PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 10 | nr 3 (38) Uwarunkowania zastosowań systemów informatycznych w gospodarce | 204--218
Tytuł artykułu

Badanie użyteczności wizualizacji w semantycznym wyszukiwaniu informacji, oparte na ontologii wielowymiarowego systemu wczesnego ostrzegania

Autorzy
Warianty tytułu
Research on Usability of Visualization in Searching Information Based on the Ontology of an Early Warning System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie badania dotyczącego oceny użyteczności zastosowania wizualizacji sieci semantycznej w wyszukiwaniu informacji ekonomicznej. W związku z tym krótko opisano wyszukiwanie informacji oparte na wizualizacji sieci semantycznej. Omówiono zaproponowaną metodę badawczą dotyczącą weryfikacji wykorzystania mapy pojęć w procesie analizy wskaźników ekonomicznych. Przedstawiono założenia przeprowadzonego eksperymentu i jego uczestników. Omówiono otrzymane dane oraz przeprowadzono ich analizę. Na końcu wskazano dalsze kierunki prowadzenia badań. (abstrakt oryginalny)
EN
The goal of the article is introduction of research concerning evaluation of application usability of visualization semantic network built on the basis of ontology conceptualization of an early warning system. Therefore there is short description of searching information based on the visualization of semantic network. Following further there is discussed the suggestion of research method related to verification of usage topic map in the analysis of economic indicators. Introduced are the presumptions of conducted experiment and its participants. Then, there is a report and analysis of the data received. Finally, the future directions of research were identified. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Aguilar-Ruiz, J.S. i F.J. Ferrer-Troyano 2005. Visual Data Mining. Journal of Universal Computer Science, nr 11 (11), s. 1749-1751.
 • Ahmed, K. i G. Moore 2006. Applying Topic Maps to Applications. The Architecture Journal, http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb245661.aspx.
 • Andaroodi, E., Andres, F., Ono, K. i P. Lebigre 2004. Developing a Visual Lexical Model for Semantic Management of Architectural Visual Data, Design of Spatial Ontology for Caravanserais of Silk Roads. Journal of Digital Information Management, nr 4 (2), s. 151-160.
 • Dudycz H. 2010a. Conceptualization of Ontology of Return on Investment in Order to Generate it in Topic Map Standard, w: J. Korczak, H. Dudycz i M. Dyczkowski (red.) Advanced Information Technologies for Management - AITM'2010, s. 87-100. Wrocław: Wrocław University of Economics.
 • Dudycz, H. 2010b, Topic Map for Notation of Ontology of Return on Investment Indicator. Applied Technologies & Innovations, nr 3 (3), s. 1-14.
 • Dudycz, H. 2011a. Analiza metod budowania ontologii dla wskaźników ekonomicznych w celu zapisania jej w standardzie mapy pojęć, w: W. Chmielarz, J. Kisielnicki, T. Parys i O. Szumski (red.) Zastosowania systemów informatycznych zarządzania. Problemy Zarządzania, zeszyt specjalny 2011, s. 44-53. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 • Dudycz, H. 2011b. Approach to the conceptualization of an ontology of an early warning system, w: P. Jałowiecki, P. Łukasiewicz i A. Orłowski (red.) Information Systems in Management XI. Data Bases, Distant Learning, and Web Solutions Technologies, s. 29-39. Warszawa: SGGW.
 • Dudycz, H. 2011c. Wstępne badania zastosowania standardu mapy pojęć w analizie wskaźników ekonomicznych. Ocena wyszukiwania informacji w ontologii modelu Du Ponta, w: W. Chmielarz, J. Kisielnicki i O. Szumski (red.) Informatyka 4 przyszłości. Miejsce i rola serwisów internetowych w rozwoju społeczeństwa informacyjnego, s. 180-196. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 • Dudycz, H. 2012a. An Attempt of the Heuristic Evaluation of Visualization in Searching Economic Information in Topic Maps, w: M. Bajec i J. Eder (red.) CAiSE 2012 Workshops, LNBIP 112, s. 130-142. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.
 • Dudycz, H. 2012b. Wizualizacja w semantycznym wyszukiwaniu informacji. Studium przypadku: wielowymiarowy system wczesnego ostrzegania, w: Systemy wspomagania organizacji SWO'2012, Katowice: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (w druku).
 • Dudycz, H. i J. Korczak 2011. Próba oceny wizualizacji informacji w sieciach semantycznych - studium przypadku, w: T. Porębska-Miąc i H. Sroka (red.) Systemy wspomagania organizacji SWO'2011, s. 22-43. Katowice: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • Eilrich, L., Andres, F., Sillaume, G. i M. Backes 2009. Foresting User Experience in order to Improve the Quality of a Digital Library, The Workshop on Advanced Technologies for Digital Libraries 2009, Trento, s. 13-16.
