PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 22 | 489--500
Tytuł artykułu

Badania postaw konsumentów na rynku usług turystycznych jako podstawa kształtowania strategii marketingowych przedsiębiorstw

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Research of Consumer Attitudes on the Touristic Services Market as the Basis of Shaping the Marketing Strategies of Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania była analiza postaw konsumentów wobec usług turystycznych w Polsce w latach 2003-2009 na podstawie danych pochodzących z badania TGI, przedstawiające opinie konsumentów na temat usług turystycznych. Stwierdzono, że opinie konsumentów będące wyrazem ich postaw zarówno w wymiarze racjonalnym, emocjonalnym, jak również behawioralnym, świadczą generalnie o coraz bardziej przychylnym nastawieniu polskich konsumentów do usług turystycznych. Jednocześnie postawy te ewoluują, co świadczy o tym, że potrzeby polskich konsumentów w zakresie usług turystycznych stają się coraz bardziej dojrzałe. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was the analysis of the consumers' attitudes toward touristic services in Poland in years 2003-2009 on the basis of the data coming from the TGI surveys, presenting consumers representing opinions about touristic services. It was affirmed, that the consumers opinions being the expression of their attitudes both in the rational, emotional dimension, how also behavioral, indicate Polish consumers generally more and more positive attitudes toward touristic services. These attitudes evolve simultaneously what shows that Polish consumers in the range of touristic services needs become more and more mature. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • K. Perechuda, E. Nawrocka, Determinanty rozwoju przedsiębiorstw turystycznych opartych na wiedzy, "Problemy Zarządzania" 2010, Vol. 8, nr 3 (29), s. 63-75.
 • S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wydawnictwo Prywatnej Wyższej Szkoły Handlowej, Warszawa 1997, za: A.P. Wiatrak, Zarządzanie turystyką i wspieranie jej rozwoju, "Problemy Zarządzania" 2010, Vol. 8, nr 3 (29), s. 9-20.
 • P. Ratajczyk, Zasadność prowadzenia badań marketingowych w przedsiębiorstwie, w: Zachowania podmiotów na rynkach dóbr konsumenckich, red. M. Grzybowska-Brzezińska, J. Michalak, A. Rudzewicz, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2005, s. 125-134.
 • R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 245.
 • A. Stabryła, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • H. Górska-Warsewicz, Strategie przedsiębiorstw w kontekście zintegrowanej komunikacji marketingowej, w: Zarządzanie komunikacją rynkową przedsiębiorstw - organizacja, strategie, uwarunkowania, red. M. Świątkowska, H. Górska-Warsewicz, K. Krajewski, Wyd. SGGW, Warszawa 2010, s. 94.
 • A.H. Eagly, S. Chaiken, The psychology of attitudes, Fort Worth TX, Harcourt Brace Jovanovich, 1993.
 • J.M. Olson, M.P Zanna, Attitudes nad attitude change, "Annual Review of Psychology" 1993, No. 44, s. 117.
 • E. Aronson, T.D. Wilson, R.M. Akert, Psychologia społeczna - serce i umysł, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 1997, s. 313.
 • D. Katz, The functional approach to the study of attitudes, w: M. Fishbein, Readings in attitude theory and measurement, Wiley, New York 1967, s. 459.
 • S. Nowak, Pojęcie postawy w teoriach i stosowanych badaniach, w: Teorie postaw, red. S. Nowak, PWN, Warszawa 1973.
 • J.F. Engel, R.D. Blackwell, P.W. Miniard, Consumer Behaviour, The Dryden Press, Chicago 1986.
 • P.G. Zimbardo, F.L. Ruch, Psychologia i życie, PWN, Warszawa 1988.
 • M. Świątkowska, S. Berger, Reklama Ŝywności jako narzędzie kształtowania postaw konsumentów i rynku produktów spoŜywczych, Wyd. SGGW, Warszawa 2001, s. 47.
 • S.J. Breckler, Empirical validation of affect, behaviour, and cognition as distinct components of attitude, "Journal of Personality and Social Psychology" 1984, No. 47, s. 1191.
 • W.J. McGuire, Attitudes and attitude change, w: Handbook of social psychology, red. G. Lindzey, E. Aronson, Vol. 2, Random House New York 1985, s. 233.
 • P. Wójcik, Postawa, intencja, zakup, "Marketing w Praktyce" 1999, nr 1, s. 29.
 • S. Mika, Wstęp do psychologii społecznej, PWN, Warszawa 1975.
 • I. Ajzen, M. Fischbein, Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior, Prentice Hall, New Jersey 1980.
 • I. Ajzen, The theory of planned behavior, "Organizational Behavior and Human Decisions Processes" 1991, No. 50, s. 171-211.
 • M. Jeżewska-Zychowicz, M. Pilska, Postawy względem żywności i żywienia - wybrane aspekty teoretyczne i metodologiczne, Wyd. SGGW, Warszawa 2007, s. 59.
 • J. Gracz, T. Sankowski, Psychologia w rekreacji i turystyce, Wyd. AWF, Poznań 2001, s. 196.
 • Z. Krasiński, J. Piasny, H. Szulce, Ekonomika konsumpcji, PWE, Warszawa 1984.
 • Target Group Index, Materiały informacyjne firmy SMG/KRC, Warszawa 2010.
 • T. Słaby, Polski konsument dóbr i usług wobec kryzysu w latach 2009- 2010, w: Zachowania konsumentów na rynku dóbr i usług - wybrane aspekty, red. I. Ozimek, Difin, Warszawa 2010, s. 35-58.
 • J. Łaciak, Krajowe i zagraniczne wyjazdy Polaków w 2009 roku, marzec 2010, http://www.intur.com.pl/inne/wyjazdy_polakow2009.pdf.
 • K. Gawlik, Stosunek Polaków do reklamy, styczeń 2011, http://www.pentor.pl/ 63632.xml?doc_id=11280
 • J. Berbeka, Zachowania polskich konsumentów na rynku usług turystycznych, w: Zachowania konsumentów na rynku dóbr i usług..., s. 84-102.
 • J. Zdebski, Models of Holiday and Weekend Recreation In Poland, "Problems of Tourism", Vol. XIV, Instytut Turystyki, Warszawa 1991.
 • R. Winiarski, J. Zdebski, Psychologia turystyki, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 43.
 • J. Kujawiński, Aktywność marketingowa firm usługowych w Polskiej transformacji, w: Problematyka marketingu w procesie adaptacji do warunków gospodarki rynkowej w Polsce, red. A. Styś, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2010, s. 91-104.
 • J. Withers, C. Vipperman, Na czym polega i jak robić marketing usług - poradnik dla średnich i małych firm, Wyd. Książki Pomóż Sobie Sam sp. z o.o. i M&A Marketing Communications Inc., Kraków 1997, s. 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171266757

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.