PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 11-12 | 23--47
Tytuł artykułu

Reguła średniookresowego celu budżetowego w Unii Europejskiej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Medium-Term Budgetary Objective in the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza istoty i znaczenia średniookresowego celu budżetowego (Medium-Term Budgetary Objective, MTO) w systemie reguł budżetowych w UE. W artykule zaprezentowano sposób wyznaczania MTO zgodny z wymogami nowego Paktu Stabilności i Wzrostu, porównano wyniki kalkulacji z celami zadeklarowanymi przez państwa członkowskie w ich programach stabilności/konwergencji z 2012 r. oraz poddano ocenie skuteczność reguły. Na przestrzeni lat funkcja MTO w systemie reguł budżetowych ewoluowała. W pierwszym okresie funkcjonowania strefy euro najważniejszą rolę odgrywały nominalne kryteria konwergencji, a celom średniookresowym przypisywano mniejszą wagę. Numeryczna reguła MTO miała nabrać większego znaczenia po pierwszych zmianach w Pakcie Stabilności i Wzrostu (2005 r.). Podstawą jej koncepcji stał się wówczas margines bezpieczeństwa, który miał ułatwiać utrzymanie salda budżetowego i długu publicznego w granicach określonych w TFUE. Przyjęte rozwiązania okazały się jednak mało skuteczne, między innymi z powodu braku mechanizmów egzekwujących realizację MTO i ekspansywnej postawy państw członkowskich w zakresie polityki budżetowej. Miejsce MTO w systemie reguł budżetowych w UE może wzrosnąć w następstwie kryzysu finansowego i gospodarczego. W obecnych uwarunkowaniach gospodarczych, kiedy państwa UE charakteryzują się znaczną nierównowagą fiskalną i wysokim poziomem długu publicznego, MTO przypisano funkcję wspomagającą proces przywracania stabilności fiskalnej. Od 2009 r., na cel średniookresowy w większym stopniu wpływa wielkość zadłużenia (państwa z poziomem zadłużenia wyższym niż wartość referencyjna muszą uwzględnić "dodatkowy wysiłek" nakierowany na jego redukcję), a dodatkowym czynnikiem kształtującym MTO stały się zobowiązania ukryte czyli przyszłe koszty związane z procesem starzenia się społeczeństwa. Zasady konstrukcji MTO zostały ujednolicone, ale jednocześnie stały się bardziej skomplikowane, a cele bardziej wymagające w stosunku do państw najbardziej zadłużonych. Skuteczność reguły MTO będzie w znacznej mierze zależeć od jej egzekwowania w ramach procesu nadzoru budżetowego oraz determinacji państw w realizacji dostosowań. (abstrakt oryginalny)
EN
The article analyzes the nature and importance of the so-called Medium-Term Budgetary Objective (MTO) in the financial system of the European Union. The author discusses the MTO calculation method, which is consistent with the requirements of the EU's Stability and Growth Pact. Baran also compares the results of the calculations with objectives declared by EU member states in their 2012 stability/convergence programs and assesses the effectiveness of the MTO. The role of the MTO in the EU financial system has evolved over the years, the author notes. In the first few years after the establishment of the euro area, nominal convergence criteria played the most important role. The MTO was expected to gain greater significance after the first change to the Stability and Growth Pact in 2005. The underlying idea behind the MTO was to provide a margin of safety in order to facilitate the maintenance of the fiscal balance and public debt within the limits specified in the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). However, the adopted solutions proved to be ineffective, according to Baran, due to a lack of enforcement mechanisms combined with an inadequate mix of expansionary and pro-cyclical fiscal policies. In the future, the role of the MTO in the EU financial system may increase due to factors including the latest financial and economic crisis, the author says. Under the huge fiscal imbalances and high public debt levels in various EU economies (in 2012 the average debt ratio in the euro area stood at 93% of GDP), the MTO has been assigned a new role - to support the process of restoring the bloc's fiscal stability, Baran notes. Since 2009, the MTO has been more strongly influenced by the level of debt, the author says. Countries with debt levels higher than a reference value must make an "extra effort" to reduce their debt. Moreover, implicit liabilities in the form of future costs related to population aging have become a new factor shaping the MTO. The rules according to which the MTO is designed have been standardized, but they have also become more complex. The MTO targets for the most heavily indebted countries are now more demanding. The effectiveness of the MTO as a fiscal rule will largely depend on its enforcement as part of the fiscal surveillance process and on the determination of member states in pursuing adjustments, the author concludes. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
23--47
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Afonso A., Ebert W., Schuknecht L., Thöne M., [2005], Quality of public finances and growth, ECB Working Paper No. 438.
 • Agell J., Lindh T., Ohlsson H., [1997], Growth and the public sector: A Critical Review Essay, "European Journal of Political Economy", Vol. 13.
 • Ayuso i Casals J., [2012], National Expenditure Rules: Why, How and When, European Economy, Economic Papers No. 473.
 • Barnes S., Davidsson D., Rawdanowicz Ł., [2012], Europe's New Fiscal Rules, OECD Economics Department Working Papers, No. 972, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/5k9777md-976b-en
 • Biraschi P., Cacciotti M., Iacovoni D., Pradelli J., [2010, 25-27 March], The New Medium-Term Budgetary Objectives and the Problem of Fiscal Sustainability After the Crisis, Banca d'Italia, 12th Workshop on Public Finance, "Fiscal Policy: Lessons from the Crisis", Perugia.
 • Blanchard O., Chouraqui J., Hagemann R., Sartor N., [1990], The Sustainability of Fiscal Policy: New Answers to an Old Question, OECD Economic Studies 15.
 • Blanchard O.J., Giavazzi F., [2003, February], Reforms that can be done: Improving the SGP through a proper accounting of public investment, mimeo.
