PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 9 | 53--67
Tytuł artykułu

Ewolucja regionalnego zróżnicowania płac realnych w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Evolution of Regional Real Wage Differentials in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest empiryczna weryfikacja hipotezy dotyczącej konwergencji realnych wynagrodzeń pomiędzy polskimi województwami. W odróżnieniu od innych badań, których przedmiotem jest w praktyce analiza ewolucji płac nominalnych, w niniejszej pracy po raz pierwszy wykorzystano regionalne deflatory PPP. Pozwalają one dokonać urealnienia płac nominalnych, co w znacznym stopniu może wpłynąć na wnioski dotyczące ewolucji regionalnego zróżnicowania wynagrodzeń w Polsce. Kwestie dotyczące ewolucji regionalnego zróżnicowania rynku pracy w naszym kraju, w tym wynagrodzeń, poruszane były wielokrotnie w licznych pracach. Analiza przestrzennych różnic w poziomie płac jest o tyle istotna, iż zgodnie z teorią różnice te są jedną z determinant decyzji migracyjnych. Część modeli teoretycznych sugeruje przy tym, że odpływ części siły roboczej z regionów o niższym poziomie płac powinien przynajmniej częściowo redukować regionalne zróżnicowanie stóp bezrobocia, podczas gdy inne wskazują na możliwość pogłębienia się dysproporcji w tym zakresie. W większości przypadków autorzy koncentrowali się na analizie zależności pomiędzy stopą wzrostu płac i ich wyjściowym poziomem (konwergencja beta) oraz ewolucji rozproszenia płac pomiędzy regionami (konwergencja sigma). Otrzymane przez nich wyniki sugerują pogłębianie się istniejącego zróżnicowania w ostatnich dekadach. Jak pokazano jednak w niniejszym artykule, wyniki te obarczone mogą być znacznym błędem. W efekcie, badanie konwergencji przeprowadzone na płacach urealnionych przy użyciu regionalnych deflatorów PPP może sugerować odwrócenie obserwowanego trendu od połowy ubiegłej dekady. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper aims to offer an empirical verification of a hypothesis concerning real wage equalization among Poland's regions. Unlike most previous studies, which focus on the evolution of nominal wages, the article uses regional purchasing power parity (PPP) deflators to analyze the evolution of real wages. Regional labor market disparities in Poland, including regional wage differentials, have been amply discussed in research papers, the author says. Such an analysis is important, he adds, because regional wage differentials frequently determine migration decisions. Some theoretical models suggest that the outflow of workers from regions with lower wages partially reduces regional disparities in unemployment rates. However, other models show that regional unemployment rate differentials in fact increase as a result of labor force migration, Rokicki says. Most authors focus on the correlation between the growth and the initial level of wages (beta convergence) and on the evolution of the regional dispersion of wages (sigma convergence), according to Rokicki. The results of these analyses imply the existence of a divergence process in recent decades. The author argues, however, that these results may be significantly biased. Rokicki's own analysis, based on wages adjusted with regional PPP deflators, suggests that the divergence trend reversed in the second half of the previous decade - in favor of a convergence process that has been at work ever since then. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
53--67
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Adamczyk A., Tokarski T., Włodarczyk R., [2009], Przestrzenne zróżnicowanie płac w Polsce, "Gospodarka Narodowa" 20(9), 87-109.
 • Baldwin R., Forslid R., Martin P., Ottaviano G., Robert-Nicoud F., [2003], Economic Geography and Public Policy, Princeton and Oxford, Princeton University Press.
 • Barro R.J., Sala-i-Martin X., [2004], Economic Growth, Cambridge, The MIT Press.
 • Blien U., Gartner H., Stuber H., Wolf K., [2009], Regional price levels and the agglomeration wage differential in western Germany, .The Annals of Regional Scienceh 43(1): 71-88.
 • Egger P., Huber P., Pfaffermayr M., [2005], A note on export openness and regional wage disparity in Central and Eastern Europe, .The Annals of Regional Scienceh 39: 63-71.
 • European Communities/OECD, [2006], EUROSTAT-OECD Methodological manual on purchasing power parities, Office for Official Publications of the European Communities.
 • Ferragina A.M., Pastore F., [2008], Mind the Gap: Unemployment in the New EU Regions, .Journal of Economic Surveysh 22(1): 73-113.
 • Hanson G.H., [1997], Increasing returns, trade and the regional structure of wages, .The Economic Journalh 107(440): 113-133.
 • Hierro M., Maza A., [2010], Per capita income convergence and internal migration in Spain: Are foreign-born migrants playing an important role?, .Papers in Regional Scienceh 89(1), 89-107.
 • Kertesi G., Kollo J., [1999], Unemployment, wage push and the labour cost competitiveness of regions: the case of Hungary, 1986-1996, Budapest Working Papers on the Labor Market 5.
 • Kosfeld R., Eckey H-F., [2010], Market access, regional price level and wage disparities: the German case, .Jahrbuch fur Regionalwissenschafth 30(2): 105-128.
 • Manacorda M., Petrongolo B., [2006], Regional Mismatch and Unemployment: Theory and Evidence from Italy, 1977-1998, .Journal of Population Economicsh 19: 137-162.
 • Misiak T., Tokarski T., W.odarczyk R., [2011], Konwergencja czy dywergencja polskich rynkow pracy?, .Gospodarka Narodowah 239/240(7/8), 47-69.
 • Moritz M., [2011], Spatial effects of open borders on the Czech labour market, .The Economics of Transitionh 19(2): 305-331.
 • Motellon E., Lopez-Bazo E., El-Attar M., [2011], Regional Heterogeneity in Wage Distributions: Evidence from Spain, .Journal of Regional Scienceh 51(3), 558.584.
 • Pastore F., [2012], Primum vivere... industrial change, job destruction and the geographical distribution of unemployment, .IZA Journal of European Labor Studiesh, 1:7.
 • Pereira J., Galego A., [2011], Regional wage differentials in Portugal: static and dynamic approaches, .Papers in Regional Scienceh 90(3): 529-548.
 • Rogut A., Tokarski T., [2007], Determinanty regionalnego zro.nicowania p.ac w Polsce, .Ekonomistah 1, 75-88.
 • Rokicki B. , [2007], Regionalna konwergencja p.ac w Polsce w okresie integracji z Uni. Europejsk., [w:] J.J. Micha.ek, W. Siwi.ski, M.W. Socha (red.), Polska w Unii Europejskiej. Dynamika konwergencji ekonomicznej, Polskie Wydawnictwa Naukowe.
 • Rokicki B., [2013], Regionalne deflatory PPP w Polsce oraz ich wykorzystanie, .Ekonomistah (w druku).
 • Tabuchi T., [2001], On Interregional Price Differentials, .Japanese Economic Reviewh 52: 104-115.
 • Uramova M., Ko.iak R., [2008], Regional disparities in Slovakia from the aspect of average nominal wage, .Ekonomie a Managementh 2: 6-18.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171265995

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.