PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 1 | 67--85
Tytuł artykułu

Teoria zachowań organizacyjnych (Na podstawie niektórych aspektów roli społecznej ratownika górskiego GOPR)

Warianty tytułu
Theory of Organizational Behavior (based on certain aspects of the social role of mountain rescuer Mountain Rescue)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł podejmuje problem synkretycznego scalenia koncepcji naukowych, poruszających kwestię podłoża i cech zachowań uczestnika organizacji. Rozważania teoretyczne zostały oparte na przykładzie roli społeczno-zawodowej ratownika górskiego GOPR. Istotnym osiągnięciem naukowym - z punktu widzenia autora - jest propozycja modelu kształtowania się zachowania jednostki w organizacji, która w sposób syntetnyczny ujmuje różnorodne czynniki mające wpływ na jego genezę, ewolucję i ostatecznie także efektywność. (abstrakt oryginalny)
EN
Analysis of unit activity in the social role of mountain rescuer is an example of exploring a number of conditions presented by an organizational behavior that run in a relatively stable, and thus a dynamic social and environmental situation. Therefore, both organizational behavior and playback (play, act), social role, are understood by the author as synonyms, as two interchangeable terms that describe and support the same social phenomenon, namely the work by carrying out tasks relevant to this behavior is intentional.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
67--85
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Bibliografia
 • Bandura A., Social foundations of thought and action: A social cognitive theory, Engelwood Cliffs, Prentice Hall, New York 1986.
 • Bańka A., Architektura społecznej przestrzeni życia. Behawioralne podstawy projektowania, Wydawnictwo Gemini, Poznań 1997.
 • Bańka A., Psychologia organizacji, [w:] J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, t. III, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.
 • Burns T., Stalker G. M., The management of innovation, Tavistock, London 1961.
 • Eysenk H. J., The structure of human personality, Methuen, London 1970.
 • Gerstmann S., Osobowość, Wydawnictwo PZWS, Warszawa 1970.
 • Gołąb A., Reykowski J., Studia nad rozwojem standardów ewaluatywnych, Ossolineum, Wrocław 1985.
 • Hatch M. J., Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Lazarus R. S., Emotion and adaptation, Oxford University Press, New York 1991.
 • Lazarus R. S., Ocena poznawcza, [w:] P. Ekman, R. J. Davidson [red.], Natura emocji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1998, s. 183-190.
 • Litwin G. H., Stringer R. A., Motivation and Organizational Climate, Harvard University Press, Boston 1968.
 • Łukaszewski W., Doliński D., Mechanizmy leżące u podstaw motywacji, [w:] J. Strelau [red.], Psychologia, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.
 • Manstead A. S. R., Hewstone M., Psychologia społeczna. Encyklopedia Blackwella, Jacek Santorski & Co Wydawnictwo, Warszawa 1996.
 • Mądrzycki T., Psychologia kształtowania się postaw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1970.
 • Morgan G., Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Mrozowicz K., Charakterystyka zachowań organizacyjnych w świetle badań nad współzależnością cech osobowości, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, "Nowoczesna administracja publiczna" 2009, nr 573.
 • Mrozowicz K., Klastry przedsiębiorczości w świetle teorii organizacji,,,Nauka i Gospodarka" 2010, nr 1.
 • Mrozowicz K., Kultura organizacyjna w świetle badań postaw pracowniczych do klimatu organizacyjnego, "Nauka i Gospodarka" 2010, nr 3(6), s. 12-26.
 • Mrozowicz K., Podsystem wartości i celów organizacyjnych na przykładzie formalizacji działalności Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Tarnów 2008, nr 1 (12).
 • Mrozowicz K., Zachowania organizacyjne, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2010, nr 5 (724).
 • Mrozowicz K., Zachowania organizacyjne ratowników górskich w świetle badań systemu wartości, "Przegląd Organizacji" 2010, nr 10.
 • Nieciuński S., Aksjologiczne i psychospołeczne aspekty społecznej roli nauczyciela - wychowawcy, "Nowa Szkoła" 1979, nr 11.
 • Nowak S., Pojęcie postawy w teoriach i stosowanych badaniach społecznych, [w:] S. Nowak (red.), Teorie postaw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1973.
 • Pervin L. A., Psychologia osobowości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001.
 • Pintrich P. R., De Groot E. V., Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance, "Journal of Experimental Psychology" 1990, nr 8.
 • Reykowski J., Osobowość jako centralny system regulacji i integracji czynności, [w:] T. Tomaszewski (red.), Psychologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Rokeach M., The nature of human values, The Free Press, New York 1973.
 • Strelau J., Temperament, osobowość, działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1985.
 • Strelau J., Badania nad temperamentem: Teoria, diagnoza, zastosowanie, Ossolineum, Wrocław 1992.
 • Szewczuk W. (red.), Słownik psychologiczny, Wiedza Powszechna, Warszawa 1985.
 • Tomaszewski T., Aktywność człowieka, [w:] M. Maruszewski, J. Reykowski, T. Tomaszewski (red.), Psychologia jako nauka o człowieku, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1966, s. 197-252.
 • Tomaszewski T., Ślady i wzorce, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1984.
 • Wojciszke B., Relacje interpersonalne, [w:] J. Strelau (red.), Psychologia. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, t. III, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171265859

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.