PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 297 Rola podmiotów sektora publicznego, gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w kreowaniu i wspieraniu zrównoważonego rozwoju | 215--223
Tytuł artykułu

Finansowanie gospodarki odpadami komunalnymi

Autorzy
Warianty tytułu
Financing of Municipal Waste System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
1 lipca 2013 r. wejdzie w życie nowa organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Nowe rozwiązania składają ciężar odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz finansowanie systemu na samorządy lokalne. Częścią nowych rozwiązań jest wprowadzenie opłat ponoszonych obligatoryjnie przez mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych, które będą stanowiły podstawę finansową funkcjonowania systemu. Nowo wprowadzane rozwiązania budzą wiele kontrowersji, zwłaszcza w zakresie metod i wysokości opłat. Innym problemem jest sfinansowanie niezbędnych, bardzo kosztownych inwestycji infrastrukturalnych. Znowelizowane regulacje prawne przewidują możliwość, a nawet konieczność, stosowania formuły partnerstwa publiczno-prywatnego, co jest szczególnie istotne ze względu na ograniczone środki finansowe, którymi dysponują samorządy.(abstrakt oryginalny)
EN
The organization of a new waste management system entered into force 1 July 2013. New solutions place the burden of responsibility for waste management and system financing on local governments. The introduction of mandatory fees paid by residents for municipal waste collection, which will be the basis for the functioning of the financial system, is part of the new solutions. They raise a lot of controversy, especially with regard to methods and fees. Another problem is the financing of necessary, very expensive infrastructure investment. The amended regulations predict the possibility, and even the necessity, to use the formula of public-private partnership, which is particularly important because of the limited financial resources available to local governments(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Gospodarka odpadami komunalnymi: Raport przygotowany na zlecenie kancelarii KSP Legal and Tax Advice, na podstawie badania przeprowadzonego przez SMG/KRC Millward Brown, Katowice 2011.
 • Haglund G., Gospodarka odpadami w Szwecji, [w:] Termiczne przekształcanie odpadów - od planów do realizacji. Zakończyć przetargi i rozpocząć budowę, Abrys, Poznań 2011.
 • Kluczowe wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w krajach UE - 11, Ernst & Young, Warszawa 2011.
 • Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2011 r., GUS, Warszawa 2012.
 • Piekarski Ł., Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, [w:] Termiczne przekształcanie odpadów - od planów do realizacji. Zakończyć przetargi i rozpocząć budowę, Abrys, Poznań 2012.
 • Poniewski F., Metody obliczania i wymiar stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych, Portal Samorządowy, http://www.portalsamorzadowy.pl (dostęp: 02.05.2012).
 • Portal Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, http://www.nfosigw.gov.pl.
 • Rozwój rynku dóbr i usług ekologicznych w regionie śląskim, red. E. Lorek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2003.
 • Strategia działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2013- -2016 z perspektywą do 2020 r., zatwierdzona przez RN w dniu 26.09.2012 r., Warszawa, wrzesień 2012.
 • Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 lipca 2011 r., DzU 2011, nr 152, poz. 897.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171266867

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.