PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 1 | 99--115
Tytuł artykułu

Czy etyka w zarządzaniu może przeciwdziałać nieetycznemu postępowaniu pracowników?

Autorzy
Warianty tytułu
Are Ethics of Management can Prevent Unethical Work Behavior of Employees?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule omówiono przesłanki teoretyczne i dowody empiryczne sugerujące negatywne związki między formalnymi i nieformalnymi aspektami etyki w zarządzaniu a nieetycznym i nieproduktywnym postępowaniem pracowników. Badania empiryczne na grupie 958 losowo wybranych pracowników ukazały, że implementacja etycznych praktyk silnie tłumaczy wariancję wyników dotyczących instrumentalnego traktowania firmy przez pracowników, a znacznie słabiej przestępstwa finansowo-korupcyjne i łamanie etosu zawodowego. Wnioski z badań wskazują, że w formalizacja etycznych procedur organizacyjnych może być nieskuteczna i może nie przeciwdziałać nieetycznym zachowaniom pracowników, gdy nie jest poparta działaniami kadry zarządzającej i odpowiednim kulturowym podłożem organizacji.(abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the theoretical aspects and empirical evidence suggest a negative relationship between formal and informal aspects of ethics of management and unethical and counterproductive work behavior of employees. Empirical studies on a group of 958 randomly selected employees have shown that the implementation of ethical practices strongly explains the variance of the results on the instrumental treatment of the company by employees, and much less crime and financial corruption and violations of professional ethos. Conclusions from the study indicate that the formalization of ethical organizational procedures may be ineffective and can not counteract the unethical behavior of employees when it is not supported(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
99--115
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Akaah I. P., Organizational Culture and Ethical Research Behavior, "Journal of the Academy of Marketing Science" 1993, Vol. 21, No. 1.
 • Atwater L. E., Waldman D. A., Carey J. A., Carder P., Recipient and Observer Reactions to Discipline: Are Managers Experiencing Wishful Thinking?, "Journal of Organizational Behavior" 2001, Vol. 22.
 • Bass B. M., Steidlmeier P., Ethics, Character, and Authentic Transformational Leadership, "The Leadership Quarterly" 1999, Vol. 10, No. 2.
 • Bommer M., Gratto C., Gravander J., Tuttle M., A Behavioral Model of Ethical and Unethical Decision Making, "Journal of Business Ethics" 1987, Vol. 6.
 • Bugdol M., Gry i nieetyczne zachowania w organizacji, Difin, Warszawa 2007.
 • Butterfield K. D., Trevino L. K., Wade K. J., Ball G. A., Organizational Punishment from the Manager's Perspective: An Exploratory Study, "Journal of Managerial Issues" 2005, Vol. 17, No. 3.
 • Dean P. J., Making Codes of Ethics Real, "Journal of Business Ethics" 1992, Vol. 11.
 • Dickson M. W., Smith D. B., Grojean M. W., Ehrart M., An Organizational Climate Regarding Ethics: The Outcome of Leader Values and the Practices that Reflect Them, "Leadership Quarterly" 2001, Vol. 12, No. 2.
 • Farrell H., Farrell B. J., The Language of Business Code of Ethics: Implications of Knowledge and Power, "Journal of Business Ethics" 1998, Vol. 17.
 • Ferrell O. C., Fraedrich J., Ferrell L., Business Ethics. Ethical Decision Making and Cases, Houghton Mifflin Company, Boston 2002.
 • Gasparski W., Etyczna infrastruktura działalności gospodarczej, [w:] Etyka i Ekonomia, B. Klimczak, A. Lewicka-Strzałecka (red.), PTE, Warszawa 2007.
 • Gebler D., Creating an Ethical Culture, "Strategic Finance" 2006, Vol. 87, Issue 11.
 • Greenberg J., Stealing in the Name of Justice: Informational and Interpersonal Moderators of Theft Reactions to Underpayment Inequity, "Organizational and Human Decision Processes" 1993, Vol. 54.
 • Hoffman W. M., What is Necessary for Corporate Moral Excellence, "Journal of Business Ethics" 1986, Vol. 5.
 • Hosmer L. T., Ethics of Management, McGraw-Hill, New York 2002.
 • Hosmer L. T., The Institutionalization of Unethical Behavior, "Journal of Business Ethics" 1987, Vol. 6.
 • Jansen E., von Glinow M. A., Ethical Ambivalence and Organizational Reward System, "Academy of Management Review" 1985, Vol. 10, No. 4.
 • Kaptein M., Schwartz M., The Effectiveness of Business Codes: A Critical Examination of Existing Studies and the Development of Integrated Research Model, Report Series: Research in Management, Erasmus Research Institute of Management, May 2007.
 • Korupcja. Oblicza, uwarunkowania, przeciwdziałanie, A. Dylus (red.), Ossolineum, Wrocław - Warszawa - Kraków 2006.
 • Lozano J. M., Ethics and Corporate Culture. A Critical Relationship, "Ethical Perspectives" 1998, Vol. 5.
