PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 4 | 157--175
Tytuł artykułu

Pomiar kompetencji menedżerów małych i średnich firm: metoda M-Astra

Warianty tytułu
Assessment of the Small and Medium Sized Enterprises Managers' Competencies - M-Astra Method
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Metoda M-Astra jest narzędziem do pomiaru kompetencji menedżerów małych i średnich firm, które zatrudniają od 10 do 250 pracowników. Pozwala ona na ocenę 8 kompetencji ogólnych oraz 7 kompetencji specyficznych, istotnych w zarządzaniu. Jest ona dostępna w 6 wersjach językowych: angielskiej, hiszpańskiej, niderlandzkiej, polskiej, portugalskiej i słoweńskiej. Dzięki temu, że metoda ta posiada wersję elektroniczną daje możliwość szybkiej oceny kompetencji i zobrazowania wyników zarówno w postaci liczbowej, jak i graficznej. Analizy psychometryczne przeprowadzone w oparciu o badania specjalnie dobranej grupy menedżerów w pięciu krajach wskazują na wysoką rzetelność skal metody M-Astra oraz potwierdzają jej trafność. Opracowane zostały także normy, które pozwalają na interpretację wyników uzyskanych w badaniu konkretnego menedżera.(abstrakt oryginalny)
EN
The M-Astra method is a tool that can be used to measure competencies of the managers of small to medium sized enterprises, employing from 10 to 250 people. It enables advisers and researchers to assess eight general and seven specific competencies, all being essential in management. Six languages are available in the M-Astra method: Dutch, English, Polish, Portuguese Slovenian and Spanish. It enables one to assess competencies quickly and present the results both in graphic and numeric forms, because the method is available in an electronic form. The results of the psychometric analysis that was carried out, based on the specially chosen group of managers from the five countries, show the high reliability of the M-Astra method scales and prove their validity. The norms allow to interpret the results of the examination of a particular manager.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
157--175
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
Bibliografia
 • Adair J., Kształtowanie liderów. Siedem zasad rozwijania zdolności przywódczych, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.
 • Adams K., Interview with David McClelland, "Competency" 1997, No. 4, s. 18-23.
 • Anastasi A., Urbina S., Testy psychologiczne, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 1999.
 • Antczak Z., Kwalifikacje a kompetencje(rozważania metodologiczno - systematyzujące), [w:] S. Witkowski i T. Listwan (red.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Difin, Warszawa 2008, s. 15-27.
 • Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • Bańka A., Psychologiczne doradztwo karier, Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Poznań 2006.
 • Baron R., Entrepreneurship: A process perspective, [w:] J. Baum, M. Frese i R. Baron (red.), The psychology of entrepreneurship (s. 19-40), Lawrence Erlbaum Assoc., Mahwah, London 2007.
 • Boyatzis R., The competent manager: a model for effective performance, Wiley & Sons, New York 1982.
 • Crowne D., Marlowe D., A new scale of social desirability independent of psychopathology, "Journal of Consulting Psychology" 1960, No. 24, s. 349-354.
 • Crowne D., Marlowe D., The approval motive: Studies in evaluative dependence, Wiley, New York 1964.
 • Douglas S., Craig C., Collaborative and iterative translation: An alternative approach to back translation, "Journal of International Marketing" 2007, No. 15, nr 30-43.
 • Drwal R., Wilczyńska J., Opracowanie kwestionariusza aprobaty społecznej (KAS)., [w:] R. Drwal (red.), Adaptacja kwestionariuszy osobowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 57-66.
 • Gruszecki T., Przedsiębiorca w teorii ekonomii, Cedor, Warszawa 1994.
 • Hornowska E., Testy psychologiczne: teoria i praktyka, Scholar, Warszawa 2005.
 • Jurek P., Analiza wybranych metod oceny kompetencji zawodowych, [w:] S. Witkowski, T. Listwan (red.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Difin, Warszawa 2008, s. 98-108.
