PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 5 | 72--82
Tytuł artykułu

Wykorzystanie internetu w kształtowaniu relacji inwestorskich

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł przybliża możliwości wykorzystania internetu do kształtowania relacji inwestorskich, których rozwój, odnotowany w ostatnim czasie, został zestawiony ze zmianami obserwowanymi na rynku kapitałowym, w szczególności w obszarze nadzoru korporacyjnego (corporate governance). Znaczenie relacji inwestorskich odniesiono także do wymogów obowiązujących w Polsce i pokrótce zilustrowano praktykami spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W pierwszej części artykułu omówiono relacje inwestorskie, wskazując ich funkcje i zadania oraz miejsce w systemie corporate governance. Możliwości wykorzystania internetu do kształtowania relacji inwestorskich w celu poprawy przejrzystości funkcjonowania spółek giełdowych oraz zwiększania aktywności akcjonariuszy i wykonywania przez nich prawa głosu z posiadanych akcji przedstawiono w części drugiej. W części trzeciej opisano praktyki wybranych polskich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w zakresie wykorzystania stron internetowych w budowaniu relacji inwestorskich.(abstrakt oryginalny)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
72--82
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Agrawal V., Bellotti A. Nash E., Taffler R., Does investor relations add value?, http://ssrn.com/abstract=1695934,[23.09.2013].
 • Ali A., McGrath M., The mediating role of attitudes in using investor relations websites, "International Journal of Business and Social Science", t. 2, nr 1, s. 180-190.
 • Aluchna M., Koładkiewicz I., Internet - ważne narzędzie w polityce informacyjnej spółek publicznych. Praktyka działania debiutantów giełdowych z 2004 r., [w:] S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008.
 • Aluchna M., Ład korporacyjny w kontekście zmian na rynku kapitałowym, [w:] P. Urbanek (red.), Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 349-366.
 • Aluchna M., Społeczności inwestorów w internecie, [w:] M. Pindelski (red.), Tworzenie przewag konkurencyjnych z wykorzystaniem społeczności sieciowych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, s. 49-69.
 • Bainbridge S., Corporate governance after the financial crisis, Oxford University Press, 2013, s. 3-15.
 • Baker H.,. Anderson R., An overview of corporate governance, [w:] H. Baker, R. Anderson (red.), Corporate governance. A synthesis of theory, research and practice, John Wiley & Sons, 2010, s. 3-8.
 • Boros E., Virtual shareholder meetings: Who decides how companies make decisions?, "Melbourne University Law Review", t. 28, nr 2, s. 265-289.
 • Bragg S., The investor relations guidebook, Accounting Tools, Cennenial, 2012, s. 31-45.
 • Bushee B., Miller G., Investor relations, firm visibility and investor following, "The Accounting Review" 2012, t. 87, nr 3,
 • Chang M., D'Anna G., Watson I., Wee M., Does disclosure quality via investor relations affect information asymmetry?, "Australian Journal of Management" 2008, t. 33, nr 2, s. 375-390.
 • Dziawgo D., Investor relations and importance in the global financial market, "Quarterly Journal of Economics and Economic Policy" 2012, t. 7, nr 2, s. 59-76.
 • Dziawgo D., Relacje inwestorskie polskich spółek giełdowych, "Akcjonariusz" 2010, nr 1, oraz www.si.org.pl.
 • Dziawgo D., Relacje inwestorskie, PWN, Warszawa 2011, s. 17.
 • Niedziółka D., Relacje inwestorskie, PWN, Warszawa 2008, s. 2-4.
 • Gontarek A., Dobre praktyki - raport ze stosowania zasad, GPW, Warszawa 2008, http://www.corp-gov.gpw.pl/assets/ photo/wydarzenia/konferencje/2008_12_6_pierwszyrokfunkcjonowania/agontarek_statystyka.pdf.
 • Kachniewski M., Złota strona emitenta VI, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, 2013.
 • Katz D., Volatility benefits short-term shareholders, "CFO", lipiec 2011, http://www.cfo.com/article.cfm/14591163/c_1459113, [10.12.2013].
 • Kuchenbeker J., Dobre praktyki 2008: Zbiór zasad czy raczej lista pobożnych życzeń, www.bankier.pl/wiadomosci/print. html?article_id=1747027, [23.09.2013].
 • Jarosz B. , Główne doświadczenia po pierwszym roku obowiązywania Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW, http://www.corp-gov. gpw.pl/assets/photo/wydarzenia/konferencje/2008_12_6_pierwszyrokfunkcjonowania/bjarosz_podsumowanie.pdf.
 • Klejne A., Relacje inwestorskie (investor relations) kluczem do sukcesu spółki?, http://forsal.pl/artykuly/426857,relacje_ inwestorskie_investor_relations_kluczem_do_sukcesu_spolki.html, [14.10.2013].
