PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | R. 10, nr 4, cz. 1 | 225--235
Tytuł artykułu

Interwencjonizm Unii Europejskiej w gospodarowaniu środowiskiem naturalnym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EU Intervention in the Management of the Environment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule został przedstawiony wpływ regulacji prośrodowiskowych na funkcjonowanie przedsiębiorstw działających w wolnorynkowej gospodarce. Została przedstawiona klasyfikację podstawowych instrumentów ochrony środowiska i jak również wybrane z nich zostały scharakteryzowane. Autor podjął próbę wyjaśnienia znaczenia systemu ochrony środowiska na konkurencyjność gospodarek poszczególnych krajów poprzez konkurencyjność działających w ich ramach podmiotów gospodarczych. Zakres przedmiotowy artykułu obejmuje możliwości wykorzystania zbywalnych jednostek uprawnień do emisji gazów cieplarnianych jako istotny element mający wpływ atrakcyjność gospodarki. W krajach, w których zostały wprowadzone rygorystyczne regulacje prośrodowiskowe, wraz ze wzrostem PKB zwiększają się również koszty ochrony środowiska co prowadzi do zahamowania tempa ich rozwoju. Wzrost kosztów ochrony środowiska prowadzi do wzrostu ilości inwestycji proekologicznych. Wyższe koszty podnoszą innowacyjność gospodarki a to z kolei podnosi jej atrakcyjność. Inwestycje w sektorze energetycznym realizowane są w cyklach kilkudziesięcioletnich. Inwestycje projektowane w czasie hossy mogą mieć pozytywny wpływ na popyt w czasie bessy, co zwiększa poziom zaufania inwestorów do gospodarek w których takie projekty są realizowane. Niniejszy artykuł jest efektem wielu teoretycznych przemyśleń i praktycznych doświadczeń autora w dziedzinie systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (ETS). (abstrakt oryginalny)
EN
Article presents pro-environmental impact on enterprises functioning on the global free-trade market. It presents classification of the primary environmental protection instruments and also characterize them. Author tried to explain the meaning of environmental protection system from enterprise's competitiveness point of view. The scope of article includes the possibility of using units of transferable European Units Allowances (EUA) as an important element impacting the attractiveness of economy as a whole. In countries which have introduced strict pro-environmental regulations - increase of GDP generates costs of environmental protection. It affects to increase of pro-environmental investments as well. Higher costs are generating higher innovative value for each national economy. Investments in energy sector are performed in cycle of decades. If they are introduced during the bull market may have positive impact on demand. During the bear market they increase the level of investors trust to national economy. The article is a result of many theoretical considerations and practical experiences of Author in the field of European Units Allowances trading. (original abstract)
Rocznik
Strony
225--235
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE zmieniającą Dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0063:0087:PL:PDF, dostęp dnia 10.06.2012.
 • Field B. (1994), Environmental Economi. An Introduction, Mc Graw-Hill, New York.
 • Fritsch M., Wein T., Ewers H. J. (2003), Marktversagen und Wirtschaftspolitik, Vahlen, München.
 • Hahn R.W. (1989), Economic Prescriptions for Environmental Problems: How the Patient Followed the Doctor`s Orders, Journal of Economic Perspectives, nr 3.
 • Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie (IGCP), http://igcp.org.pl/?q=node/39270, dostęp dnia 16.06.2012.
 • Managing the Environment. The Role of Economic Instrument (1994), OECD, Paryż.
 • Pakiet energetyczno-klimatyczny: teksty uchwalone przez Parlament Europejski na posiedzeniu dnia 17 grudnia 2008 r. http://europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+20081217+TOC+DOC+XML+V0//PL, dostęp dnia 10.06.2012.
 • Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z 1997 roku, Dz. U. z 2005 nr 203 poz. 1684, http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20052031684&type=2, dostęp dnia 10.06.2012.
 • Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z 1992 roku, Dz. U. z 1996 nr 53 poz. 238, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19960530238, dostęp dnia 10.06.2012.
 • Śleszyński J. (2000), Ekonomiczne problemy ochrony środowiska, ARIES, Warszawa.
 • Tschochochei H., Zöckler J. (2008), Business and emissions trading from a public choice perspective, w: Antes R., Hansjürgens B., Letmathe P., Emissions Trading, Springer, New York.
 • Verbruggen H. (1994), The Trade Effects of Economic Instruments, w: Environmental Policies and Industrial Competitiveness, OECD, Paryż.
 • Żylicz T. (2004), Ekonomia Środowiska i zasobów naturalnych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171265829

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.