 • Brunila A., Buti M., Franco D., [2001], The Stability and Growth Pact. The Architecture of Fiscal Policy in EMU, red., Palgrave Publishers Ltd.
 • Buiter W.H., Grafe C., [2003], Reforming EMU's fiscal policy rules; some suggestions for enhancing fiscal sustainability and macroeconomic stability in an enlarged European Union, [in:] M. Buti (ed.), Monetary and fiscal policies in EMU: interactions and coordination, Cambridge University Press, Cambridge, UK.
 • Buiter W.H., [2004], Fiscal Sustainability, praca zaprezentowana w Egipskim Centrum Studiów Ekonomicznych w Kairze 19 września 2004 r.
 • Buti M., Franco D., Ongena H., [1997], Budgetary Policies during Recession: Retrospective Application of the Stability and Growth Pact to the Post-War Period, Recherches Economiques de Louvain, 63.
 • Buti M., Giudice G., [2002], EMU.s Fiscal Rules: What Can and Cannot Be Exported?, European Commission.
 • Buti M., Eijffinger S., Franco D., [2005], The stability pact pains: a forward-looking assessment of the reform debate, Center for Economic Research, Tilburg University, Discussion Paper No. 2005-101.
 • Code of Conduct, [2009], Specifications on the Implementation of the Stability and Growth Pact and Guidelines on the Format and Content of the Stability and Convergence Programmes, consolidated version endorsed by the ECOFIN Council on 10 November 2009.
 • Code of Conduct, [2012, 3 September], Specifications on the implementation of the Stability and Growth Pact and Guidelines on the format and content of Stability and Convergence Programmes.
 • Codogno L., Nucci F., [2007, March 29-31], Budgetary Safety Margins: an Assessment, Fiscal Policy: Current Issues and Challenges, p. 89-113, Paper presented at the 9th Banca d'Italia Workshop on Public Finance SADIBA.
 • Cotis J.P., [2005], Zrozumieć wzrost gospodarczy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • de Grauwe P., [2003], Unia walutowa, Funkcjonowanie i wyzwania, PWE, Warszawa.
 • ECOFIN Council, [2005], Specifications on the Implementation of the Stability and Growth Pact and Guidelines on the Format and Content of the Stability and Convergence Programmes.
 • European Commission, [2005], Public finances in EMU 2005, "European Economy" No. 3.
 • European Commission, [2006], Public finances in EMU 2006, "European Economy" No. 3.
 • European Commission, [2007], Public finances in EMU 2007, "European Economy" No. 3.
 • European Commission, [2012], Cyclical Adjustment of Budget Balances, Autumn.
 • European Commission, [2012a], Fiscal Sustainability Report, "European Economy" No. 8.
 • European Commission, [2012b], The 2012 Ageing Report, Economic and budgetary projections for the 27 EU Member States (2010-2060), "European Economy" No. 2.
 • European Commission, [2012c], Fiscal Sustainability Report, "European Economy" No. 8.
 • European Commission, [CSWP 2012], Commission Staff Working Document, Assessment of the 2012 national reform programme and convergence programme for (Poland, and other countries).
 • Hallett H., Lewis J., [2005], European Fiscal Discipline Before And After EMU, Permanent Weight Loss Or Crash Diet? Vanderbilt University, Working Paper No. 05.
 • Heitger B., [2001], The Scope of Government and its Impact on Economic Growth in OECD Countries, Kiel Working Paper No. 103.
 • Jabłonowski J., Müller C., Raffelhüschen B., [2010, 18 czerwca], A fiscal outlook for Poland using Generational Accounts, seminarium NBP, Warszawa.
 • Kinoshita N., [2006], Government Debt and Long-Term Interest Rates, IMF Working Paper No. 63.
 • Koptis G., Symanksy S., [1998], Fiscal policy rules, International Monetary Fund, Occasional Paper No. 162.
 • Krajewski P., [2012], Finanse publiczne w kryzysie, "Studia Ekonomiczne" nr 1.
 • Morris R., Schuknecht L., [2007], Structural balances and revenue windfalls - the role of asset prices revisited, EBC Working Paper No. 737.
 • Mourre G., Isbasoiu G., Paternoster D., Salto M., [2013, March], The cyclically-adjusted budget balance used in the EU fiscal framework: an update, Economic Papers 478.
 • Rebelo S., [1993], Fiscal policy and economic growth, an empirical investigation, "Journal of Monetary Economics", Vol. 32.
 • Rozporządzenie Nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych (OJ L 209, 02/08/1997).
 • Rozporządzenie nr 1055/2005 z dnia 27.06.2005 r. zmieniające Rozporządzenie nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych (OJ L 174, 07/07/2005).
 • Rozporządzenie nr 1175/2011 zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych (OJ L 306/12, 23.11.2011).
 • Rozporządzenie nr 1177/2011 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1467/97 w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu (OJ L 306/33, 23.11.2011).
 • Rzońca A., Ciżkowicz P., [2005], Non-keynesian effects of fiscal contraction in new member states, ECB Working Paper Series No. 519.
 • Siekmann H., [2006], The Burden of an Ageing Society as a Public Debt, Third Conference of the Monetary Stability Foundation, Frankfurt am Main.
 • Uctum M., Wickens M., [2000], Debt and Deficit Ceilings, and Sustainability of Fiscal Policies: An Intertemporal Analysis, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Vol. 62, No. 2.
 • Tanzi V., [2006], Gospodarcza rola państwa w XXI wieku, Materiały i Studia NBP, Warszawa.
 • Tiar I., Dominique T., [2012], On the sustainability of public finances under an EU framework: Ageing as a threat for Luxembourg, IGSS - Protection Sociale - Cahiers Méthodologiques.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171266013

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.