PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 10 | nr 3 (38) Uwarunkowania zastosowań systemów informatycznych w gospodarce | 184--203
Tytuł artykułu

Efektywność ekonomiczna wdrażania telepracy w zespołach informatycznych na przykładzie instytucji sektora publicznego

Warianty tytułu
Economic Effectiveness of Telework Implementation for IT Teams in the Public Sector Institutions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy zaprezentowano wybrane problemy oceny efektywności ekonomicznej wdrażania telepracy w zespołach informatycznych instytucji sektora publicznego. Telepraca jest formą zatrudnienia, która z powodzeniem może być stosowana w większości prac i zawodów informatycznych. W warunkach konieczności racjonalizacji stale rosnących kosztów pracy niezbędne staje się wdrażanie programów telepracy w zespołach IT, także w instytucjach publicznych. Autor przedstawił podstawy metodyczne badania efektywności ekonomicznej takich programów, które bazuje na rachunku CBA (Cost-Benefits Analysis). Szacowanie oczekiwanych korzyści oparto na kluczowych wskaźnikach celu (Key Goal Indicators) oraz kluczowych wskaźnikach wydajności (Key Performance Indicators) zalecanych w procesie PO7 Zarządzanie zasobami ludzkimi IT (Manage IT Human Resources) modelu COBIT® 4.1 (Control Objectives for Information and related Technology). Zaproponowane podejście zostało następnie zweryfikowane na przykładzie rzeczywistego programu telepracy dla informatyków, wdrażanego w dużej instytucji publicznej, a wybrane szczegółowe oceny efektywności zawarto w niniejszym artykule. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents selected problems of economic effectiveness evaluation of telework implementation for IT teams in the public sector institutions. Telework is a form of employment which can be successfully used in most of IT activities and professions. In need for rationalizing constantly growing labor costs it is necessary to implement telework programs in IT teams, also in public institutions. The author presented a methodological background for a study on economic efficiency of such programs based on the Cost-Benefits Analysis (CBA). Estimates of expected benefits are based on Key Goal Indicators (KGI) and Key Performance Indicators (KPI) recommended in the PO7 Manage IT Human Resources process of the COBIT® 4.1 model (Control Objectives for Information and related Technology). The suggested approach is then verified on a real example for IT telework program implemented in a large public institution, and selected detailed effectiveness assessments are included in this article. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Badanie efektywności ogólnopolskiej kampanii informacyjno-promocyjnej, realizowanej przez PARP w latach 2009-2011 oraz kampanii świadomościowej realizowanej w ramach projektu "Ogólnopolski program promocji i szkoleń dla przedsiębiorców Telepraca II" 2010. Etap I - Pretest, raport przygotowany dla PARP przez MillwardBrown SMG/KRC, Warszawa, http://www.efs.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/ba-za_projektow_ badawczych_efs/Strony/Badanieefektywnocioglnopolskiejkamp28032011.aspx.
 • Błaszczak, A. 2011. Mało telepracy w polskich firmach. Rzeczpospolita, 13.04.2011, http:// www.rp.pl/artykul/295881,642167.html.
 • Cypryjański, J. 2007. Metodyczne podstawy ekonomicznej oceny inwestycji informatycznych przedsiębiorstw, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, seria "Rozprawy i studia", t. 669.
 • Drobniak, A. 2008. Podstawy oceny efektywności projektów publicznych, Katowice: Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
 • Duda, J., Jeżowski, A., Misiąg, W., Nowak, B., Szlachta, J. i J. Zaleski 2004. Mierzenie ilości i jakości usług publicznych jako element Programu Rozwoju Instytucjonalnego, Warszawa: Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową.
 • Dudycz, H. i M. Dyczkowski 2006. Efektywność przedsięwzięć informatycznych. Podstawy metodyczne pomiaru i przykłady zastosowań, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 • Dyczkowski, M. 2008. Analizy wrażliwości i scenariuszowa jako techniki wspomagające ocenę efektywności przedsięwzięć informatycznych w warunkach zmienności i ryzyka, w: J.K. Grabara, J.S. Nowak i T. Lis (red.) Przegląd zastosowań informatyki, s. 151-164. Katowice: Polskie Towarzystwo Informatyczne - Oddział Górnośląski.
