PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | R. 10, nr 4, cz. 1 | 263--286
Tytuł artykułu

Sposoby ujmowania kryterium specyfiki branżowej w metodach oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Ways of Approaching the Industry-Specific Criterion in the Methods of Assessing the Financial Standing of a Company
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest próba krytycznej oceny licznych przypadków występowania w krajowej literaturze przedmiotu błędów merytorycznych, niekonsekwencji terminologicznych i uproszczeń metodycznych w prezentacji założeń (a nawet przykładów ich praktycznego zastosowania) wybranych metod dyskryminacyjnych oraz czterech metod bankowych oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem kryterium specyfiki branżowej badanej firmy. (skrócony abstrakt oryginalny)
EN
The paper attempts to evaluate critically numerous cases of occurrence in the national reference books of factual errors, inconsistencies in terminology and methodological simplifications in the presentation of assumptions (and even examples of their practical application) for selected discriminant methods and evaluation of the four banking methods of evaluating the financial standing of a company, with a particular emphasis on the industry-specific criterion in reference to the examined company. (short original abstract)
Rocznik
Strony
263--286
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Altman E.I., Haldeman R., Narayanan P. (1977), ZETA Analysis. A New Model to Identify Bankruptcy Risk of Corporations, "Journal of Banking and Finance" nr 1.
 • Altman E.I., Hotchkiss E. (2007), Trudności finansowe a upadłość firm. Jak przewidzieć upadłość i jej uniknąć, jak analizować i inwestować w zadłużenie firm zagrożonych, CeDeWu, Warszawa.
 • Antonowicz P. (2007), Metody oceny i prognoza kondycji ekonomicznofinansowej przedsiębiorstw. Wyd. Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 • Antonowicz P. (2008), Ocena skuteczności badania polskich przedsiębiorstw przy wykorzystaniu wybranych modeli dyskryminacyjnych, w: Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne, Mączyńska E. (red), Wyd. SGH, Warszawa.
 • Antonowicz P. (2010), Zastosowanie macierzy klasyfikacji przedsiębiorstw do oceny zdolności predykcyjnych 52 modeli z-score. "Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej" nr 272/1. Zarządzanie i Marketing, z. 17. Rzeszów.
 • Balina R. (2012), Skuteczność wybranych modeli dyskryminacyjnych na przykładzie branży robót budowlanych, w: "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 689. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 50, Zarzecki D. (red.). Szczecin.
 • Dec P. (2008), Modele wczesnego ostrzegania przed upadłością przedsiębiorstw i badania nad ich skutecznością w Polsce, w: Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne, Mączyńska E. (red.), Wyd. SGH, Warszawa.
 • Dudycz T., Hamrol M., Skoczylas W., Niemiec A. (2005), Finansowe wskaźniki sektorowe - pomoc przy analizie finansowej i ocenie zdolności przedsiębiorstwa do kontynuacji działalności, "Rachunkowość" nr 3.
 • Dudycz T., Skoczylas W. (2007), Wykorzystanie wskaźników sektorowych do oceny przedsiębiorstwa, "Rachunkowość" nr 7.
 • Dudycz T., Skoczylas W. (2010), Ocena sytuacji finansowej sektorów w roku 2008, "Rachunkowość" nr 5.
 • Dudycz T., Skoczylas W. (2012), Sytuacja finansowa przedsiębiorstw według sekcji i działów w roku 2010, "Rachunkowość" nr 3.
 • Folwarski M. (2010), Polskie klasyczne metody wczesnego ostrzegania przed upadłością -zastosowanie na rynku bankowym, w: Finanse przedsiębiorstw, Kopiński A. (red.), "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 98. Wrocław.
 • Gołebiowski G., Żywno K. (2008), Weryfikacja skuteczności modeli dyskryminacyjnych na przykładzie wybranych spółek giełdowych. "Współczesna Ekonomia" nr 7.
 • Grzegorzewska E. (2011), Zagrożenie upadłością a cykl życia przedsiębiorstw rolniczych, w: Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw, Mączyńska E. (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Grzegorzewska E., Runowski H. (2008), Zdolnoœci prognostyczne polskich modeli dyskryminacyjnych w badaniu kondycji finansowej przedsiźbiorstw rolniczych "Roczniki Nauk Rolniczych" t. 95, z. ¾.
 • Hamrol M., Chodakowski J. (2008), Prognozowanie zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa. Wartość predykcyjna polskich modeli analizy dyskryminacyjnej. "Badania Operacyjne i Decyzje" nr 3.
