PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 7-8 | 87--112
Tytuł artykułu

Competitiveness, Innovation and Regional Development : the Case of the Visegrad Group Countries

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Konkurencyjność, innowacja i rozwój regionalny państw Grupy Wyszehradzkiej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem analizy przedstawionej w artykule jest porównanie konkurencyjności i innowacyjności 35 regionów Grupy Wyszehradzkiej (NUTS-2) w latach 2001 i 2008 oraz określenie grup regionów najbardziej zbliżonych pod względem analizowanych cech. Podjęto próbę wytypowania wiązek regionów o najwyższym poziomie konkurencyjności i innowacyjności oraz zweryfikowano wpływ przynależności państwowej i zależność między poziomem konkurencyjności i innowacyjności analizowanych regionów. W badaniu zastosowano dwie klasyczne metody analizy skupień: niehierarchiczne grupowanie metodą k-średnich i hierarchiczną metodę Warda. Rezultaty analizy potwierdziły szybszy rozwój regionów stołecznych i istotne zróżnicowanie konkurencyjności i innowacyjności regionów Grupy Wyszehradzkiej. Najważniejszym wnioskiem wynikającym z analizy skupień jest fakt, że poszczególne regiony łączą się według granic państwowych. Wyniki wskazują, że proces ten nasilił się w 2008 r. Może to świadczyć o tym, że obserwowane zjawisko nie jest pozostałością poprzedniego systemu. Bazując na wynikach korelacji, można przypuszczać, że nakłady przełożyły się na efekty innowacyjności i innowacje miały pozytywny i rosnący wpływ na konkurencyjność regionów Grupy Wyszehradzkiej. W celu potwierdzenia tych przypuszczeń, konieczne jest przeprowadzenie kolejnych analiz, w tym analizy innowacyjności typu input-output i analizy ekonometrycznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article examines the competitiveness and innovativeness of 35 NUTS-2 Visegrad regions from 2001 to 2008, with a focus on the existence of clusters. The author undertakes to identify the most competitive and innovative clusters. She also looks at the impact of nationality and checks if high competitiveness was in each case accompanied by high innovativeness. The author applies two classical methods of cluster analysis: the non-hierarchical k-means clustering algorithm and Ward's hierarchical method. The results show that capital regions tend to develop faster and that there is a significant diversity of regional competitiveness and innovativeness across the Visegrad Group, which brings together four Central European countries, Poland, the Czech Republic, Hungary and Slovakia. The main conclusion from the cluster analysis is that the development of regions in Visegrad Group countries depends on their "nationality" - regions tend to cluster within national borders, according to Golejewska. The analysis shows that this process intensified in 2008, so it is not a vestige of the previous system, the author says. The correlation analysis found that innovative inputs were transformed into innovative outputs and that innovations had a positive and growing impact on regional competitiveness across the Visegrad Group. However, further input-output analysis and econometric research are needed to confirm these findings, the author says. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
87--112
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Gdansk, Poland
Bibliografia
 • Acs Z.J., Anselin L., Varga A., [2002], Patents and innovation counts as measures of regional production of new knowledge, "Research Policy", 31, pp. 1069-1085.
 • Anderberg M.R., [1973], Cluster Analysis for Applications, Academic Press.
 • Balicki A., [2009], Statystyczna analiza wielowymiarowa i jej zastosowania społeczno-ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Berger T., [2010], An Overview and Analysis on Indices of Regional Competitiveness, "Review of Economics & Finance", Academic Research Centre of Canada.
 • Bristow G., [2005], Everyone's a 'winner': problematizing the discourse of regional competitiveness, "Journal of Economic Geography", No. 4, pp. 285-304.
 • Budd L., Hirmis A.K., [2006], Conceptual Framework for Regional Competitiveness, [in:] Martin R., Kitson M., Tyler P. (eds.), Regional competitiveness, New York, Routledge.
 • Camagni R., [2002], On the concept of territorial competitiveness: sound or misleading?, "Urban Studies", Vol. 39 (13), pp. 2395-2411.
 • Criscuolo C., Haskel J., [2003], Innovations and Productivity Growth in the UK: Evidence from CIS2 and CIS3, Centre for Research into Business Activity (CeRiBA), London.
 • Dijkstra L., Annoni P., Kozovska K., [2011], A New Regional Competitiveness Index: Theory, Methods and Findings, Directorate-General for Regional Policy, European Union, Working Papers, No. 2.
 • Domański B., Guzik R., Micek G., [2003], Zróżnicowanie regionalne krajów Europy Środkowo-Wschodniej i jego zmiany w latach 1995-2000, "Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", nr 204, pp. 125-142.
 • Domański B., Dutkiewicz P., Gorzelak G., Jałowiecki B., Kozak M., Wronka T., [2009], Geografia polskiego kryzysu. Kryzys peryferii czy peryferia kryzysu?, Regional Studies Association - Sekcja Polska, Warszawa, Retrieved from http://www.euroreg.uw.edu.pl/dane/web_euroreg_publications_files/1795/geografia_polskiego_kryzysu_fin_2.pdf, access date: 19.04.2013.
