PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 7-8 | 37--61
Tytuł artykułu

Wpływ mobilnej technologii informacyjnej na działalność marketingową przedsiębiorstw

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Impact of Mobile Technology on the Marketing Activities of Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest identyfikacja współczesnych trendów wpływających na rozwój biznesu mobilnego, szczególnie na działania marketingowe przedsiębiorstw. Jako metodę badawczą wybrano badania wtórne, polegające na analizie zróżnicowanych informacji z takich źródeł, jak monografie, dotyczące nowych technologii informacyjnych, dane statystyczne Unii Europejskiej, raporty ministerstw gospodarczych, raporty międzynarodowych i polskich firm konsultingowych, agencji marketingu mobilnego oraz dane największych firm telekomunikacyjnych. Efektem analizy, przeprowadzonej w artykule jest potwierdzenie tezy, że następuje szybki wzrost zastosowania technologii mobilnych w biznesie, szczególnie w działaniach marketingowych. Na ten rozwój wpływa zarówno szybki rozwój mobilnych technologii informacyjnych, jak też zmiany w zachowaniach nabywców na rynku, do których przedsiębiorstwa różnych branż muszą się dostosować. Ponieważ konsumenci coraz częściej korzystają z tych urządzeń także w dostępie do Internetu, to przedsiębiorstwa muszą tę tendencję uwzględniać. Dzięki technologiom mobilnym przedsiębiorstwa mogą podejmować bardziej skuteczne działania marketingowe, dotyczące wszystkich elementów, czyli kształtowania produktów, cen, dystrybucji i promocji. Zmienia się też sposób interakcji przedsiębiorstw z nabywcami ich produktów. Biznes wkroczył już w taki etap, kiedy coraz większe znaczenie ma korzystanie z urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe, czy też smartfony, tablety i e-czytniki. Przedsiębiorstwa różnych branż w coraz większym stopniu wykorzystują tę tendencję i rozwijają biznes mobilny. Szczególnie jest to widoczne w działaniach marketingowych. Musi on być prowadzony łącznie z tradycyjnymi działaniami przedsiębiorstw (off-line) i wykorzystywaniem Internetu (on-line). Taki sposób funkcjonowania przedsiębiorstw stwarza dla nich szansę na poprawę konkurencyjności. Wyniki tego badania dają podstawy do podjęcia badań pierwotnych w polskich przedsiębiorstwach. (abstrakt oryginalny)
EN
The article analyzes the impact of new information technology on business, with a special focus on mobile technology. New information technology influences the development of the economy, turning it into what is known as "the new economy" or "the digital economy," the author says. The article aims to identify contemporary trends influencing the development of the mobile business. The research method used is based on an analysis of secondary data, including publications on the mobile business, in addition to European Union statistics, reports by Polish and international consulting companies and mobile marketing agencies, and data published by leading telecommunications companies. The author sets out to confirm the hypothesis that the introduction of new information technology is one of the most important factors influencing the economic development of many countries, including Poland. The mobile business is entering a new era called the PC+ era and marked by the use of not only general-purpose desktop and laptop computers, but also mobile devices, Sznajder says. Contemporary technology and consumer trends influence the business activities of many companies, especially in the field of marketing. Thanks to mobile information technology, companies can make more effective marketing decisions in areas such as product development, prices, distribution systems and promotion, according to the author. Under such conditions, the interaction of companies with their customers is changing considerably. Companies from different sectors are embracing these trends to improve their competitiveness, the author says. They are developing the mobile business by using both traditional offline methods and modern online methods. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
37--61
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • 10 hot consumer trends, Consumerlab, Erricsson, [2013], http://www.ericsson.com/res/docs/2012/consumerlab/10-hot-consumer-trends-2013.pdf (dostęp: 12.4.2013).
 • Aplikacje mobilne w branży turystycznej, [2012], raport Fortune Cookie.
 • Bankowość mobilna, [2011], cały bank w Twoich rękach, Deloitte.