 • Kowalik F., Rynkowa cyklofrenia, "Forbes" 2011, nr 10, s. 49.
 • Lobo G., Zhou J., Disclosure quality and earnings management, "Asia-Pacific Journal of Accounting and Economics" 2001, t. 8, nr 1, s. 1-20.
 • Mallaby S., More money than God. Hedge funds and the making of a new elite, Bloomsbury, Londyn 2010.
 • Orol R., Extreme value hedging, John Wiley & Sons, Londyn 2008; K. Philips, R. Surz, Hedge funds. Definitive strategies and techniques, John Wiley & Sons, Londyn 2003.
 • Mallin Ch.A., Corporate governance, Oxford University Press, 2004.
 • Marston C , The organisation of the investor relations functioning by large UK quoted companies, "Omega" 1996, t. 14, s. 477-488.
 • NBS Communications ogłasza wyniki badań WarsawScan 2011, http://www.nbs.pl/wydarzenia/nbs-communicationsoglasza-wyniki-badan-warsawscan-2011, [23.09.2013].
 • Oplustil K., Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółce akcyjnej, CH Beck, Warszawa 2010, s. 3-12.
 • Patterson S., The quants. The maths geniuses who brought down Wall Street, Random House Books, Londyn 2010.
 • Pérez Carrillo E., Corporate governance: shareholders' interests' and other stakeholders' interests, "Corporate Ownership and Control" 2007, t. 4, nr 4, s. 96-102.
 • Perez E., Speed traders: An insider's look at the new high-frequency trading phenomenon that is transforming the investing word, McGraw-Hill Education, Londyn 2011.
 • Pistor K., Law as a determinant for equity market development. The experience of transition economies, [w:] P. Murrell (red.) Assessing the Value of Law in Transition Economics, University of Michigan Press, Ann Arbor 2001, s. 249-287.
 • Samcik M., Chwile grozy na Wall Street, czyli jak komputery przejęły władzę nad giełdą, "Gazeta Wyborcza", 09.05.2010, http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,7858837,Chwile_grozy_na_Wall_Street__czyli_jak_komputery_przejely.html?pelna=tak, [23.09.2013].
 • Seidel K. , Ein Händler geht auf neuen Kurs, "Welt Am Sonntag", 22.05.2011, s. 47.
 • Sroka I., Investor relations - teoria i praktyka w Polsce i w Unii Europejskiej, [w:] J. Ostaszewski, M. Zaleska (red.), W stronę teorii i praktyki finansów, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006, s. 241-250.
 • Siedem cech efektywnego IR, Gazeta Giełdy Parkiet, 2005, http://www.parkiet.com/artykul/411072.html?print=tak& p=0, [14.10.2013].
 • Tricker B., Corporate governance. Principles, policies and practices, Oxford University Press, Oksford 2011, s. 254-256.
 • Perspektywy polskiego IR w 2013 r., Portal Relacje Inwestorskie, http://www.relacjeinwestorskie.org.pl/index.php/ case-studies/237-perspektywy-polskiego-ir-w-2013-r; G. Surma, Relacje inwestorskie - młodszy brat PR?, polskiprzemysl.com.pl/relacje-inwestorskie/relacje-inwestorskie-mlodszy-brat-pr-2/, [10.12.2013].
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 19.02.2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwowego niebędącego państwem członkowskim - Dz.U. z 2009 roku Nr 33 poz. 259, ze zm.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 18.10. 2005 roku w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych wymaganych w prospekcie dla emitentów z siedzibą w RP, dla których właściwe są polskie standardy rachunkowości - Dz.U. z 2005 r. Nr 209 poz. 1743, ze zm..
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 13.04.2006 roku w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazywania do publicznej wiadomości informacji poufnych - Dz.U. z 2006 r. Nr 67 poz. 476,
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 15.11.2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji - Dz.U. z 2005 r. Nr 229 poz. 1950.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 13.02.2006 roku w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez KPWiG ("ESPI") - Dz.U. z 2006 Nr 25 poz. 188.
 • Rozporządzenie Komisji Europejskiej (2002) w sprawie prowadzenia sprawozdawczości finansowej według międzynarodowych standardów rachunkowości (MSR).
 • Dyrektywa w sprawie harmonizacji wymogów przygotowywania prospektów emisyjnych (2003).
 • Dyrektywa w sprawie przejrzystości (2004).
 • Plan działania Modernizacja prawa spółek i wzmocnienie Ładu Korporacyjnego UE.
 • Dwie rekomendacje Komisji Europejskiej dotyczące wynagrodzenia członków rad i zarządów oraz pozycji i roli niezależnych członków rady (2005).
 • European Commission, Modernisation of Company Law and Enhancement of Corporate Governance, http://ec.europa. eu/internal_market/company/modern/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171266053

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.