PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 11-12 | 93--112
Tytuł artykułu

Współpraca w klastrach w różnych fazach ich cyklu życia

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Cooperation Within Clusters at Various Stages of Their Life Cycle
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest określenie roli polskich klastrów w transferze wiedzy i innowacji z nauki do biznesu i zidentyfikowanie form współpracy w poszczególnych fazach ich funkcjonowania. Rozważania służą weryfikacji hipotezy, że wraz z rozwojem klastrów zmieniają się formy transferu wiedzy i innowacji z podmiotów naukowych do przedsiębiorstw. Oparto je na analizie literatury przedmiotu i wynikach badań empirycznych. Artykuł zawiera opis etapów rozwoju klastrów, ich znaczenia w procesie przepływu wiedzy i technologii, a także ocenę zakresu współpracy przedsiębiorstw i podmiotów naukowych należących do struktur klastrowych. Kooperacja, zdaniem badanych, zwiększa poziom zaawansowania technologicznego podmiotów gospodarczych, a co za tym idzie również ich przewagę konkurencyjną. Mimo tego pozytywnego wpływu współpraca między środowiskiem nauki i biznesu klastrów w Polsce jest jeszcze ograniczona. (abstrakt oryginalny)
EN
The article explores the role that Polish business clusters play in the transfer of knowledge and innovation from science to business. It also identifies the forms of such cooperation at individual stages of cluster functioning. The discussion shows that the forms of knowledge and innovation transfer from research centers to enterprises are changing with the development of clusters. This conclusion is based on an analysis of available literature as well as on the findings of empirical studies. The article describes individual stages of cluster development and their role in the process of knowledge and technology transfer. The author evaluates the scope of collaboration between research centers and enterprises working as part of clusters. According to respondents, collaboration with the science sector enhances the technological advancement of businesses and boosts their competitive advantage. Despite these obvious gains, however, such collaboration is still limited in Poland, the author says. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
93--112
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorantka
Bibliografia
 • A Practical Guide to Cluster Development, [2004], A Report to the Department of Trade and Industry and the English RDAs by Ecotec Research & Consulting, London.
 • Audretsch D.B., Feldman M.P., [2003], Knowledge Spillovers and the Geography of Innovation, Handbook of Urban and Regional Economics, Vol. 4, http://www.econ.brown.edu/faculty/henderson/Audretsch-Feldman.pdf (20.06.2013).
 • Bal-Woźniak T., [2012], Innowacyjność w ujęciu podmiotowym. Uwarunkowania instytucjonalne, PWE, Warszawa.
 • Brodzicki T., Szultka S., Tamowicz P., [2004], Polityka wspierania klastrów. Najlepsze praktyki. Rekomendacje dla Polski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Brodzicki T., Tamowicz P., [2008], Propozycja instrumentu służącego zwiększeniu stopnia transferu wiedzy i technologii w ramach inicjatyw, opracowanie na zlecenie Instytutu Technologii Eksploatacji, Gdańsk-Radom.
 • Dahmén E., [1988], Development Blocks, "Scandinavian Economic History Review", Vol. 36, No. 1.
 • Gorynia M., Jankowska B., [2007], Wpływ klastrów na konkurencyjność i internacjonalizację przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa", nr 7-8.
 • Gorynia M., Jankowska B., [2008], Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • Götz M., [2009], Atrakcyjność klastra dla lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych, Instytut Zachodni, Poznań.
 • Jankowska B., [2012], Koopetycja w klastrach kreatywnych. Przyczynek do teorii regulacji w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Karlsson C., Andersson M., [2005], The Location of Industry R&D and the Location of University R&D - How Are They Related?, Electronic Working Paper Series, No. 38, http://www.infra.kth.se/cesis/documents/WP38.pdf (20.06.2013).
 • Kładź-Postolska K., [2012], Transfer wiedzy i innowacji w klastrze, [w:] H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowski (red.), Współpraca w łańcuchach dostaw a konkurencyjność przedsiębiorstw i kooperujących sieci, "Zeszyty Naukowe nr 32", Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 • Knop L., Olko S., [2011], Crises in the Cluster Life-cycle, Management, Knowledge and Learning, International Conference, http://upload.tovarnaidej.com/data/MFDPS/MakeLearn2011/Zbornik%202011/papers/ML11-39.pdf (05.01.2013).
 • Kotowicz-Jawor J., Pęczkowska J., [2012], Bariery transferu nowej wiedzy, [w:] J. Kotowicz-Jawor (red.), Wpływ funduszy strukturalnych na transfer wiedzy do przedsiębiorstw, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa.
 • Kowalski A.M., [2013], Znaczenie klastrów dla innowacyjności gospodarki w Polsce, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 • Krugman P., [1991], Increasing returns and economic geography, "Journal of Political Economy", Vol. 99, No. 3.
 • Lakpetch P., Lorsuwannarat T., [2012], Knowledge transfer effectiveness of university-industry alliances, "International Journal of Organizational Analysis", Vol. 20, No. 2.
 • Marshall A., [1920], Principles of Economics, Macmillan, London.
 • Matusiak K.B., Guliński J., [2010], System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce - siły motoryczne i bariery, PARP, Warszawa.
 • Olechnicka A., [2012], Potencjał nauki a innowacyjność regionów, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • Perroux F., [1964], La notion de pole de croissance, L'economie du XXen siecle, Presses Universitaires de France, Paris.
 • Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, [2005], OECD i Eurostat, Paryż.
 • Porter M.E., [2001], Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 • Powell W.W., Grodal S., [2005], Networks of Innovators, [w:] J. Fagerberg, D.C. Mowery, R.R. Nelson (red.), The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University Press, Oxford.
 • Romer P., [1990], Endogenous technological change, "Journal of Political Economy", Vol. 98, No. 5.
 • Skawińska E., Zalewski R.I., [2009], Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat - Europa - Polska, PWE, Warszawa.
 • Smith M., [2008], Exploring Cluster Dynamics Using Systems Thinking Methodology - an International Study, Scottish Enterprise, Glasgow.
 • Sölvell Ö., Lindqvist G., Ketels Ch., [2003], Zielona Księga Inicjatyw Klastrowych. Inicjatywy Klastrowe w gospodarkach rozwijających się i w fazie transformacji, PARP, Warszawa.
 • Weresa M.A., [2007], Formy i metody powiązań nauki i biznesu, [w:] M.A. Weresa (red.), Transfer wiedzy z nauki do biznesu. Doświadczenia regionu Mazowsze, Instytut Gospodarki Światowej, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171266201

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.