PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 1-2 | 127--141
Tytuł artykułu

Istota koncepcji narodowego systemu innowacji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Concept of the National Innovation System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie aktualnych badań teoretycznych na temat koncepcji narodowego systemu innowacji. Artykuł wskazuje na różnorodność definicji takich koncepcji. Większość definicji podkreśla ważność uwarunkowań instytucjonalnych. Literatura przedmiotu dostarcza różnorodne interpretacje elementów narodowych systemów innowacji. Ogólnie ujmując, występują dwie interpretacje systemów innowacji (wąskie i szerokie ujęcie). Wąska interpretacja tego zjawiska przedstawia system innowacji jako powiązanie i współpracę głównych aktorów procesu innowacji: sektora nauki, publicznych i prywatnych instytutów naukowo-badawczych oraz dużych korporacji gospodarczych. Natomiast szerokie ujęcie koncepcji systemów innowacji łączy w sobie cały system współdziałających instytucji oddziaływającego na proces uczenia się, poszukiwania i wykorzystania innowacji. Pomimo, iż występują pewne różnice w interpretacji definicji oraz elementów systemów innowacji, należy podkreślić, iż gospodarki narodowe są odmienne pod względem struktury systemów produkcyjnych i instytucjonalnych. Dlatego też pewne cechy modeli narodowych systemów innowacji nie ulegną zmianie i pozostaną specyficzne dla danych gospodarek narodowych. W artykule została wykorzystana metoda analizy literatury przedmiotu. Przedstawienie metod porównawczych systemów innowacji, miało na celu nie tylko zasygnalizowanie różnic występujących w stosowanej w ich wypadku terminologii oraz treści pojęć, ale również wskazanie na zróżnicowanie ram i założeń, cechujących badania empiryczne nad narodowymi systemami innowacji. Pomimo coraz bardziej popularnych koncepcji regionalnego, sektorowego czy też technologicznego systemu innowacji, nadal podkreśla się duże znaczenie narodowego systemu innowacji. Ważną cechą procesów innowacji jest obecnie ich systemowy charakter. W tym kontekście podkreślany jest fakt, iż proces tworzenia zasobów wiedzy innowacji uwarunkowany jest współpracą wielu podmiotów. (abstrakt oryginalny)
EN
The article overviews recent developments in research into national innovation systems (NIS). The article shows the diverse ways in which the concept of the national innovation system is defined. Most of these definitions emphasize the importance of institutional conditions. The existing literature also provides a variety of interpretations when it comes to the components of a national innovation system. Generally speaking, there are two definitions of innovation systems, the author says, a narrow definition and a broad definition. The narrow definition presents an innovation system in terms of ties and collaboration between the main players in the innovation process - the science sector, public and private R&D institutions and large corporations. The broad definition, on the other hand, covers all the aspects of the economic structure and institutional setup that influence learning as well as "searching and exploring" - the production system, marketing system and the financial system. The article interprets the essence of these systems in terms of how they function. The author also shows their various aspects, typology as well as gaps and shortcomings in theoretical concepts. It highlights important differences between these systems. There are differences in how innovation systems are defined and how their components are interpreted, the author says. This is largely because national economies differ in terms of the structure of production and institutional systems. However, certain characteristics of national innovation systems are impervious to change and remain country-specific, according to Gorynia-Pfeffer. The author uses a number of research methods including literature review to compare innovation systems and highlight differences between them, including those related to terminology. The article emphasizes the importance of national innovation systems despite the growing popularity of ideas to establish regional, sector-specific or technological systems. Various researchers have asserted that the process of knowledge creation and innovation is a collective process that requires the cooperation of many actors. Innovation is the outcome of interaction of multiple actors and the result of synergistic and collective action rather than individual initiative, Gorynia-Pfeffer concludes. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
127--141
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorant
Bibliografia
 • Balzat M., [2003], Benchmarking in the Context of National Innovation Systems: Purpose and Pitfalls, Beitrag Nr 238, Volkswirtschaftliche Diskussionsreihe.
 • Balzat M., Hanusch H., [2003], Recent trends in the research on national innovation systems, Beitrag Nr 254, Volkswirtschaftliche Diskussionsreihe.
 • Balzat M., Pyka A., [2005], Mapping National Innovation Systems in the OECD Area, Beitrag Nr 279, Volkswirtschaftliche Diskussionsreihe.
 • Bunnell T., Coe N., [2001], Spaces and scales of innovation, Progress in Human Geography 25: 569-589.
 • Chang P.L., Shih H.Y., [2004], The Innovation systems of Taiwan and China: a comparative analysis, Forthcoming in Technovation No. 23.
 • Edquist Ch., [1997], Systems of Innovation Approaches - Their Emergence and Characteristics, red. Edquist Ch., [1997], Systems of Innovation: Technologies, Institutions and Organizations, London: Pinter Publishers.
 • Edquist Ch., [2003], Systems of Innovation Approaches - Their Emergence and Characteristics, [w:] Ch. Edquist, M. Mckelvey (red.), System of Innovation: Growth Competitiveness and Employment, Edward Elgar Publishing Limited.