 • Linley A., Page N., Positive approach to human resource management: Outlines of the strengths "Personalfuhrung" 2007, No. 10, p. 22-30.
 • Łaguna M. Weinmuller E., Talik W., Wiącek G., Wawrzeńczyk M., Iwanek-Chachaj E., Tarkowski K., Metoda do pomiaru kompetencji osób zamierzających założyć własną firmę "Astra-Starter", "Organizacja i Kierowanie" 2006, nr 2, s. 67-83.
 • Łaguna M., Positive psychology inspirations for entrepreneurship research, [w:] M. Lukes, M. Łaguna (red.), Entrepreneurship: A psychological approach, Oeconomica, Prague 2010, s. 73-88.
 • Łaguna M., Szkolenia, GWP, Gdańsk 2004.
 • Łaguna M., Wiechetek M., Talik W., Dhaenens Ch., M-Astra. Metoda do pomiaru kompetencji menedżerów małych i średnich firm, Wydawnictwo WSEI, Lublin 2011.
 • McClelland D., Testing for competence rather than for "intelligence", "American Psychologist" 1973, no. 28, s. 1-14.
 • Molek-Winiarska D., Testy kompetencji - czy skutecznie diagnozują kompetencje pracownika? Mocne i słabe strony psychologicznych testów kompetencji, [w:] S. Witkowski, T. Listwan (red.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Difin, Warszawa 2008, s. 76-87.
 • Mróz B., Kompetencje menedżerskie w rysunku projekcyjnym, [w:] S. Witkowski, T. Listwan (red.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Difin, Warszawa 2008, s. 140-151.
 • Noga A., Makroekonomia a przedsiębiorczość, Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości, Warszawa 2001.
 • Nosal Cz., Czym są kompetencje zawodowe, "Meritum" 2001, nr 7.
 • Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2010.
 • Pervin L., Psychologia osobowości, GWP, Gdańsk 2002.
 • Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2006 r. GUS, Warszawa 2007, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_podm_gosp_wg_rodz_i_miejsca_prow_dzial_2006.pdf, [02.12.2010].
 • Porwoł I., System okresowych ocen pracowniczych jako instrument pomiaru kompetencji menedżerskich we współczesnej organizacji - raport z badań, [w:] S. Witkowski, T. Listwan (red.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Difin, Warszawa 2008, s. 152-162.
 • Rakowska A., Kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej we współczesnych organizacjach, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.
 • Rakowska A., Samoocena kompetencji menedżerskich kadry kierowniczej współczesnych organizacji - wyniki badań, [w:] S. Witkowski, T. Listwan (red.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Difin, Warszawa 2008, s. 254-263.
 • Rakowska A., Sitko-Lutek A., Doskonalenie kompetencji menedżerskich, PWN, Warszawa 2000.
 • Rankin N., The IRS Handbook on competencies: law and practice. IRS, 2001.
 • Raven J., Competence in modern society: its identification, development and release, Oxford Psychologists Press, Oxford 1984.
 • Raven J., Stephenson, J. (red.), Competence in the Learning Society, Peter Lang, New York 2001.
 • Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 3. Analizy wielowymiarowe, StatSoft Polska, Kraków 2007.
 • Summers D., The formation of entrepreneurial intentions, Garland, New York 2000.
 • Talik E., Łaguna M., Talik W., Wiącek G., Wawrzeńczyk-Kulik M., Metoda do pomiaru kompetencji przedsiębiorców "Astra-Manager", "Personel i Zarządzanie" 2008, nr 4, s. 52-56.
 • Uhlaner L., Lukes M., The entrepreneurial process: An introduction to psychology of entrepreneurship, [w:] M. Lukes, M. Laguna (red.), Entrepreneurship: A psychological approach (ss. 1-15), Oeconomica, Prague 2010.
 • van Beirendonck L., Ledereen competent: Handleiding voor competentie management dat werkt, Lannoo Campus, Leuven 2004.
 • Wiklund J., Shepherd D., Entrepreneurial Orientation and Small Firm Performance: A Configurational Approach, "Journal of Business Venturing" 2005, No. 20, s. 71-91.
 • Woźniak J. Model zarządzania efektywnością procesu szkoleniowego, Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego, Olsztyn 2009.
 • Zakrzewska M., Miary podobieństwa i odległości dla danych ilościowych wykorzystywanych przez SPSS w analizie skupień, [w:] J. Brzeziński (red.), Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 506-534.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171266679

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.