PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 297 Rola podmiotów sektora publicznego, gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w kreowaniu i wspieraniu zrównoważonego rozwoju | 263--272
Tytuł artykułu

Korekta fiskalna narzędziem utrzymywania finansów publicznych w równowadze

Autorzy
Warianty tytułu
Fiscal Adjustment as a Tool for Public Finance Balance Maintenance
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z instrumentów wprowadzanych do instrumentarium polityki fiskalnej w wyniku m.in. przyjęcia Traktatu fiskalnego z 2012 r. jest mechanizm korekty fiskalnej. Wdrażane krajowe mechanizmy korekty powinny spełniać wymogi sformułowane w komunikacie Komisji Europejskiej w postaci siedmiu zasad. W ramach polskiego porządku prawnego funkcjonują już rozwiązania odgrywające rolę zbliżoną do wspomnianego mechanizmu korekty. Są to: konstytucyjna reguła zadłużeniowa, procedury ostrożnościowe i sanacyjne oraz dyscyplinująca reguła wydatkowa. W artykule skonfrontowano je z nowymi zasadami unijnego mechanizmu korekty.(abstrakt oryginalny)
EN
One of the instruments introduced to fiscal policy tools as a result, among others, of the acceptance of the Fiscal Treaty of 2012, is the fiscal correction mechanism. The implementation of national corrections mechanisms should fulfill the requirements formulated in the message of the European Commission in the form of seven principles. Within the Polish legal framework there are already solutions which fulfill a role that is close to that of the mentioned correction mechanism. These are the constitutional debt fiscal rule and the disciplining expenditure fiscal rule. Both rules are confronted in the article with the new principles of the EU correction mechanisms.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
  • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Bibliografia
  • Dyrektywa Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich, Dz.Urz. Unii Europejskiej L 306/41 z 23.11.2011.
  • Komunikat Komisji Europejskiej Wspólne zasady dotyczące krajowych mechanizmów korekty fiskalnej, COM(2012) 342 final, Bruksela 2012.
  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, DzU 1997, nr 78, poz. 483 z późn. zm.
  • Program konwergencji. Aktualizacja 2012, Warszawa 2012.
  • Traktat o stabilności koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej z 2 marca 2012 r., http://european-council.europa.eu/media/639256/16_-_tscg.pl.12.pdf.
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU 2009, nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jednolity z dnia 29 lipca 2011 r., DzU nr 177, poz. 1054.
  • Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.Urz. Unii Europejskiej C 83/01 z 30.03.2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171266885

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.