 • Macko M., "My" i "Oni" w organizacjach. Poczucie niesprawiedliwości organizacyjnej a kontrproduktywność pracowników, [w:] Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy, T. Listwan, S. A. Witkowski (red.), UE, Wrocław 2010.
 • McCabe D. L., Trevino L. K., Butterfield K. D., The Influence of Collegiate and Corporate Codes of Conduct On Ethics-related Behavior in the Workplace, "Business Ethics Quarterly" 1996, Vol. 6, Issue 4.
 • McDevitt R., Giapponi C., Tromley Ch., A Model of Ethical Decision Making: The Integration of Process and Content, "Journal of Business Ethics" 2007, Vol. 73.
 • Murphy P. E., Enderle G., Managerial Ethical Leadership: Examples do Matter, "Business Ethics Quarterly" 1995, Vol. 5, No. 1.
 • National Business Ethics Survey 2007, www.ethics.org
 • Oblicza korupcji. Zjawisko, skutki i metody przeciwdziałania, M. Tymiński, P. Koryś (red.), Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2006.
 • Posner B. Z., Schmidt W. H., Values and the American Manger: An Update Updated, "California Management Review" 1992, Vol. 34, No. 3.
 • Richard F. D., Bond Jr. C. F., Stokes-Zoota J. J., One Hundred Years of Social Psychology Quantitatively Described, "Review of General Psychology" 2003, Vol. 7.
 • Robinson S. L., Bennett R. J., A Typology of Deviant Workplace Behaviors: a Multidimensional Scaling Study, "Academy of Management Journal" 1995, Vol. 38.
 • Rybak M., Etyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] Etyczne fundamenty gospodarowania, A. Węgrzecki (red.), AE w Krakowie, Kraków 1999.
 • Sinclair A., Approaches to Organizational Culture and Ethics, "Journal of Business Ethics" 1993, Vol. 12, pp. 63-73.
 • Spector P. E., Fox S., Penney L. M., The Dimensionality of Counterproductivity: Are All Counterproductive Behaviors Created Equal?, "Journal of Vocational Behavior" 2006, Vol. 68, No. 3.
 • Stead W. E., Worrell D. L., Stead J. G., An Integrative Model for Understanding and Managing Ethical Behavior in Business Organizations, "Journal of Business Ethics" 1990, Vol. 9.
 • The 2007 National Retail Security Survey, http://www.theftdatabase.com / news-stories / 2007-nrss-highlights.html
 • Toffler B., Managers Talk Ethics: Making Tough Choices in a Competitive Business World, John Wiley and Sons, New York 1991.
 • Trevino L. K., Ethical Decision Making In Organizations: A Personal-Situation Interactionist Model, "Academy of Management Review" 1986, Vol. 11, No. 3.
 • Trevino L. K., A Cultural Perspective on Changing and Developing Organizational Ethics, "Research in Organizational Change and Development" 1990, Vol. 4.
 • Trevino L. K., The Social Effects of Punishment in Organizations: A Justice Perspective, "Academy of Management Review" 1992, Vol. 17, No. 4.
 • Trevino L. K., Nelson K. A., Managing Business Ethics: Straight Talk About How to Do it Right, John Willey & Sons, New York 1995.
 • Trevino L. K, Butterfield K. D., McCabe D. L., The Ethical Context in Organizations: Influences on Employee Attitudes and Behaviors, "Business Ethics Quarterly" 1998, Vol. 8, Issue 3.
 • Trevino L. K., Weaver G. R., Gibson D. G., Toffler B. L., Managing Ethics and Legal Compliance: What Works and What Hurts, "California Management Review" 1999, Vol. 41, No. 2.
 • Trevino L. K., Weaver G. R., Organizational Justice and Ethics Program "Fallow-Through": Influence on Employees' Harmful and Helpful Behavior, "Business Ethics Quarterly" 2001, Vol. 11, Issue 4.
 • Turek D., "Etyczna kultura" przedsiębiorstwa a zachowania pracowników, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi a zdolności adaptacyjne przedsiębiorstw. Trudne obszary, Część II, B. Jamka, S. Konarski (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 • Turek D., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa a zachowania pracowników. Badania empiryczne, [w:] Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki, D. Lewicka, L. Zbiegiem-Maciąg (red.), AGH, Kraków 2010.
 • Turek D., Czy wartości organizacyjne przeciwdziałają nieetycznemu postępowaniu pracowników?,2010 (w druku).
 • Victor B., Cullen J. B., A Theory and Measure of Ethical Climate in Organizations, in: Research in Corporate Social Performance and Policy, ed. W. C. Frederick, JAI Press, Greenwich, CT 1987.
 • Vitell S. J., Nwachukwu S. L., Barnes J. H., The Effect of Culture on Ethical Decision Making: An Application of Hofstede's Typology, "Journal of Business Ethics" 1993, Vol. 12.
 • Zey-Ferrell M., Ferrell O. C., Role Set Configuration and Opportunity as Predictors of Unethical Behavior in Organizations, "Human Relations" 1982, Vol. 36.
 • Zey-Ferrell M., Weaver K. M., Ferrell O. C., Predicting Unethical Behavior Among Marketing Practitioners, "Human Relations" 1979, Vol. 35.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171265899

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.