PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 3 | 57--77
Tytuł artykułu

Wpływ unijnej polityki spójności na wielkość produktu i zatrudnienia w polskich regionach

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Impact of Cohesion Policy on Production and Employment in Polish Regions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem artykułu jest ocena ex-post skuteczności programów Europejskiej Polityki Spójności (EPS), realizowanych w Polsce w ramach Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006. Analizowany jest potencjalny wpływ interwencji strukturalnych na wielkość produktu i zatrudnienia na poziomie regionalnym. W odróżnieniu od wielu poprzednich badań opartych głównie na podejściu popytowym i analizujących krótkookresowe skutki interwencji strukturalnych, w niniejszym artykule odwołujemy się do podażowego podejścia opartego na zmodyfikowanej regionalnej funkcji produkcji. Ponadto, w przeciwieństwie do wcześniejszej literatury przedmiotu, w której większość badań regionalnych skutków wpływu polityki spójności oparta była na uśrednionych szacunkach dla całego kraju, zastosowane podejście pozwala na uwzględnienie różnorodności regionalnej dzięki przypisaniu poszczególnych regionów do trzech grup różniących się pod względem dochodu na głowę: grupy o wysokich dochodach, grupy o średnich dochodach oraz grupy o niskich dochodach. Wyniki przytyczonej analizy pokazują, polityka spójności UE w Polsce jest skuteczna zarówno pod względem stymulowania regionalnego produktu, jak i zatrudnienia. Oznacza to, że w przypadku Polski fundusze unijne mają istotne znaczenie dla wspierania wzrostu gospodarczego i konwergencji dochodowej względem starych krajów UE-15. Ponadto, uzyskane wyniki wyraźnie pokazują, że rzeczywisty wpływ programów EPS na zatrudnienie w poszczególnych regionach Polski jest znacznie niższy w porównaniu z wynikami symulacji przeprowadzonych przy wykorzystaniu modeli równowagi ogólnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of the paper is an ex-post assessment of the 2004-2006 European cohesion policy programs in Poland. The authors analyze the potential impact of structural interventions on production and employment in Polish regions at the NUTS2 level. Instead of the typical demand and short-term approach dominant in the majority of previous studies, the authors rely on a supply approach based on an augmented regional production function. Moreover, the authors take into account regional heterogeneity by distinguishing three different groups of regions: high-income regions, middle-income regions and low-income regions. The authors find that the EU's cohesion policy in Poland is effective in terms of both regional output and employment. This means that in the case of Polish regions, structural funds and the Cohesion Fund play an important role in regional economic growth and in income convergence with the "old" EU15 countries. Yet, the article also shows that the real impact of structural interventions on regional employment is much lower than suggested by previous simulations based on Computable General Equilibrium (CGE) models, the authors say. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
57--77
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Alvarez Pinilla A., Orea Sanchez L., Fernandez Alvarez J., [2003], La productividad de las infraestructuras en España, Papeles de Economía Española 95: 125-136.
 • Boldrin M., Canova F., [2001], Inequality and Convergence: Reconsidering European Regional Policies, Economic Policy 32, 207-253.
 • Bradley J., Zaleski J., [2002], Wyniki modelowania wpływu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na gospodarkę polską przy zastosowaniu polskiej implementacji modelu HERMIN, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Bradley J., Zaleski J., Tomaszewski P.M., Wojtasiak A., [2004], Aplikacja modelu ekonometrycznego HERMIN do oceny wpływu funduszy strukturalnych na sytuację makroekonomiczną w Polsce.
 • ^ Raport 4 - Wstępny model dla polskich regionów, Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego, Wrocław.
 • Bradley J., Zaleski J., Tomaszewski P.M., Wojtasiak A., Zembaty M., [2006], Ocena wpływu Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i wybranych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 na gospodarki polskich województw przy pomocy modeli regionalnych HERMIN, Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego, Wrocław.
 • Bradley J., Zaleski J., Tomaszewski P.M., Zembaty M., [2007], Ocena makroekonomicznego wpływu realizacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006 oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 przy użyciu modelu HERMIN dla polskiej gospodarki, Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego, Wrocław.
 • Bradley J., Zaleski J., Malara M., Mogiła Z., Tomaszewski P.M., Zembaty M., [2009], Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie kraju za pomocą modelu HERMIN, Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego, Wrocław.