 • Edquist Ch., [2005], Systems of innovation: Perspectives and challenges, The Oxford Handbook of Innovation, Chapter 7, Oxford University Press, Oxford.
 • Edquist Ch., Chaminade C., [2006], Industrial policy from a systems of innovation perspective, EIB Papers, Volume 11, N° 1.
 • Edquist Ch., Hommen L., [2008], Comparing national systems of innovation in Asia and Europe: theory and comparative framework, Paper No. 2008/10, Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy, CIRCLE, Lund University, Schweden.
 • Edquist Ch., Lundvall B.-Å., [1993], Comparing the Danish and Swedish systems of innovation, [w:] R.R. Nelson (red.), National Innovation Systems - A Comparative Analysis, Oxford University Press, New York, Oxford, s. 265-298.
 • European Commission, [2000], Innovation Policy in a Knowledge-Based Economy, A MERIT study commissioned by the European Commission, ECSC-EC-EAEC Brussels - Luxembourg.
 • Feinson S., [2003], National Innovation Systems Overview and Country Cases, [w:] D. Sarewitz, et al. (red.), Knowledge Flows, Innovation and Learning in Developing Countries, The Center for Science, Policy and Outcomes at Arizona State University.
 • Freeman Ch., [1988], Japan - A New National System of Innovation?, G. Dosi et al. (red.), Economic Theory and Technological Change, London.
 • Freeman Ch., [1987], Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan, London.
 • Furman J.L., Porter M.E., Stern S., [2002], The determinants of national innovative capacity, "Research Policy" 31[6], s. 899-933.
 • Giesecke S., [2000], Innovationssysteme von Nationen, Regionen und Technologien - Ein Überblick über Literatur und Diskussion, Politische Vierteljahresschrift, 41. Jg., Heft 1.
 • Komisja Europejska, [3.06.2010], http://www.proinno-europe.eu/project/inno-policy-trendchart, Brüssel.
 • Komisja Europejska, [2009], European Innovation Scoreboard [EIS] 2009. Comparative analysis of innovation performance, Brüssel.
 • Liu X., White S., [2001], Comparing innovation systems: a framework and application to China's transitional context, "Research Policy" 30, Vol. 30, s. 1091-1114.
 • Lundvall B.-Å., [1992], National Systems of Innovation. Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning, Pinter Publishers, London.
 • Lundvall B.-Å., [1992], Introduction, B.-Å. Lundvall (red.), National Systems of Innovation. Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning, London.
 • Lundvall B.-Å., [1995], The global unemployment problem and national systems of innovation, Graham & Trotman, London.
 • Matusiak K.B., Stawasz E., [2001], Otoczenie instytucjonalne małych firm innowacyjnych, [w:] K.B. Matusiak, E. Stawasz, A. Jewtuchowicz (red.), Zewnętrzne determinanty rozwoju innowacyjnych firm, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Metcalfe S., [1995], The Economic Foundations of Technology Policy: Equilibrium and Evolutionary Perspectives, P. Stoneman (red.), Handbook of the Economics of Innovation and Technological Change, Blackwell Publishers, s. 409-512, Oxford [UK]/Cambridge [US].
 • Nelson R.R., [2002], National Innovation Systems, [w:] A. Zoltan (red.), Regional Innovation, Knowledge and Global Change, London.
 • Nelson R.R., Rosenberg N., [1993], Technical innovation and national systems, [w:] R.R. Nelson (red.), National Innovation systems: a comparative analysis, New York, Oxford: Oxford University.
 • Niosi J. et al., [1993], National Systems of Innovation: In search of a workable concept, Technology in Society, Vol. 15.
 • OECD, [1999], Managing National Systems of Innovation, Paris.
 • Okoń-Horodyńska E., [1988], Narodowy System Innowacji w Polsce, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 • Patel P., Pavitt K., [1994], National innovation systems. Why they are important, and how they might be measured and compared, "Economics of Innovation and New Technology", Vol. 3, s. 77-95.
 • Stawasz E., [1997], Przegląd podstawowych pojęć: innowacje, transfer technologii, krajowy i regionalny system innowacji, polityka innowacyjna, [w:] T. Markowski, E. Stawasz, R. Zembaczyński (red.), Instrumenty transferu technologii i pobudzania innowacji. Wybór ekspertyz, Wydawnictwo Przedświt, Warszawa.
 • Weresa M.A., [2007], Unia Europejska - Innowacyjne centrum czy peryferia Świata?, Instytut Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Weresa M.A., [2006], Das Innovationspotenzial in Deutschland, Polen und mittel-und osteuropäischen Ländern, W. Małachowski (red.), Deutschland-Polen im vereinigten Europa und ihre ökonomische Verantwortung, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Winiarski B., [2006], Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Zaorska A., [2002], Ewolucja państwa i jego działalności, [w:] B. Liberska (red.), Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, PWE, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171265803

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.