PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 3 | 211--224
Tytuł artykułu

Bariery wzrostu innowacyjności MSP W Polsce w świetle badań ich zachowań strategicznych i jakość kapitału ludzkiego

Autorzy
Warianty tytułu
Barriers of Growth of Sme's Innovativeness in Poland in the Light of the Research Into Their Strategic Behaviour and the Quality of Human Capital
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł omawia bariery zwiększenia innowacyjności polskich MSP. Wykorzystując wyniki badań różnych ośrodków naukowych i instytucji poświęconych innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce oraz ich zachowań strategicznych, autorka starała się określić wpływ barier wewnętrznych rozwoju i wzrostu na innowacyjność drobnych przedsiębiorstw. Wśród nich za istotne uznała brak długookresowej wizji rozwoju firmy (strategii), pasywne podejście do prowadzenia biznesu, niską świadomość innowacyjną, niedostatek wiedzy o zmianach we współczesnej gospodarce i niechęć do jej zdobywania oraz nieodpowiednią jakość kapitału ludzkiego właścicieli i pracowników firm z sektora MSP. Artykuł wskazuje również na działanie czynników ograniczających innowacyjność tych podmiotów, takich jak: mentalność właścicieli, niechęć do współpracy z innymi uczestnikami procesów innowacyjnych, konserwatyzm w zachowaniach rynkowych, zbyt małe wykorzystanie oferty wsparcia przedsiębiorczości i innowacji.(abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the barriers of increase the innovativeness of Polish SME's. Using the results of research into various scientific centers and institutions devoted to innovativeness of enterprises in Poland as well as their strategic behaviour the authoress attempted to determine the impact of internal barriers of development and growth on innovativeness of small businesses. Among them, she regarded the lack of long-term vision of business development (strategy), the passive approach to business, low awareness of innovativeness, the lack of knowledge about the changes in nowadays economy and the unwillingness to its acquire and inadequate quality of human capital of the owners and employees in SME's as important. The article also points to the activity of such factors limiting the innovativeness of these entities, like the mentality of the owners, the reluctance to cooperate with the other participants in the innovation process, the conservatism in the market(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
211--224
Opis fizyczny
Twórcy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
 • Audretsch D., Research issues relating to structure, competition and performance of small technology-based firms, "Small Business Economics" 2001, Vol. 16 (1), 37-51.
 • Burzyński W., Kłosiewicz-Górecka U., Kuczewska L., Słomińska B., Współpraca podmiotów jako czynnik innowacyjności małych przedsiębiorstw w Polsce, IBRKK, Warszawa 2008.
 • Dibrell C., Davies P., Craig J., Fuelling innovation through information technology in SME's. "Journal of Small Business Management" 2008, Vol. 46 (2), 203-218.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009, GUS, Departament Przemysłu, Urząd Statystyczny w Szczecinie, 2009, http://www.stat.gov.pl, [15.08.2010].
 • Dzierżanowski M., Rybacka M., Szultka S., Badanie barier i stymulatorów dotyczących mechanizmów tworzenia i kształtowania innowacji ze środowiska naukowego do sektora przedsiębiorstw - raport wstępny, IBnGR, Gdańsk 2007.
 • European Innovation Scoreboard (EIS) 2009, Comparative analysis of innovation performance (2010), PRO INNO EUROPE, http://www.proinno-europe.eu, [15.08.2010].
 • Freel M., Sectoral patterns of small firm innovation, networking and proximity, Research Policy, 2003, Vol. 32 (3), 751-770.
 • Górzyński M., Pander W., Koć P., Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu, PARP, Warszawa 2008.
 • Grodzka D., Zygierowicz A., Innowacyjność polskiej gospodarki, "Infos", nr 3 (30), 27 marca 2008 r., Biuro Analiz Sejmowych.
 • Janz N., Peters B., Innovation and innovation success in the German manufacturing sector, econometric evidence at firm level, Centre for European Economic Research (ZEW), Department of the Industrial Economics and International Management, Manheim 2002.
 • Jasiński A.H., Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2006.
 • Leszczyńska A., Psychospołeczne aspekty zmian organizacyjnych, [w:] Brzeziński M. (red.), Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, Difin, Warszawa 2001, 260-275.
 • Łącka I., Wybrane problemy przy realizacji przedsięwzięć innowacyjnych w MSP, "Przegląd Organizacji" 2010, nr 7-8, 10-13.
 • Okoń-Horodyńska E., Co z polityką innowacyjną w Polsce?, [w:] Okoń-Horodyńska E.,Zacharowska-Mazurkiewicz A. (red. nauk.), Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw: siły motoryczne i bariery, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007, 3-22.
 • Orłowski W., Pasternak R., Flaht K., Szubert D., Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu, PARP, Warszawa 2010.
 • Simon H., Dietl M., Tajemniczy mistrzowie XXI w., Difin, Warszawa 2009.
 • Sosnowska A., Strategie innowacji w praktyce polskich przedsiębiorstw, wystąpienie na konferencji "Źródła wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw" 16.11.2009 r, SGH, Warszawa 2009, http://www.sgh.waw.pl/katedry/kzs/Konferencja/7.%20Alicja- %Sosnowska.pdf, [15.08.2010].
 • Sosnowska A., Łobejko S., Kłopotek A., Zarządzanie firmą innowacyjną, Difin, Warszawa 2000.
 • Pierścionek Z. (red.), Warunki wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na rynkach UE, raport z badań, grant MNiSW, SGH, KNoP, Katedra Zarządzania Strategicznego, Warszawa 2008.
 • Wziątek-Kubiak A., Balcerowicz E., Determinanty rozwoju innowacyjności firmy w kontekście poziomu wykształcenia pracowników, CASE, Warszawa 2009.
 • Żołnierski, A., Innowacyjność polskich mikroprzedsiębiorstw, raport z badań, PARP, Warszawa 2005.
 • Żołnierski A., Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw, PARP, Warszawa 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171266567

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.