PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 26 | 5--31
Tytuł artykułu

Luka infrastrukturalna w Polsce na tle wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej

Warianty tytułu
Infrastructure Gap in Poland as Compared to Selected EU Member States
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest oszacowanie wielkości luki infrastrukturalnej. Zakres przedmiotowy artykułu obejmuje omówienie znaczenia infrastruktury w procesie integracji europejskiej, a także prezentację metody szacowania luki infrastrukturalnej przy użyciu syntetycznej miary poziomu rozwoju infrastruktury oraz wyników szacowania dla Polski. Zakres czasowy opracowania obejmuje zasadniczo okres po rozpoczęciu transformacji ustrojowej. Szacunków luki infrastrukturalnej dokonano dla roku 1999 r. W punkcie pierwszym wiele miejsca poświęcono również latom wcześniejszym. Podobnie, zakres przestrzenny prowadzonych rozważań nie jest jednolity we wszystkich częściach artykułu. Głównym przedmiotem zainteresowania jest Polska, ale analiza - ze względu na wykorzystaną metodę badawczą - dotyczyła również innych krajów europejskich. Do oszacowania wielkości luki infrastrukturalnej użyto metody obliczania syntetycznych miar poziomu rozwoju infrastruktury. (fragment tekstu)
EN
Synthetic estimators are used - despite some controversy - to describe the distance between countries in the area of infrastructure. The subject of this paper, entitled The infrastructure gap in Poland as compared to selected EU member states, is the estimation of the size of the infrastructure gap in Poland using those synthetic measures. In the Introduction the sources of the Polish infrastructure gap are pointed out. Next, the role of transportation infrastructure, as a condition of economic growth and development, as well as the important factor of international integration, is described. In the main portion of the article, the method of assessing the infrastructure gap is presented, and the assessment is performed for Poland and fourteen selected European states. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Annual Bulletin of Transport Statistics for Europe and North America 2001 [2001], United Nations. Economic Commission for Europe.
 • Archutowski E. W. [2001], Drogi publiczne i ich finansowanie, Drogownictwo nr 11.
 • Aschauer D. A. [1989], Is Public Expenditure Productive?, Journal of Monetary Economics, vol. 23.
 • Bąk M. [1997], Aktywna rola transportu w procesie integracji europejskiej, Przegląd Komunikacyjny Nr 5.
 • Brzozowska K. [2003], Kapitał prywatny w finansowaniu projektów infrastruktury gospodarczej na zasadach project finance, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin.
 • Csernok A., Ehrlich E., Szilagyi Gy. [1972], A Hundred Year of Infrastructural Development: An International Comparison, Acta Oeconomica, vol. 9/1.
 • Dziembowski Z. [1985], Infrastruktura jako kategoria ekonomiczna, Ekonomista nr 4-5.
 • EU Energy and Transport in Figures 2004 [2004], European Commission, Bruksela.
 • europa.eu.int/comm/eurostat/
 • Eurostat Yearbook 2004 [2004], Luxembourg.
 • Gramlich E. M. [1994], Infrastructure Investment: A Review Essay, Journal of Economic Literature, vol. 32, September.
 • Grzegrzółka K. [2002], Arteria Rzeczypospolitej, "Wprost" Nr 1008.
 • Grzelakowski A. S. [2003], Transport w realizacji Strategii Lizbońskiej, Przegląd Komunikacyjny Nr 7-8/2003.
 • Grzelakowski A. S. [2004], Dostępność transportowa regionów jako element ich potencjału rozwojowego, Przegląd Komunikacyjny nr 4.
 • Infrastructure for Development [1994], World Development Report, Oxford University Press.
 • Kopaliński Wł. [1975], Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Kotler P., Jatusripitak S., Maesincee S. [1999], Marketing narodów. Strategiczne podejście do budowania bogactwa narodowego, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 • Munnell A. H. [1992], Policy Watch: Infrastructure Investment and Economic Growth, Journal of Economic Perspectives, Vol. 6, Number 4, Fall.
 • Perspektywy polskiego rynku telekomunikacyjnego. (Liberalizacja, regulacja, technologie), [2003], IBnGR, Instytut III RP, pod patronatem Polskiego Forum Strategii Lizbońskiej, Gdańsk-Warszawa.
 • Raport z realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2002-2005, [2004] GDDKiA, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa.
 • Ratajczak M. [1986], Syntetyczna miara poziomu rozwoju infrastruktury, w: Studia i przyczynki młodych pracowników nauki, E. Ignasiak (red.), Zeszyt Naukowy nr 126, seria 1, AE Poznań.
 • Ratajczak M. [1990], Infrastruktura a międzynarodowa współpraca gospodarcza w Europie, KiW, Poznań.
 • Ratajczak M. [1999], Infrastruktura w gospodarce rynkowej, AE Poznań.
 • Ratajczak M. [2000], Infrastruktura a wzrost i rozwój gospodarczy, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 4.
 • Ratajczak M. [2002], Znaczenie infrastruktury w procesach globalizacji i integracji regionalnej, w: Problemy wdrażania strategii rozwoju województwa wielkopolskiego, E. Skawińska (red.), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Poznaniu.
 • Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2003, [2003], GUS, Warszawa.
 • Roczniki Statystyczne GUS-u, GUS, Warszawa, lata: 1992, 1995, 1999, 2000, 2001, 2002,2004.
 • Rosik P. [2005], Produktywność publicznych inwestycji infrastrukturalnych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 2.
 • Rydzkowski W. [2005], Transport w gospodarce narodowej, w:, Transport, W. Rydzkowski, K. Wojewódzka - Król (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2004, [2004], raport PMR, podano za: http://www.egospodarka.pl/5848,Rynek-telekomunikacyjny-w-Polsce 2004,2,20,2.html
 • Sochacki M, Półmetek realizacji programu "Infrastruktura - klucz do rozwoju", Polska Agencja Badawcza Budownictwa, materiał z witryny www.muratorplus.pl
 • Sprawozdanie z realizacji w 2004 r. Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004 - 2006, [2005], Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa.
 • Winiarska F. [1992], Kształtowanie rozwoju infrastruktury regionalnej w nowych warunkach ustrojowo-systemowych, w: Polityka regionalna w warunkach gospodarki rynkowej, B. Winiarski (red.), Ossolineum, Wrocław.
 • Wojewódzka-Król K. [2000], Infrastruktura jako czynnik determinujący integracją Polski z europejskim systemem transportowym, Przegląd Komunikacyjny nr 11.
 • Wojewódzka-Król K. [1999], Podstawy teoretyczne rozwoju i finansowania infrastruktury transportu, w: Rozwój infrastruktury transportu, K. Wojewódzka-Król (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171265963

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.