 • Falconer, S.M. 2009. Cognitive Support for Semi-automatic Ontology Mapping, Dissertation, Canada: Department of Computer Science, University of Victoria.
 • Garshol, L.M. i G. Moore 2005. Topic Maps - Data Model. ISO/IEC JTC 1/SC34, January, http://www.isotopicmaps.org/sam/sam-model.
 • Grand, B.L. i M. Soto 2000. Information Management - Topic Maps Visualization, http:// www.gca.org/papers/xmleurope2000/pdf/s29-03.pdf.
 • Grand, B.L. i M. Soto 2010. Topic Maps, RDF Graphs, and Ontologies Visualization, w: V. Geroimenko i C. Chen (red.) Visualizing the Semantic Web. XML-Based Internet and Information Visualization, s. 59-79. London: Springer-Verlag.
 • ISOO/IEC 13250:2000 2000. Information Technology - SGML Applications - Topic Maps, Geneva: International Organization for Standardization, http://www.y12.doe.gov/sgml/ sc34/document/0322_files.
 • Keim, D.A. 2002. Information Visualization and Visual Data Mining. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, nr 1 (7), s. 110-107.
 • Korczak, J. i H. Dudycz 2009. Approach to Visualisation of Financial Information using Topic Maps, w: B.F. Kubiak i A. Korowicki (red.) Information Mangement, s. 88-89. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Lazar, J., Feng, J.H. i H. Hochheiser 2010. Research Methods in Human-Computer Interaction, John Wiley &Sons.
 • Pepper, S. 2000. The TAO of Topic Maps: Finding the Way in the Age of Information, Proceedings of XML Europe, GCA, http://www.ontopia.net/topicmaps/materials/tao. html.
 • Pierre Audoin Consultants 2007. How IT Empowers the Proactive Enterprise, http://www. pac-online.com/backoffice/servlet/fr.pac.page.download.document.DocumentView; jsessionid = F64382AB03ACC2912E3943D4A7608C54; sid =pac-online?doc Id=WhitePaper_Pro_Enterprise&dtyId=white_paper&pathFile = %2Fhome%2Fpac %2FLenya%2Fbuild%2Flenya%2Fwebapp&fileName=WhitePaper_Pro_Enterprise. pdf&mth=open.
 • Pimentel, M.P., Suarez, J. i F.S. Caparrini 2009. Topic Maps for Philological Analysis, w: L. Maicher i L.M. Garshol (red.) Linked Topic Maps. Fifth International Conference on Topic Maps Research and Applications, s. 29-39. Leipzig: Leipziger Beiträge zur Informatik.
 • Rath, H.H. 2001. Making Topic Maps More Colorful, http://www.gca.org/papers/xmleurope2000/pdf/s29-01.pdf.
 • Sanin, C., Szczerbicki, E. i C. Toro 2007. An OWL Ontology of Set of Experience Knowledge Structure. Journal of Universal Computer Science, nr 2 (13), s. 209-223.
 • Sikorski, M. 2010. Interakcja człowiek-komputer, Warszawa: Wydawnictwo PJWSTK.
 • Sikorski, M. 2011. Badania użyteczności usług on-line: pozainformatyczne determinanty satysfakcji klienta, w: W. Chmielarz, J. Kisielnicki, T. Parys i O. Szumski (red.) Zastosowania systemów informatycznych zarządzania Problemy Zarządzania, zeszyt specjalny 2011, s. 44-53. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 • Sikorski, M. 2012. User-System Interaction Design in IT Projects, Gdańsk: Gdansk University of Technology.
 • Sikorski, M. i I. Garnik 2010. Towards Methodology for User Experience Measurement in On-line Services, w: J. Korczak, H. Dudycz i M. Dyczkowski (red.) Advanced Information Technologies for Management - AITM'2010, s. 244-254. Wrocław: Wrocław University of Economics.
 • Tullis, T. i B. Albert 2008. Measuring the User Experience. Collecting, Analyzing, and Presenting Usability Metrics, Morgan Kaufmann.
 • Weber, G.E., Eilbracht, R. i S. Kesberg 2008. Topic Maps as Application Data Model for Subject-centric Applications, w: L. Maicher i L.M. Garshol (red.) Subject-centric computing. Fourth International Conference on Topic Maps Research and Applications, TMRA 2008, s. 1-9. Leipzig: Leipziger Beiträge zur Informatik.
 • Wienhofen, L.W.M. 2010. Using Graphically Represented Ontologies for searching Content on the Semantic Web, w: V Geroimenko i C. Chen (red.) Visualizing the Semantic Web. XML-Based Internet and Information Visualization, s. 137-153. London: Springer-Verlag.
 • Wurzer, J. i S. Smolnik 2008. Towards an Automatic Semantic Integration of Information, w: L. Maicher, L.M. Garshol (red.) Subject-centric Computing. Fourth International Conference on Topic Maps Research and Applications, TMRA 2008, s. 169-179. Leipzig: Leipziger Beiträge zur Informatik.
 • Yi, M. 2008. Information Organization and Retrieval Using a Topic Maps-Based Ontology: Results of a Task-Based Evaluation. Journal of the American Society for Information Science and Technology, nr 59, s. 1898-1911.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171266305

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.