PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 16 Audyt wewnętrzny instrumentem zarządzania | 21--35
Tytuł artykułu

Identyfikacja problemów badawczych w audycie wewnętrznym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Identification of Investigative Problems in Internal Audit
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja oraz syntetyczna charakterystyka problemów, które stanowić mogą obszary ryzyka w przedsiębiorstwie. Zidentyfikowane obszary ryzyka mogą być przedmiotem zadania audytowego. Realizacja zadania audytowego rozpoczyna się od analizy ryzyka. (fragment tekstu)
EN
Identification of area of potential risk is one of task of internal audit in enterprise. Author treats these areas as investigative problems. Try to present terminology of investigative problem in fi rst sequence on ground of science about management in order to perform their identifi cation in far sequence and regularization and classifying.(original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Apostolou B., Hassel J.M., Fraud Risk Factor: Ratings By Francis Expert, CPA Journal, October 2001.
 • Audyt wewnętrzny, Spojrzenie praktyczne, praca zbiorowa J. Banaszkiewicz et all., Wydawca Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Warszawa 2003.
 • BS 7799 - Kodeks Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, Standardy opracowane przez Stowarzyszenie Audytorów Informatycznych ISACA.
 • Chandler A.D., Strategy and Structure. Chapter in the History of Industrial Enterprise, MIT Press, Cambridge, MA, 1962.
 • COBIT (standard opublikowany przez Information System Audit and Control Foundation w 1996 roku).
 • Czerwiński K., Audyt wewnętrzny, Wyd. II, Wyd. InfoAudit, Warszawa 2005.
 • Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy, pod red. Stabryły A., Wyd. C.H. Beck Warszawa 2009.
 • Funkcja personalna. Diagnoza i kierunki zmian, pod red. Pocztowskiego A., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007.
 • Grelik M., Wawrzyniak B., Metodyka usprawnień organizacyjnych, PWE, Warszawa 1982.
 • Kepnera Ch.H., Tregoe B.B., The rational manager, McGraw-Hill Co, 1965.
 • Kieżun W., Podstawy organizacji i zarządzania, Wyd. II, Książka i Wiedza, Warszawa 1980.
 • Knecht Z., Zarządzanie marketingiem, Wyd. III, C.H. Beck, Warszawa 2008.
 • Komitet Bazylejski (Nowa Umowa Kapitałowa - NUK).
 • Kotler P., Marketing, Wydanie Jedenaste, Printice Hall, Dom Wydawniczy Rebis, 2005.
 • Koźmiński A.K., Zarządzanie systemowe, PWE, Warszawa 1971.
 • Kroker B., Mapowanie, jako narzędzie audytu logistycznego, "Eurologistics", 2006, nr 5.
 • Kutera M., Rola audytu fi nansowego w wykrywaniu przestępstw gospodarczych, Difin, Warszawa 2008.
 • Metody i procedury audytu wewnętrznego w JSFP, praca pod red. Kostur A., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach 2007.
 • Mikołajczyk Z., Metody organizowania pracy w warunkach nowoczesnego przemysłu, PWE, Warszawa 1973.
 • Nalepka A., Kozina A, Podstawy badania struktury organizacyjnej, Wyd. AE, Kraków 2007.
 • Nowak M., Controlling działalności marketingowej, PWE, Warszawa 2007.
 • Pająk W., System informacyjno-decyzyjny w zintegrowanym układzie logistycznym przedsiębiorstwa, Rozprawa doktorska Akademia Ekonomiczna, Kraków 1999, s. 213-214.
 • Pocztowski A., Miś A., Analiza zasobów ludzkich w organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2000.
 • Podstawy marketingu, praca pod red. J. Altkorna, Wyd. IV zmienione i poszerzone, Instytut Marketingu, Kraków 2006.
 • Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Warszawa-Wrocław-Kraków-Gdańsk, 1978.
 • Sarbanes - Oxley Act of 2002.
 • Simon H., Newell A., Heuristic Problem Solving: The New Advance in Operation Research, "Operation Research", 1958, t. 4.
 • Stölzle W., Audyt logistyczny - instrument oceny partnerów w łańcuchach dostaw, część 1 i 2, "Logistyka", 2000, nr 3 i 4.
 • Strategie marketingowe, praca pod red. W. Wrzoska, PWE, Warszawa 2004.
 • Targalski J., Organizacyjne aspekty podejmowania decyzji w zarządzaniu, Zeszyty Naukowe, Seria Specjalna: Monografi e, Nr 75, AE, Kraków 1986.
 • Winiarska K., Audyt wewnętrzny 2008, Difin, Warszawa 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171266157

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.