 • Dunning J., Bannerman E., Lundan S.M., [1998], Competitiveness and Industrial Policy in Northern Ireland, Northern Ireland Research Council.
 • European Commission, [1999], Sixth Periodic Report on the Social and Economic Situation of Regions in the EU.
 • The Global Competitiveness Report 2010-2011, [2010], World Economic Forum, Geneva.
 • Godin B., [2002a], Measuring Output: When Economics Drivers Science and Technology Measurements, Project on the History and Sociology of S&T Statistics, Paper 14.
 • Godin B., [2002b], Outline for a History of Science Measurement, "Science, Technology and Human Values, 27 (1), pp. 3-27.
 • Golejewska A., [2012a], Human capital as a factor determining regional competitiveness in the Visegrad countries, paper presented at the 9th World Congress of Regional Science Association International "Changing spatial patterns in a globalizing world", Timisoara, 9.-12. May 2012.
 • Golejewska A., [2012b], Rozwój regionalny w warunkach transformacji gospodarczej. Wybrane aspekty konkurencyjności regionów Grupy Wyszehradzkiej, [w:] A. Zielińska-Głębocka, K. Gawlikowska-Hueckel (eds.), Konkurencyjność międzynarodowa i regionalna państw Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Węgier, Czech i Słowacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Golejewska A., [2012c], Innowacyjność a konkurencyjność regionalna krajów Grupy Wyszehradzkiej w latach 1999-2008, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", nr 19, Warszawa-Kraków.
 • Gorzelak G., Kozak M., Płoszaj A., Smętkowski M., [2006], Charakterystyka polskich województw 1999-2004, Regional Studies Association-Sekcja Polska, Warszawa, Retrieved from: http://www.euroreg.uw.edu.pl/dane/web_euroreg_publications_files/726/gorzelak_2006_charakterystyka_polskich_wojewdztw_1999__2004.pdf, access date: 20.04.2013.
 • Gorzelak G., Celińska-Janowicz D., Hryniewicz J., Kozak M., Miszczuk A., Olechnicka A., Płoszaj A., Smętkowski M., [2010], Propozycje możliwych kierunków działań rządu w poszczególnych regionach, w tym określenie potencjałów rozwojowych województw, Warszawa, Retrieved from http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_regionalna/KSRR_2010_2020/Ekspertyzy/Documents/Euroreg_Potencjaly_i_kierunki_dzialan_na_www.pdf, access date: 19.04.2013.
 • Gorzelak G., Smętkowski M., [2010], Regional development dynamics in Central and Eastern European countries, [in:] Gorzelak G., Smętkowski M., Bachtler J. (eds.), Regional development in central and eastern Europe: development processes and policy challenges, Abingdon, Oxon, England, New York, Routledge.
 • Grabiński T., [2003], Analiza taksonomiczna krajów Europy w ujęciu regionalnym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Gu W., Tang J., [2003], The Link between Innovation and Productivity in Canadian Manufacturing Industries, Working Paper Number 38, Industry Canada Research Publications Program, Ontario.
 • Hall B., Jaffe A., Trajtenberg M., [2001], The NBER patent citations data file: lessons, insights and methodological tools, WP 8498, National Bureau of Economic Research.
 • Hollanders H., Tarantola S., Loschky A., [2009], Regional Innovation Scoreboard 2009, Innometrix.
 • Kitson M., Martin R.L., Tyler P., [2004], Regional competitiveness: An elusive yet key concept?, "Regional Studies", Vol. 38, pp. 991-999.
 • Krugman P., [1996], Making sense of the competitiveness debate, "Oxford Review of Economic Policy", No. 12, pp. 17-25.
 • Krugman P., [2003], Growth on the Periphery: Second Wind for Industrial Regions?, "The Allander Series", Fraser Allander Institute, Scotland.
 • Maeninig W., Olschlager M., [2011], Innovative Milieux and Regional Competitiveness: The Role of Associations and Chambers of Commerce and Industry in Germany, "Regional Studies", Vol. 45.4, pp. 441-452.
 • Markowska M., Strahl D., [2007], Propozycja pomiaru innowacyjności regionalnej typu INPUT - OUTPUT, [w:] Ostasiewicz W. (red.), Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej, Wyd. AE we Wrocławiu PN, nr 1163, Wrocław.
 • Martin R., [2003], A Study of the Factors of Regional Competitiveness. A draft final report for the European Commission, Directorate-General Regional Policy, Cambridge Econometrics, Ecorys-Nei, Rotterdam.
 • Martin R., [2005], Thinking About Regional Competitiveness: Critical Issues, Retrieved from: http://www.intelligenceeastmidlands.org.uk/uploads/documents/89137/RonMartinpaper1.pdf, access date: 20.10.2012.
 • McGuinness S., [2006], Overeducation in the labour market, "Journal of Economic Surveys", Vol. 20, No. 3.
 • Meyer-Steamer J., [2008], Systemic Competitiveness and Local Economic Development, Paper for publication, [in:] Bodhanya S. (ed.), Large Scale Systemic Change: Theories, Modelling and Practices, Duisburg.
 • OECD, [1995], The measurement of scientific and technological activities. Manual on the measurement of human resources devoted to s&t "canberra manual", Paris.
 • Parisi M., Shiantarelli F., Sembenelli A., [2006], Productivity, innovation and R&D: micro evidence for Italy, "European Economic Review", Vol. 50(8), pp. 2037-2061, Retrieved from http://econpapers.repec.org/article/eeeeecrev/default50.htm
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171265985

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.