 • Bukowski M., Pelle D., SAJ W., [2008], Wpływ funduszy unijnych na gospodarkę Polski w latach 2004-2020, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.
 • Bukowski M., Pelle D., Dworczak P., Gąska J., [2009], Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym i regionalnym, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.
 • Cappelen A., Castelacci F., Fagerberg J., Verspagen B., [2003], The Impact of EU Regional Support on Growth and Convergence in the European Union, "Journal of Common Market Studies" 41(4), 621-644.
 • Cieślik A., [2005], The location of foreign firms and national border effects: The case of Poland, Journal of Economic and Social Geography - Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie 96, 287-297.
 • Cieślik A., [2007], Czynniki lokalizacji spółek z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce, "Gospodarka Narodowa" 18 (3), 25-48.
 • Cieślik A., Kaniewska M., [2004], Telecommunications infrastructure and regional economic development: The case of Poland, Regional Studies 38(6), 713-725.
 • Cieślik A., Rokicki B., [2009], The impact of the EU cohesion policy programmes on Polish regions, [w:] M. Piotrowska, L. Kurowski (red.), Global Challenges and Policies of the European Union - Consequences for the New Member States, Publishing House of the Wrocław University of Economics, Wrocław.
 • Cieślik A., Rokicki B., [2010], Wpływ inwestycji drogowych na rozwój polskich regionów, [w:] B. Jóźwik, P. Zalewa (red.) Spójność ekonomiczno-społeczna regionów Unii Europejskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Cieślik A., Rokicki B., [2011], Cohesion Policy in the EU New Member States, Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 9(4), 103-117.
 • de la Fuente A., [2002], The Effect of Structural Fund Spending on the Spanish Regions: An Assessment of the 1994-99 Objective 1 CSF, CEPR Discussion Papers No. 3673.
 • Ederveen S., de Groot M., Nahuis R., [2002], Fertile Soil for Structured Funds? A Panel Data Analysis of the Conditional Effectiveness of European Cohesion Policy, Tinbergen Institute Discussion Paper 96/3.
 • García-Solanes J., María-Dolores R., [2002], The Impact of European Structural Funds on Economic Convergence in European Countries and Regions, [w:] W. Meeusen, J. Villaverde (red.), Convergence Issues in the European Union, pp. 334-358, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.
 • Kaczor T., [2006], Prognoza oddziaływania makroekonomicznego realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, Instytut Badań na Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Kaczor T., Socha R., [2008], Badanie wpływu Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 na wybrane wskaźniki dokumentów strategicznych, Instytut Badań na Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Kaczor T., Mackiewicz-Łyziak J., Michniewicz M., Socha R., Soszyński K., [2009], Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004-2006 i NSS 2007-2013, Instytut Badań na Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, [2009], Sprawozdanie z realizacji Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 w 2008 roku, Warszawa.
 • Molle W., [2008], European cohesion policy, Routledge, London and New York.
 • Nowicki M., red., [2003], Jak integracja z Unią Europejską wpłynie na polskie regiony?, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • OECD, [2007], Policy Mix for Innovation in Poland - Key Issues and Recommendations, Warsaw.
 • Percoco M., [2005], The Impact of the Structural Funds on the Italian Mezzogiorno, 1994-1999, Région et Développement 21, 141-153.
 • Puigcerver-Penalver M-C., [2007], The Impact of Structural Funds Policy on European Regions' Growth. A Theoretical and Empirical Approach, "The European Journal of Comparative Economics" 4(2), 179-208.
 • Radziwiłł J., [2008], Wpływ polityki spójności na stan zróżnicowań i rozwój polskich regionów, Raport końcowy, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
 • Rokicki B., Socha M., [2008], Effects of Poland's integration with the EU: Structural interventions and economic development in the Eastern border regions, "Journal of Comparative Economic Studies" 4, 81-114.
 • Szlachta J., Zaleski J., [2010], Kierunki polityki regionalnej w Polsce do roku 2020, "Gospodarka Narodowa" 10, 37-56.
 • Zaleski J., Malara M., Mogiła Z., Tomaszewski P.M., Zembaty M., [2011], Oszacowanie wpływu realizacji Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia/Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 na wybrane wskaźniki makroekonomiczne na poziomie regionalnym do roku 2020 przy użyciu modeli regionalnych HERMIN, Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego, Wrocław.
 • Zellner A., Theil H., [1962], Three-Stage Least Squares: Simultaneous Estimation of Simultaneous Equations, "Econometrica" 30(1), 54-78.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171265879

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.