 • Hołda A., Micherda B. (2007), Kontynuacja działalności jednostki i modele ostrzegające przed upadłością, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa.
 • Juszczyk S. (2010), Prognozowanie upadłości przedsiębiorstw, "Ekonomista" nr 5.
 • Juszczyk S., Balina R. (2009), Prognozowanie upadłości przedsiębiorstw spedycyjnych jako bankowe narzędzie decyzyjne, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" nr 78 (2009). Wyd. SGGW, Warszawa 2009.
 • Kisielińska J., Waszkowski A. (2010), Polskie modele do prognozowania bankructwa przedsiębiorstw i ich weryfikacja, w: "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" nr 82 (2010). Wa-wa.
 • Kitowski J. (1997), Analiza finansowa, Wyd. UMCS - Filia w Rzeszowie, Rzeszów.
 • Kitowski J. (2010), Próba weryfikacji wiarygodności diagnostycznej narzędzi analizy ekonomicznej (w świetle krajowej literatury przedmiotu), w: Współczesne problemy analizy ekonomicznej, Borowiecki R. i Jaki A. (red.), Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Kitowski J. (2011a), Analiza finansowa - bariery dydaktyczne (w świetle krajowej literatury przedmiotu), w: Dydaktyka finansów na kierunku finanse i rachunkowość, Gospodarowicz A. (red.). "Materiały Konferencyjne Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu". Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Kitowski J. (2011b), Bariery wiarygodnego stosowania metod dyskryminacyjnych do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw, w: "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 639". Zarządzanie finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, Zarzecki D. (red.), Szczecin.
 • Kitowski J. (2011c), Błędy i uproszczenia w prezentowaniu założeń metody Edwarda Altmana w krajowej literaturze przedmiotu, w: Rachunek kosztów i pomiar dokonań, Nowak E. i Nieplowicz M..(red.), w: "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 182. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kitowski J. (2011d), Metodyczne aspekty kryteriów bankowej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, w: "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 158, Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, Bernaś B. i Kopiński A. (red.), Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kitowski J. (2011e), Próba oceny wiarygodności diagnostycznej bankowych metod badania kondycji finansowej przedsiębiorstw, w: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw, Wrzosek S. (red.), "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 172. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Kitowski J. (2012), Metodyczne aspekty oceny płynności finansowej w ujęciu statycznym, w: Zarządzanie finansami. Upowszechnianie i transfer wyników badań, Zarzecki D. (red.), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 689. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 50", Szczecin.
 • Kowalak R. (2008), Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa w badaniu zagrożenia upadłością, Wyd. Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 • Krawiec J. (2011), Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw przy użyciu modeli dyskryminacyjnych - studium przypadku linii lotniczych, w: Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw, Mączyńska E. (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Olszewski D. (1992a), Podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa. OLYMPUS - Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, Warszawa 1992.
 • Olszewski D. (1992b), Zdolność płatnicza przedsiębiorstwa - koncepcje i metody oceny, "Bank i Kredyt" nr 6.
 • Pieńkowska M. (2004), Przewidywanie kryzysu. Zarządzanie ryzykiem w biznesie, "Nowe Życie Gospodarcze" nr 13.
 • Rogowski W. (2008), Dylematy wykorzystania w warunkach polskich modeli oceny zagrożenia upadłością, w: Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne, Mączyńska E. (red.), Wyd. SGH, Wa-wa.
 • Rogowski W., Kowalski P. (2011), Wpływ zaostrzenia polityki kredytowej banków w Polsce na wzrost poziomu zagrożenia spółek publicznych upadłością, w: Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw, Mączyńska E. (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Rogowski W.K.(1999), Możliwości wczesnego rozpoznawania symptomów zagrożenia zdolności płatniczej przedsiębiorstwa, "Bank i Kredyt", 6.
 • Rutkowska J. (2006), Ocena przydatności metod prognozowania bankructwa w warunkach polskich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" nr 683, Kraków.
 • Sierpińska M., Wędzki D. (2001), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, WN PWN, Warszawa.
 • Sojak S., Konieczko T. (2004), Ocena bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw przemysłu cukrowniczego w Polsce przy zastosowaniu procedury dyskryminacyjnej Stawickiego i Sojaka, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 20(76), Warszawa.
 • Zaleska M. (2002a), Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstwa i banku. Systemy wczesnego ostrzegania, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.
 • Zaleska M. (2002b), Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego, Wyd. SGH, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171266041

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.