PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 290 Oblicza innowacyjności w regionie | 55--69
Tytuł artykułu

Kreatywność i zdolności innowacyjne kapitału ludzkiego w kontekście warunków kształtowania jakości otoczenia lokalnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Creativity and Innovation Capability of Human Capital in the Context Shaping of Local Milieu Quality
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kapitał ludzki wymaga ukierunkowanych inwestycji oraz warunków determinujących jego właściwości jako czynnika rozwoju. Jedną z ważnych jego cech jest kreatywność - warunek niezbędny z punktu widzenia zdolności do tworzenia innowacji. Rodzi się zatem pytanie w jaki sposób można pobudzać i zwiększać zdolności kreatywne kapitału ludzkiego skoncentrowanego w miastach? Odpowiedzi jest wiele, natomiast przedmiotem tego opracowania w części teoretycznej jest identyfikacja wpływu przestrzeni otaczającej człowieka, której doświadcza zarówno w pracy, jak i w życiu codziennym na jego zdolności kreatywne i jakość życia. Natomiast w ujęciu empirycznym celem jest diagnoza dopasowania warunków wybranej celowo przestrzeni pracy, do potrzeb wykorzystującego tę przestrzeń kapitału ludzkiego, z punktu widzenia efektywności realizacji celów pracodawcy. Ponadto celem operacyjnym badań, które zostały wykorzystane jako podstawa niniejszej analizy było także przygotowanie i testowanie narzędzi, które mogłyby zostać wykorzystane do systemowego diagnozowania i oceny atrakcyjności przestrzeni z punktu widzenia jej walorów dla aktywności kapitału ludzkiego. Badania zostały zrealizowane w wybranej grupie respondentów, reprezentującej klasę kreatywną oraz w odniesieniu do przestrzeni użytkowanych, przede wszystkim przez reprezentantów tej klasy w Łodzi. (fragment tekstu)
EN
Human capital requires targeted investment and the conditions that determine its properties as a factor of development. One of the important features is its creativity - a necessary condition in terms of the ability to innovate. The question of how to encourage and increase the capacity of creative human capital concentrated in the cities? Answers can be many, but the subject of this study is to identify the role of the quality of the space surrounding the man whose experiences both at work and in everyday life. Operational goal studies that have been used as the basis of this study was to prepare and testing tools that could be used to diagnose and evaluate the system attractive space in terms of its values for the activity of human capital. The study was carried out in a selected group of respondents representing the creative class and with regard to space used primarily by members of this class in Lodz. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Creative City Index, 2013, Dostępny w: http://www.creativecityindex.org/ [Dostęp 20.03.2013].
 • Creative Economy Report, 2010. United Nations.
 • Drobniak A., 2012, Kultura i przemysły kreatywne - doświadczenia, tendencje rozwoju, nowe obszary badawcze w miastach, [w:] Kreatywna gospodarka w mieście i aglomeracji, red. A. Klasik, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Duxbury N., 2004, Creative Cities. Principles and Practices, Canadian Policy Research Network, Ottawa.
 • Florida R., 2002, The Rise of the Creative Class. And How It's Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life, Basic Books, New York.
 • Florida R., 2004, The Flight of the Creative Class, Harper Business, New York.
 • Hall P., 2000, Creative Cities and Economic Development, "Urban Studies", vol. 37, No 4, s. 639-349.
 • Karta Lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich, przyjęta z okazji nieformalnego spotkania ministrów w sprawie rozwoju miast i spójności terytorialnej w Lipsku, w dniach 24-25 maja 2007 r. CdR 163/2007 EN - AW(ASZ)/ak.
 • Klasik A., 2008, Kreatywne i atrakcyjne miasta. Koncepcje i mechanizmy restrukturyzacji aglomeracji miejskich, [w:] Kreatywna aglomeracja - potencjały, mechanizmy, aktywności. Podejścia metodologiczne, red. A. Klasik, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Klasik A., 2010, Od sektora kultury do przemysłów kreatywnych, [w:] Od przemysłów kultury do kreatywnej gospodarki, red. A. Gwóźdź, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 • Kuźnik F., 2008, Modele kreatywnej aglomeracji miejskiej, [w:] Kreatywna aglomeracja - potencjały, mechanizmy, aktywności. Podejścia metodologiczne, red. A. Klasik, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Landry Ch., 2011, Creativity, Culture & the City: A question of interconnection, Supported by the Ministry of Family, Children, Youth, Culture and Sport of the State of North Rhine-Westphalia, Forum d'Avignon.
 • Landry Ch., Bianchini F., 1995, The creative city, Demos Paper, No 12.
 • Latimer-Knowles P.J., 2009, Communicative place-making: participatory planning and the enhancement of sense, The 4th International Conference of the International Forum on Urban-ism (IFoU) 2009 Amsterdam/Delft The New Urban Question - Urbanism beyond Neo-Liberalism.
 • Lisowski A., 2007, "Przestrzeń" i "percepcja" w transdyscyplinarnych badaniach miast - spojrzenie geografa, [w:] Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, red. M. Madurowicz, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Warszawa.
 • Lorens P., 2009, Współczesne tendencje rozwoju struktur miejskich. Znaczenie procesów przekształceń i rewitalizacji, [w:] Miasto, metropolia, region. Wybrane zagadnienia rewitalizacji miast, red. P. Lorens i J. Martyniuk-Pęczek, Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk.
 • Lorens P., 2010, Definiowanie współczesnej przestrzeni publicznej, [w:] Miasto, metropolia, region. Wybrane zagadnienia rewitalizacji miast, red. P. Lorens i J. Martyniuk-Pęczek, Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk.
 • Lucas R.E., 1988, On the Mechanics of Economic Development, Journal of Monetary Economics, No 22, s. 3^12.
 • Matur V. K., 2011, Human capital-based strategy for regional economic development, Economic Development Quarterly 1999.
 • New Century City Developments creating extraordinary value, Third Global Workshop. November 9-11, 2009 Seoul, Korea
 • Nowakowska A., 2011, Regionalny wymiar procesów innowacji, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Nowakowska A., Przygodzki Z., Sokołowicz M., 2011, Region w gospodarce opartej na wiedzy. Kapitał ludzki, innowacje, korporacje transnarodowe, Wyd. Difin Warszawa.
 • Pine B. J., Gilmore J.H., 1999, The Experience Economy: Work Is Theater & Every Business a Stage, Harvard Business School Press, Boston.
 • Santagata W., Bertacchini E., 2011 Creative atmosphere: cultural industries and local development, International Centre for Research on the Economics of Culture, Institutions, and Creativity (EBLA), Working paper, No 4. Scott A. J. 2010, Cultural Economy and the Creative Field of the City. Human Geography, vol. 92, iss. 2, s. 115-130.
 • Stangel M., 2009, Możliwości technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w procesach rewitalizacji, [w:] Miasto, metropolia, region. Wybrane zagadnienia rewitalizacji miast, red. W. P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek, Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk.
 • Throsby D., 2010, Ekonomia i kultura, Narodowe Centrum Kultury.
 • Tornqvist G., 1983, Creativity and the renewal of regional life, [w:] Creativity and Context, A. Buttimer eds., Lund Studies in Geography. B. Human Geography, No. 50.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171266455

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.