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, Walińska E. (red.),Tom I, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171265791

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.