PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 297 Rola podmiotów sektora publicznego, gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w kreowaniu i wspieraniu zrównoważonego rozwoju | 300--309
Tytuł artykułu

Społeczno-ekonomiczno- środowiskowe koszty i korzyści wydobycia gazu łupkowego w Polsce na tle doświadczeń amerykańskich

Warianty tytułu
Socio-economic and Environmental Costs and Benefits of Shale Gas Extraction in the Context of American Experience
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest próba prezentacji społeczno-ekonomiczno-środowiskowych kosztówi korzyści w kontekście poszukiwania i późniejszego wydobycia gazu z łupków. Temat jest w obecnym czasie bardzo aktualny ze względu na realizację odwiertów poszukiwawczych na Pomorzu i Lubelszczyźnie, panujące niepokoje społeczne na obszarach objętych koncesjami, jak również brak podstaw naukowych oraz wystarczających podstaw prawno-gospodarczych do wejścia w fazę wydobycia. Można poważyć się na tezę, iż potencjalne szkody środowiskowe i społeczne spowodowane wydobyciem gazu z łupków metodą szczelinowania hydraulicznego nie są na tyle zbadane, aby bez ryzyka straty gospodarczej podjąć się produkcji przemysłowej gazu. W artykule zastosowano metody analizy literaturowej, studium przypadku, analizy statystycznej w oparciu o dane GUS i PIG oraz indukcji- -dedukcji, analizy-syntezy i porównań. Na podstawie doświadczeń amerykańskich, przytoczonych w tekście, jak również obecnie prowadzonych badań nad wprowadzeniem innych metod wydobycia gazu z łupków oraz rekomendacji Unii Europejskiej nie można jednoznacznie stwierdzić, że produkcja gazu niekonwencjonalnego w Polsce nie wywoła negatywnych skutków środowiskowych i zdrowotnych oraz czy będzie efektywna ekonomicznie(abstrakt oryginalny)
EN
This article attempts to present socio-economic and environmental costs and benefits in the context of exploration and future extraction of shale gas. This topic is at the present time very timely due to the implementation of the exploratory wells in Pomerania and Lublin region, the prevailing unrest in the areas covered by concessions, as well as the lack of scientific basis and sufficient legal and economic grounds for the entry into extraction phase. The likely argument therefore would be that the potential environmental and social damage caused by the extraction of shale gas by hydraulic fracturing is not sufficiently researched to take the risk of economic losses in the industrial production of shale gas. In this paper, the methods of literature analysis, case studies, statistical analysis based on Central Statistical Office and PGI data, induction-deduction, analysis-synthesis and comparison methods are used. Based on the U.S. experience, mentioned in the text, as well as current research on the introduction of other methods of shale gas production and the recommendation of the European Union it cannot be concluded that the production of unconventional gas in Poland will not cause adverse effects on the environment and health, or it will be cost effective.(original abstract)
Twórcy
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
Bibliografia
 • Albrycht I., Boyfield K., Jankowski J.M., Kaliski M., Kołaczkowski M., Krupa M., Lewis G., Ndhlovu Z., Perry K.F., Poprawa P., Rewald R., Riley A., Ruszel M., Rychlicki S., Siemek J., Sikora A., Smith T., Szlagowski P., Tarnawski M., Zawisza A., Gaz niekonwencjonalny - szansa dla Polski i Europy. Analiza i rekomendacje, Instytut Kościuszki, Kraków 2011.
 • Ekonomika przedsiębiorstw, red. M. Chmielewski, ODDK, Gdańsk 2005.
 • http://polskielupki.wordpress.com.
 • http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0443&language= PL&ring=A7-2012-0283.http://www.eko-unia.org.pl.
 • http://www.forsal.pl.
 • http://www.mos.gov.pl.
 • http://www.euractiv.pl
 • http://www.economist.com/node/21540275.
 • http://www.gazzlupkow.org/3prgn/aktualnosci/?r,news,newsId=33523.
 • http://www.pgi.gov.pl.
 • http://www.pgi.gov.pl/pl/dokumenty-in/cat_view/234-kopalnia-wiedzy/287-gaz-upkowy/289-prezentacje. html, pdf.
 • http://www.pwc.pl/pl/biuro-prasowe/assets/pwc_lewiatan_pismo_do_premiera_ws._weglowodorow. pdf.
 • Izba Gospodarcza Gazownictwa, 2011, http://www.igg.pl/1/node/91.
 • Jakiel M., Poszukiwanie i wydobycie gazu z łupków, materiały PGNiG, pdf.
 • Kaźmierska A., Przyszłość gazu łupkowego w Polsce, SKN Equili-brium, http://www.eksoconline.uni. lodz.pl.
 • Lechtenböhmer S., Altmann M, Capito S., Matra Z., Weindrorf W., Zittel W., Wpływ wydobycia gazu łupkowego i ropy łupkowej na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, 2011, http://www.europarl. europa.eu/committees/pl/studiesdownload.html?languageDocument=PL&file=44392.
 • Macuda J., Środowiskowe aspekty potencjalnej produkcji gazu ziemnego z niekonwencjonalnych złóż, "Przegląd Geologiczny" 2010, nr 1.
 • Macuda J., Machel P., Oddziaływanie prac wiertniczych przy poszukiwaniu gazu łupkowego w Polsce, "Wiertnictwo Nafta Gaz", Zeszyty Naukowe, nr 28, z. 1-2.
 • Michaels C., Simpson J.L., Wegner W., Case studies of the environmental impacts of industrial gas drilling, 2010, http://www.riverkeeper.org.
 • Nowakowski M., Nowy gaz z perspektywy polskiego operatora - ocena stanu i możliwości rozwoju poszukiwań i wydobycia, materiały PGNiG, 2011.
 • Państwowy Instytut Geologiczny, Ocena zasobów gazu ziemnego i ropy naftowej w formacjach łupkowych dolnego paleozoiku w Polsce. Raport pierwszy, Warszawa 2012.
 • Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Zestawienie koncesji na poszukiwanie, rozpoznanie i wydobywanie złóż ropy i gazu ziemnego w polsce - wg stanu na dzień 1 czerwca 2012 r.
 • Parlament Europejski, Wpływ wydobycia gazu łupkowego na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, 2011.
 • Raport EBE/Inicjatywa CK, Lobbing przeciw wydobyciu gazu łupkowego w UE - wnioski dla Polski, 2011, www. http://ebe.org.pl.
 • Ronka-Chmielowiec W., Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko, PWE, Warszawa 2002.
 • 3PRGN,http://www.gazzlupkow.org/3prgn/aktualnosci/?r,news,newsId=33523.
 • Strzała-Osuch K., Socio-economic dilemmas of shale gas production on the example of selected EU countries, The International Masaryk Conference III 2012 Journal of Interdisciplinary Research, Praga 2012.
 • Strzała-Osuch K., Akceptacja społeczności lokalnych wobec poszukiwań i wydobycia gazu ze złóż niekonwencjonalnych w Polsce, [w:] Uwarunkowania rozwoju poszukiwań gazu ze złóż niekonwencjonalnych w Polsce, Izba Gospodarcza Gazownictwa, Gdańsk 2012.
 • Śliwiński A., Ryzyko ubezpieczeniowe. Taryfy, budowa i optymalizacja, Poltext, Warszawa 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171266893

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.