 • Becker M., Arnold J., [2010], Mobile Marketing for Dummies, J. Wiley, Hoboken, NJ.
 • Castells M., [2003], Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Rebis, Poznań.
 • Castells M., [2011], Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Commission Staff Working Document Accompanying the Document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of Regions - Unleashing the Potential of Cloud Computing in Europe{COM(2012) 529 final}.
 • Diamond L., [2011], Superb Mobile Marketing, Free Books Canada.
 • Euromonitor, Forty Key Trend for the Next Decade: 20 Key global and consumer trends 2005-2015, [online] na podstawie: J. Tkaczyk, Trendy konsumenckie i ich implikacje marketingowe" Handel wewnętrzny, Konsumpcja i konsument - nowe trendy, maj-czerwiec 2012, Akademia Koźmińskiego.
 • Europejska agenda cyfrowa: kluczowe inicjatywy, MEMO/10/200, 19/05/2010.
 • Frost & Sullivan - Płatności mobilne - transakcje w Europie, http://www.caraudiotest.pl/1-sonyapp-remote-kooperacja-smartfonu-radiem-samochodzie (dostęp: 12.5.2013).
 • Gartner, [2003], http://www.gartner.com, cyt. za: El mercado global de las compras móviles alcanzará los 1.200 millones de dólares este año, EADA, http://www.marketingdirecto.com/especiales/marketing-movil/el-mercado-global-de-las-compras-moviles-alcanzara-los-1-200-millones-dedolares-este-ano/ (dostęp: 3.5.2013).
 • Gibek K., Żyła K., [2012], Raport z badań użyteczności m-commerce Simply User, Kraków 2012, http://www.zakupynaipadzie.pl/ (dostęp: 3.5.2013).
 • Goliński M., [2011], Społeczeństwo informacyjne - geneza koncepcji i problematyka pomiaru, SGH, Warszawa.
 • Grabowska A., Frątczak-Rudnicka B., Nowy konsument 24/7, - II Forum "Customer Experience Management".
 • Inno Europe, Inno-Metrics, Innovation Union Scoreboard 2011, The innovation union's performance scoreboard for research and innovation, 1 February 2012.
 • Internet Standard, Ad Standard, Raport 2012.
 • Jain D.C., Maesincee S., Kotler Ph., [2002], Marketing nie stoi w miejscu. Nowe spojrzenie na zyski, wzrost i odnowę, Placet, Warszawa.
 • Jędrzejewska K., [2013], Zamiast gotówki i karty, "Brief" nr 3.
 • Kampanie w kanale mobile w 2012 roku - podsumowanie - http://gomobi.pl/blogi/kampanie-wkanale-mobile-w-2012-roku-podsumowanie (dostęp: 3.5.2013).
 • Key Issues for the Consumerization of IT, 2009 cyt. za: Konsumeryzacja technologii informacyjnych, http://www.trendmicro.es/media/wp/consumerization-of-it-whitepaper-en.pdf (dostęp: 11.3.2013).
 • King B., [2012], Bank 3.0. Why banking is no longer somewhere you go, but something you do, Marshall Cavendish.
 • King B., [2010], Bank 2.0: How customer behaviour and technology will change the future of financial services, Marshall Cavendish.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - Wykorzystanie potencjału chmury obliczeniowej w Europie (Tekst mający znaczenie dla EOG) {SWD(2012) 271 final}.
 • Kotler Ph., Kartajaya H., Setiawan I., [2010], Marketing 3.0., MT Biznes, Warszawa.
 • Kotler Ph., Keller K.L., [2012], Marketing, Pearson, Rebis, Warszawa.
 • Kozinets R., [1999], E-Tribalized Marketing? The Strategic Implications of Virtual Communities of Consumptions, "European Journal of Marketing", nr 3.
 • Krzykowski M., Mobilne systemy operacyjne, PC Lab, http://pclab.pl/art51978-6.html (dostęp: 12.5.2013).
