PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 5 | 99--115
Tytuł artykułu

The Polish culture-socio-economic features as a basis to create organizations with a knowledge-based culture

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Polish national culture is explored from the perspective of its capacity to absorb the recommendations and requirements of organizational culture in knowledge-based, learning organizations. The issue is important because more and more Polish firms start to operate in the so-called high-tech sectors. It is observed that, mainly due to a traditional use of highly centralized mechanistic structures, high Uncertainty Avoidance, and high Power Distance, the development of an organizational culture characteristic of knowledge-based companies may be fraught with difficulties. On the other hand, somewhat ambivalent levels of individualism (a mixture of very high and very low levels) and a comparatively moderate level of masculinity may assist in the creation of the organizational culture that fits well with knowledge-based firms. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
99--115
Opis fizyczny
Twórcy
 • Społeczna Akademia Nauk
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Aniszewska G., Kultura organizacyjna - istota zjawiska, [in:] Kultura organizacyjna w zarządzaniu, G. Aniszewska (ed.), PWE, Warszawa 2007.
 • Arundel A. Bordoy C., Kanerva M., Neglected innovators: How do innovative firms that do not perform R&D innovate?, InnoMetrix, Merit 2005.
 • Baumol W.J., The free-market innovation machine: Analysing the growth miracle of capitalism, Princeton University Press, Princeton 2002.
 • Cewińska J., Wojtaszczyk K., Dysfunkcje w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach regionu łódzkiego w świetle badań empirycznych, [in:] Dysfunkcje w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Z. Janowska, J. Cewińska, K. Wojtaszczyk (eds.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.
 • Cewińska J., Wojtaszczyk K., Przeciwdziałanie dysfunkcjom i patologiom w miejscu pracy jako zadanie organizacji XXI wieku, [in:] Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych, A. Potocki (ed.), Difin, Warszawa 2007.
 • Daft R., Organization Theory and Design, Hardcover, Thomson South-Western, 2004.
 • Duncan W.J., Organizational culture: Getting a fix' on an elusive concept, "Academy of Management Executive" 1989, Vol. 3, pp. 229-236.
 • GII - Global Innovation Index 2009, www.managementtoday.co.uk/news/610009/, [16.03.2009].
 • Glińska-Neweś A., Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, Towarzystwo Naukowej Organizacji i Zarządzania, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", Toruń 2007.
 • Hofstede G., Scoring guide for values survey module, 1982 version, IRIC, Rijksuuniversiteit Limburg 1982.
 • Hofstede G., 1984 Culture consequences: International differences in work-related values, Beverly Hills, Sage 1984.
 • Hofstede G., Hofstede G.J., Cultures and Organisations. Software of the Mind, Geert Hofstede BV 2005.
 • Hofstede G., Cultures and Organisations. Software of the Mind, McGrow-Hill, New York 1997.
 • Hofstede G., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2000.
 • Jacques E., The changing culture of a factory, Tavistock, London 1951.
 • Jashapara A., Zarządzanie wiedzą, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006 (original: Knowledge Management: An Integrated Approach, Person Education Limitem 2004).
 • Kedia B.L., Bhagat R.S., Cultural constraints on transfer of technology across nations: Implications for research in international and comparative management, "Academy of Management Review" 1988, Vol. 13, No. 4, pp. 559-571.
 • Kubik K., Przedsiębiorczość determinantą sukcesu współczesnego menedżera, [in:] Kształtowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, M. Cisek (ed.), Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2006.
 • Leibold M., Probst G., Gibbert M., Strategic Management in the Knowledge Economy, Publicis KommunikationsAgentur Gmbh, GWA, Erlanger 2002.
 • March J.G., Exploration and exploitation in organizational learning, "Organization Sciences" 1991, Vol. 2, No. 1, pp. 71-87.
 • Martel L., The principles of high performance and how to Apple them, "Journal of Organizational Excellence", Autumn 2002, pp. 49-59.
 • Mikuła B., Kultura organizacji inteligentnej, [in:] Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki (eds.), Difin, Warszawa 2007.
 • Mikuła B., Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.
 • Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku, Difin, Warszawa 2002.
 • Mikułowski Pomorski J., Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzynarodowej i komunikowaniu medialnym, Universitas, Kraków 2007.
 • Morawski M., Zarządzanie wiedzą. Organizacja - system - pracownik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 • Nasierowski W., Mikuła B., Cultural Dimensions of Polish Managers: Hofstede's Indices, "Organization Studies" 1998, No. 19.
 • OECD - Managing National Innovation Systems, Paris, France 1999.
 • PETCI - European Trend Chart on Innovation, Annual Innovation Policy Trends and Appraisal Report- Poland, European Commission 2006.
 • Porter M., Competitiveness in a globalised world: Michael Porter on the microeconomic foundations of the competitiveness of nations, regions, and firms, "Journal of International Business Studies 2006", Vol. 37, pp. 163-175.
 • Roberts J., The modern firm. Organizational design for performance and growth, Oxford University Press, Oxford 2004.
 • Rodriguez-Pose A., Is R&D investment in lagging areas of Europe worthwhile? Theory and Empirical evidence, "Papers in regional science" 2001, No. 80 (3).
 • Romańczuk A., Zarządzanie wiedzą w Xeroksie, "Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2000, nr 4.
 • Rutka R., Czerska M., Społeczno-organizacyjne bariery zarządzania wiedzą w polskich jednostkach gospodarczych. Identyfikacja i sposób ograniczenia, [in:] Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce, B. Godziszewski, M. Hoffer, M.J. Stankiewicz (eds.), TNOiK, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", Toruń 2005.
 • Sitko-Lutek A., Wpływ znajomości kulturowych uwarunkowań doskonalenia menedżerów na skuteczność procesów organizacyjnego uczenia się, [in:] Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, A. Stabryła (ed.), tom 2, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
 • Stor M., Kulturowa interpretacja problemów kadrowo-organizacyjnych w korporacjach międzynarodowych w Polsce - wyniki badań empirycznych, [in:] Koncepcje zarządzania kapitałem ludzkim we współczesnych organizacjach, J. Stankiewicz (ed.), Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2008.
 • Sułkowski Ł., Epistemologia w naukach o zarządzaniu, PWE, Warszawa 2005.
 • WCY - World Competitiveness Yearbook, Lausanne, Switzerland 2008.
 • Wiig K.M., Introducing Knowledge Management into the Enterprise, [in] Knowledge Management Handbook, J. Liebowitz (ed.), CRC Press LLC, Boca Raton 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171266665

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.