PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 7-8 | 113--132
Tytuł artykułu

Konkurencyjność gospodarki francuskiej w obliczu kryzysu gospodarczego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Competitiveness of the French Economy in the Wake of the Economic Crisis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest pokazanie pozycji konkurencyjnej francuskiej gospodarki w stosunku do kluczowych gospodarek UE bazując na najnowszych danych statystycznych, w tym na indeksach konkurencyjności. Analiza jest prowadzona w kontekście obniżającej się konkurencyjności gospodarki Francji, w perspektywie trwającego kryzysu gospodarczego i braku narzędzi do skutecznego jego przezwyciężenia. Drugim celem artykułu jest przedstawienie wyników kluczowych analiz konkurencyjności francuskiej gospodarki przeprowadzonych w latach 2011-2012 wskazując na przyczyny opisywanej sytuacji i proponowane narzędzia służące podniesieniu tejże konkurencyjności oraz wnioski płynące z analiz. Wykorzystano metody statystycznej analizy danych oraz analizę opisową. Na podstawie danych statystycznych pokazano sukcesywną utratę pozycji konkurencyjnej Francji, głównie na korzyść Niemiec. Zebrane w formie tabelarycznej przyczyny obecnej sytuacji gospodarczej oraz proponowane narzędzia podniesienia konkurencyjności są odzwierciedleniem złożonej sytuacji gospodarczej we Francji, stąd w najbliższym czasie należy podjąć działania o kompleksowym charakterze. Lista reform gospodarczych do przeprowadzenia jest długa, a od stopnia zaangażowania w realizację owych reform zależy przyszła pozycja konkurencyjna Francji w Europie. (abstrakt oryginalny)
EN
The article investigates the competitive position of the French economy in comparison with other key European Union economies, taking into account available statistical data and competitiveness indexes. The analysis is made in the context of a decline in the competitiveness of the French economy in the wake of the economic crisis and an apparent lack of effective measures to overcome this process. The author discusses the results of analyses of competitiveness of the French economy in 2011 and 2012, highlighting the reasons for the country's declining competitiveness and outlining the measures taken to overcome the problem. Czyżewska uses statistical data and descriptive analysis methods as the main research methods in the article. Statistics show that France has lost its competitive position, especially with regard to Germany, the author says. She discusses the reasons for this and looks at several measures proposed to overcome the problem. Overall, these measures reflect the complex economic situation of France and call for multi-pronged action in the French economy, according to the author. The list of economic reforms that need to be carried out is long, Czyżewska says, so the future competitive position of the French economy depends on the level of commitment to pressing ahead with these reforms. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
113--132
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Assemblée Nationale, [2011], Les faiblesses et défis du commerce extérieur français, rapport d'information n°4005, http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i4005.pdf (dostęp: 15.01.2013).
 • CFDT, CFE-CGC, CFTC, FO, CGPME, MEDEF, UPA, [2011], Approche de la compétitivité française, http://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2012-11/dir2/media33056_jwaoencyuiyitqt.pdf (dostęp: 11.01.2013).
 • Conférence nationale de l'industrie, [2012], Les déterminants de la compétitivité de l'industrie française, Rapport du groupe de travail «Propositions», http://www.usinenouvelle.com/article/trois-rapports-de-la-cni-pour-sauver-l-industrie.N170662 (dostęp: 11.02.2013).
 • Europejski Bank Centralny, http://www.ecb.int/stats/html/index.en.html (dostęp: 1.02.2013).
 • Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home (dostęp: 1.02.2013).
 • Eurostat, [2012], Key figures on Europe 2012, Publications Office of the European Union, Luxembourg, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-EI-12-001/EN/KS-EI-12-001-EN.PDF (dostęp: 6.02.2013).
 • Gallois L., [2012], Pacte pour la compétitivité de l'industrie française, Rapport au Premier ministre 5 novembre 2012, Commisariat Général à l'Investissement, http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/fichiers_joints/rapport_de_louis_gallois_sur_la_competitivite_0.pdf (dostęp: 15.12.2012).