 • Dyczkowski, M. 2011a. Kalkulatory ROI/TCO jako narzędzie wspomagające zarządzanie efektywnością systemów informatycznych. Podstawy metodyczne konstrukcji i studium przypadku, w: W. Chmielarz, J. Kisielnicki i O. Szumski (red.) Informatyka 4 przyszłości. Miejsce i rola serwisów internetowych w rozwoju społeczeństwa informacyjnego, rozdz. 2.4, s. 197-215. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Dyczkowski, M. 2011b. Zmiany strategii informatyzacji pod wpływem kryzysu gospodarczego. Wyniki badań ankietowych z lat 2009-2010 z uwzględnieniem sektora administracji publicznej, w: J. Goliński, A. Kobyliński, A. Sobczak (red.) IT w służbie efektywnego państwa. Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia, seria "Monografie i Opracowania" nr 586, s. 121-138. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 • Dyczkowski, M. 2011c. Zmiany strategii informatyzacji polskich obiektów gospodarczych pod wpływem kryzysu gospodarczego. Podsumowanie badań z lat 2009-2011. Informatyka Ekonomiczna (Business Informatics), nr 22/2011, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 212, s. 102-117.
 • Dyczkowski, M. 2012. Źródła wiedzy wspomagania procesu zarządzania efektywnością zastosowań systemów klasy FSM/FFA w obszarze zarządzania publicznego, w: J. Gołuchowski (red.) Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Studia Ekonomiczne nr 99, s. 45-54.
 • Dyczkowski M. i T. Dyczkowski 2012. Changes in informatization strategies of Polish companies and institutions in reaction to the economic crisis. Summary of the surveys from the years 2009-2011, in: Federated Conference on Computer Science and Information Systems FedCSIS 2012, Wrocław (w druku).
 • Habuda, A. i L. Habuda 2005. Zarządzanie w zachodniej administracji publicznej (nowe zarządzanie publiczne), w: R. Wiszniowski (red.) Administracja i polityka. Europejska Administracja Publiczna, s. 93-112. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Harnik, I. (red.) 2008. Telepraca i usługi zdalne, e-Przedsiębiorczość, Kraków: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, http://www.marr.pl/multimedia/0000/3473/Telepra- -ca_i_uslugi_zdalne_publikacja.pdf.
 • IT Governance Institute 2007. COBIT® 4.1, http://www.isaca.org/Knowledge-Center/ co-bit/Pages/Downloads.aspx.
 • Janiec, M., Czerniak, T., Kreft, W. i R. Piontek 2006. Prowadzenie działalności biznesowej z zastosowaniem telepracy - poradnik, Telepraca. Ogólnopolski Program Promocji i Szkoleń dla Przedsiębiorców, Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, http://www.praca.czestochowaonline.pl/telepraca.pdf.
 • Jeruzalski, T. 2009. Efektywność i skuteczność wdrażania systemów IT w administracji publicznej. Wspomaganie procesów podejmowania decyzji, Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
 • Kasiewicz, S. i W. Rogowski 2009. Inwestycje hybrydowe - nowe ujęcie oceny efektywności, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 • Kordecki, T. 2011. Ocena efektywności ekonomicznej programu "Telepraca szansą dla Ciebie i Twojej firmy", praca dyplomowa napisana pod kierunkiem M. Dyczkowskiego, Podyplomowe Studium Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie, XI edycja, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 • Lech, P. 2007. Metodyka ekonomicznej oceny przedsięwzięć informatycznych wspomagających zarządzanie organizacją, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Lubińska, T. (red.) 2009. Nowe zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność, Warszawa: Difin.
 • Łodyga, O. 2007. Telepraca - możliwości i ograniczenia. e-Mentor, nr 3 (20), http:// www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/20/id/443.
 • MAiC 2012. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności, Warszawa: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, http://mac.gov.pl/strategie.
 • MSWiA 2008. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, Warszawa: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, http://mac.gov.pl/strategie.
 • Nilles, J. 2003. Telepraca, strategie kierowania wirtualną załogą, Warszawa: Wydawnictwo Naukowo- Techniczne.
 • Rogowski, W. 2008. Rachunek efektywności inwestycji, Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • Sienkiewicz, P. i H. Swieboda 2004. Analiza systemowa telepracy, w: L.H. Haber (red.) Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość? tom II, s. 27-40. Kraków: AGH, http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0096/027-040.pdf.
 • U.S. Government Accountability Office 2003. HUMAN CAPITAL Further Guidance, Assistance, and Coordination Can Improve Federal Telework Efforts, GAO-03-679, http://www.gao.gov/new.items/d03679.pdf.
 • United States Office of Personnel Management 2011a. Guide to Telework in the Federal Government, http://www.telework.gov/guidance_and_legislation/telework_guide/tele- work_guide.pdf.
 • United States Office of Personnel Management 2011b. Status of Telework in the Federal Government - Report to the CONGRESS, http://www.telework.gov/Reports_and_Stud- ies/Annual_Reports/2010teleworkreport.pdf.
 • Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 roku z późniejszymi zmianami - tekst ujednolicony, stan prawny na dzień 28.07.2011, http://www.prawopracy.pl/graf/Ko- -deks_pracy.pdf.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171266301

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.