 • Łukasik M., [2013], Era symultanicznej konsumpcji mediów - nowe wyzwanie dla firm i reklamodawców, http://nowymarketing.pl/a/1386,era-symultanicznej-konsumpcji-mediow-nowe-wyzwaniedla-firm-i-reklamodawcow (dostęp: 12.5.2013) oraz Polacy oglądają podwójnie, Brief, nr 5.
 • McLellan D., Do you SoLoMo ?, http://www.drewsmarketingminute.com/2012/04/do-you-solomo. html (dostęp: 12.3.2013).
 • Mazurek G., [2012], Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości, Poltext, Warszawa.
 • Mobility report, Ericsson http://www.ericsson.com/ericsson-mobility-report Mobilne systemy operacyjne - CHIP, http://www.chip.pl/artykuly/porownania/2009/12/mobilnesystemy-operacyjne-w-pigulce?b_start:int= (dostęp: 20.4.2013).
 • Report Boston Consulting Group, Marketing Capabilities for the Digital Age, January 2012 (dostęp: 17.5.2013).
 • Samochód w sieci, Komputer Świat, 2013, nr 3.
 • Sikorska K., Generacja Y a BYOD - eGospodarka, http://www.egospodarka.pl/82330,Generacja-Ya-BYOD,1,39,1.html (dostęp: 12.3.2013).
 • Smarter Commerce. Redefining business in the age of consumer, IBM, 2012.
 • Staniszewski M., [2003], Prosument, producent, profesjonalista, http://www.crnavigator.com/art6/prosument_producent_profesjonalista.html (dostęp: 3.5.2013).
 • Strategia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, Dynamiczna Polska 2020, Ministerstwo Gospodarki, styczeń 2013.
 • Sznajder A., [2002], Marketing wirtualny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Świerczyńska-Kaczor U., [2012], e-Marketing przedsiębiorstwa w społeczności wirtualnej, Difin, Warszawa.
 • Teczka Trendów 2012, 4P Research Mix, http://www.4prm.com/trendy/teczka_trendow_2012.html (dostęp: 15.5.2013).
 • Telewizja hybrydowa - Internet i TV, http://www.krrit.gov.pl/dla-abonentow-i-konsumentow/komunikaty-prasowe/news,688,telewizja-hybrydowa--internet-i-tv.html (dostęp: 12.4.2013).
 • The Impact of Digital on Growth Strategies, CMO Imperatives for 2012, TNS Digital Life, 2012.
 • The Futures Company i Millward Brown SMG/KRC łączą swe doświadczenie i prezentują 10 dominujących w Polsce trendów konsumenckich, http://www.millwardbrown.com/Libraries/Poland_News_Downloads/10trendow_MBSMGKRC_26042012.sflb.ashx (dostęp: 15.5.2013).
 • The Global Information Technology Report 2012. Living in a Hyperconnected World, World Economic Forum, 2012.
 • Tofler A., [1986], Trzecia fala, PIW, Warszawa.
 • Trendy 2013, Forbes, 2013, nr 2.
 • Tychmanowicz P., [2013], Nadchodzi czas aplikacji mobilnych, "Rzeczpospolita", nr 30.
 • Yankee Group, Mobile Apps and Cloud Forecast, April 12, cyt. za: 5 trendów social media, które w 2013 roku musi znać każdy marketer, http://socialpress.pl/2013/01/5-trendow-social-mediaktore-w-2013-roku-musi-znac-kazdy-marketer/ (dostęp: 12.5.2013).
 • What is the impact of mobile telephony on the economic growth, A Report for the GSM Association, Deloitte, Cisco, November 2012.
 • Więcej niż kanał marketingowy: Dyrektorzy marketingu o mobilności, TNS, 2012.
 • Zanox Mobile Performance Barometer, http://blog.zanox.com/en/zanox/2012/05/23/zanox-mobileperformance-barometer/ (dostęp: 12.5.2013).
 • http://www.spidersweb.pl/2011/06/samochod-to-po-prostu-kolejne-urzadzenie-mobilne.html (dostęp: 12.5.2013).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171265981

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.