 • Gorynia M., [2009], Teoretyczne aspekty konkurencyjności, [w:] M. Gorynia, E. Łaźniewska (red.), Kompendium wiedzy o konkurencyjności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 48-66.
 • Institut de l'entreprise, [2012a], Pour un choc de compétititvité en France, http://www.institutentreprise. fr/fileadmin/Docs_PDF/travaux_reflexions/Notes_de_Institut/choc_competitivite.pdf (dostęp: 5.01.2013).
 • Institut de l'entreprise, [2012b], Quel «choc de compétitivité» pour la France? Diagnostic et propositions de l'Institut de l'entreprise, http://www.institut-entreprise.fr/fileadmin/Docs_PDF/travaux_reflexions/Working_paper/Quelle_competitivite_pour_la_France__22oct2012.pdf (dostęp: 9.02.2013).
 • Institut Montaigne, [2012a], Une fiscalité au service de la «social compétitivité», http://www.institutmontaigne.org/medias/documents/rapport_fiscalite_au_service_social_competitivite.pdf (dostęp: 15.01.2013).
 • Institut Montaigne, [2012b], Restaurer la compétitivité de l'économie française, http://www.institutmontaigne. org/medias/documents/restaurer-competitivite-economie-francaise.pdf (dostęp: 10.01.2013).
 • International Monetary Fund, [2012], France, IMF Country Report No. 12/342, http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2012/cr12342.pdf (dostęp: 1.02.2013).
 • Kerviler Isabelle de, [2011], La compétitivité: enjeu d'un nouveau modèle de développement, Conseil Economique Social et Environnemental, http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2011/2011_11_competitivite.pdf (dostęp: 11.02.2013).
 • Levet J.-L., [2012], Réindustrialisation, j'écris ton nom, Fondation Jean Laurès, http://www.jeanjaures.org/Publications/Les-etudes/Reindustrialisation-j-ecris-ton-nom (dostęp: 9.01.2013).
 • Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, [2012], Le nouvel impératif industriel, http://www.economie.gouv.fr/files/le_nouvel_imp%C3%A9ratif_industriel.pdf (dostęp: 7.01.2013).
 • OECD, [2011a], OECD Economic Surveys: France 2011, OECD Publishing. OECD, [2011b], OECD Economic Outlook No. 90, OECD Publishing.
 • OECD, [2013], FDI in figures, http://www.oecd.org/daf/internationalinvestment/FDI%20in%20 figures.pdf (dostęp: 8.02.2013).
 • Roubaud J.-F., [2012], Gagner la bataille de l'exportation avec les PME, Conseil Economique Social et Environnemental, http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2012/2012_06_PME.pdf (dostęp: 11.01.2013).
 • Roubini N., Mihm S., [2011], Ekonomia kryzysu, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Schweitzer L., Ferrand O., [2012], Investir dans l'avenir: une politique globale de compétitivité pour la France, Terra Nova, http://www.tnova.fr/sites/default/files/Politique%20de%20competitivite%20-%20rapport%20Terra%20Nova_0.pdf (dostęp: 6.01.2013).
 • The Economist, [2012], So much to do, so little time, France, special report, Nov 17th 2012, http://www.economist.com/news/special-report/21566233-france-slowly-heading-towards-crisis-saysjohn-peet-can-country-be-reformed (dost.p: 5.02.2013).
 • Trosa S., [2003], Lfevaluation des politiques publiques, Les notes de benchmarking international, Institut de lfentreprise, http://www.institut-entreprise.fr/fileadmin/Docs_PDF/travaux_reflexions/benchmarking/politiques_publiques.pdf (dost.p: 10.02.2013).
 • Wettmann R.W., [2012], Le tres envie Mittelstand allemand, Friedrich Ebert Stiftung, http://www.fesparis.org/tl_files/fesparis/pdf/publication/Mittelstand.pdf (dost.p: 12.06.2013).
 • World Economic Forum, [2013], The Global Competitiveness Report 2012-2013, http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf (dost.p: 8.02.2013).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171265987

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.