PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 16 Audyt wewnętrzny instrumentem zarządzania | 335--348
Tytuł artykułu

Kontrola wewnętrzna zamówień publicznych projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Internal Control of Order of Public Project Realized Center of European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zamówienia publiczne to jedna z podstawowych dziedzin prawa a jednocześnie niezwykle istotny element polityki gospodarczej państwa. Skala angażowanych środków publicznych systematycznie wzrasta. O ile w 1999 r., pierwszym roku reformy samorządowej w Polsce, wartość rynku zamówień szacowano na kwotę niespełna 18 mld PLN, to obecnie wartość ta przekroczyła już poziom 100 mld PLN. W kolejnych latach należy oczekiwać dalszego wzrostu wartości rynku zamówień. Głównym czynnikiem sprzyjającym podtrzymaniu dynamiki wzrostu są fundusze unijne, dla których jednym z warunków wykorzystania jest przestrzeganie polityk wspólnotowych, a zwłaszcza niedyskryminacja i swoboda konkurencji.(fragment tekstu)
EN
The public contracts system is one of the main important issue of economic policy of each modern state. Scale of involved public means systematically grows - egz. in 2008 in Poland the level was over 100 billion PLN. Thanks to membership in EU, since 2004, Poland has benefi t from different fi nancial programs for growing and developing. However this support is strictly regulated by different regulations - agis communotaire. The Treaty establishing the European Community set the four main princilpes: the principle of freedom of movement of goods, the principle of freedom of establishment the principle of freedom to provide services and the principles deriving therefrom, such as the principle of equal treatment, the principle of non-discrimination, the principle of mutual recognition, the principle of proportionality and the principle of transparency. As a member of EU, Poland has to obey all the regulations. Our country has to prepare and introduce the most effective mechanism of control to ensure that the EU-found are spend in the most effective and transparent way. The transgressing of common regulations may cause loss of admitted founds. That's why the public contract system has the key meaning as far as utilization of co-founds are concerned. Correct employment the regulations of pulic contracts is one of the crucial element in the process of realization of the co-fi nanced operations. (short original abstract)
Twórcy
Bibliografia
  • Filipek M., Istota planowania zamówień, "Zamówienia Publiczne. Doradca" 2007, nr 4.
  • http://www.uzp.gov.pl/zagadnieniamerytoryczne/kontrola/Wyniki%20kontroli%20UE%202 008.pdf/view.
  • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 DzU UE L 210 z dnia 31 lipca 2006 r.
  • Sołtysińska A., Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej, Zakamycze, Kraków 2004, s. 17.
  • Sprawozdania Urzędu Zamówień Publicznych. http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/ analizy-systemowe/roczne-sprawozdania-art-98-pzp.
  • Szafarski K., Procedury przetargowe oraz system zarządzania finansowego i kontroli wydatkowania funduszy UE, Wydawnictwo GWSH, Katowice 2005, s. 156 i n.
  • Szostak R., Kierunki nowelizacji Prawa zamówień publicznych, "Zamówienia Publiczne. Doradca" 2007, nr 4.
  • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych DzU z 2005 r., nr 249, poz. 2104.
  • Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych: DzU z 2007 r., nr 223, poz. 1655 - tekst jednolity.
  • www.zporr.gov.pl/kontrola/wytyczne.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171266849

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.