PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 3 (10) | 45--61
Tytuł artykułu

Skrobia modyfikowana typu OSA w mikrokapsułkowaniu lipidów metodą suszenia rozpyłowego - stan badań

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
OSA Modified Starch in Lipid Encapsulation by Spray Drying
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu omówiono dostępne dane z zakresu mikrokapsułkowania lipidów metodą suszenia rozpyłowego z wykorzystaniem skrobi modyfikowanej typu oktenylobursztynian skrobiowy (OSA). Omówiono właściwości skrobi OSA oraz przedstawiono dane odnośnie do efektywności mikrokapsułkowania i stabilności oksydatywnej mikrokapsułkowanego oleju w matrycach z jej udziałem. Skrobia modyfikowana typu OSA spełnia wiele wymagań efektywnego enkapsulanta, takich jak dobra rozpuszczalność w wodzie, tworzenie roztworów o niskiej lepkości, zdolność tworzenia filmów, a także stabilizowanie emulsji. Jako substancja stosunkowo niedroga może stanowić alternatywę dla gumy arabskiej czy preparatów białek mleka. Tak jak w przypadku innych hydrokoloidów węglowodanowych i białkowych stosowanie skrobi OSA w połączeniu z niskocząsteczkowymi cukrami prowadzi do zwiększenia efektywności procesu i uszczelnienia matrycy na działanie tlenu.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this review is to focus on the available data in the field of lipid encapsulation by spray drying using an octenylsuccinate (OSA) modified starch. The characteristics of encapsulation and the role of the components in the creation of the particles matrix of powdered oily substances were described. The properties of OSA starch, and data regarding the effectiveness of microencapsulation and oxidative stability of microencapsulated oil in the matrix with its participation were also presented. OSA starch fulfills a number of requirements of an effective encapsulant, such as good solubility in water, the formation of solutions of low viscosity, film forming ability, and the stabilization of the emulsion. As a relatively inexpensive material, it can be an alternative for gum arabic or milk protein preparations. As with other carbohydrate and protein hydrocolloids, the use of starch OSA in the combination with low molecular weight sugars, leads to the increased efficiency of the process and sealing matrix exposed to oxygen. The results show that the combination of amphiphile OSA starch and trehalose gives a possibility to obtain a stable powdered product.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
autor
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Anwar S.H., Kunz B., The influence of drying methods on the stabilization of fish oil microcapsules: Comparison of spray granulation, spray drying, and freeze drying, J. Food Eng. 2011, 105(2), s. 367-378.
 • Augustowicz J., Szaraniec B., Kaszycki P., Kołoczek H., Wpływ trehalozy na procesy stabilizacji biocenoz biopreparatu przeznaczonego do degradacji związków ropopochodnych, "Biotechnologia" 2004, 3(1-2), s. 3-12.
 • Bai Y., Shi Y., Structure and preparation of octenyl succinic esters of granular starch, microporous starch and soluble maltodextrin, "Carbohydrate Polymers" 2011, 83(2), s. 520-527.
 • Buera P., Schebor C., Elizalde B., Effects of carbohydrate crystallization on stability of dehydrated foods and ingredient formulations, J. Food Eng. 2005, 67(1-2), s. 157-165.
 • Cenkier J., Domian E., Stabilność rekonstytuowanych emulsji z dodatkiem skrobi typu OSA, "Acta Agrophysica" 2012, 19(3), s. 463-475.
 • Cerimedo M.A., Cerdiera M., Candal R.J., Herrera M.L., Microencapsulation of a low-trans fat in trehalose as affected by emulsifier type, J. Am. Oil Chem. Soc., 2008, 85(9), s. 797-807.
 • Dłużewska E., Mikrokapsułkowanie dodatków do żywności, "Przemysł Spożywczy" 2008, 62(5), s. 30-35.
 • Dłużewska E., Lichocka K., Wpływ wybranych aromatów i emulgatorów na stabilność emulsji napojowych, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość" 2005, 1(42), s. 97-107.
 • Domian E., Charakterystyka suszonych rozpyłowo emulsji stabilizowanych białkami mleka, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość" 2011, 79(6), 5-23.
 • Domian E., Wąsak I., Microencapsulation of rapeseed oil based on the spray drying method, Pol. J. Food Nutr. Sci., 2008, 58(4), s. 477-483.
 • Drusch S., Berg S., Extractable oil in microcapsules prepared by spray-drying: localisation, determination and impact on oxidative stability, Food Chem., 2008, 109(1), s. 17-24.
 • Drusch S., Mannino S., Patent-based review on industrial approaches for the microencapsulation of oils rich in polyunsaturated fatty acids, Trends Food Sci. Technol., 2009, 20(6), s. 237-244.
 • Drusch S., Serfert Y., Schwarz K., Microencapsulation of fish oil with noctenylsuccinate-derivatised starch: flow properties and oxidative stability, Eur. J. Lipid Sci. Technol., 2006a, 108(6), 501-512.
 • Drusch S., Serfert Y., Van Den Heuvel A., Schwarz K., Physicochemical characterization and oxidative stability of fish oil encapsulated in an amorphous matrix containing trehalose, Food Res. Int., 2006b, 39(7), 807-815.
 • Frascareli E.C., Silva V.M., Tonon R.V., Hubinger M.D., Effect of process conditions on the microencapsulation of coffee oil by spray drying, Food Bioprod. Process., 2012, 90(3), s. 413-424.
 • Gharsallaoui A., Roudaut G., Chambin O., Voilley A., Saurel R., Applications of spray-drying in microencapsulation of food ingredients: An overview, Food Res. Int., 2007, 40(9), s. 1107-1121.
 • Given Jr. P.S., Encapsulation of flavors in emulsions for beverages, Curr. Opin. Colloid Interface Sci., 2009, 14(1), s. 43-47.
 • Gouin S., Microencapsulation: industrial appraisal of existing technologies and trends, Trends Food Sci. Technol., 2004, 15(7-8), s. 330-347.
 • Granelli K., Fäldt P., Appelqvist L-A., Bergenståhl B., Influence of surface structure on cholesterol oxidation in model food powders, J. Sci. Food Aric., 1996, 71(1), s. 75-82.
 • Hogan S.A., McNamee B.F., O'Riordan D.E., O'Sullivan M., Emulsification and microencapsulation properties of sodium caseinate/carbohydrate blends, Int. Dairy J. 2001, 11(3), s. 137-144.
 • Jafari S.M., Assadpoor E., Bhandari B., He Y., Nano-particle encapsulation of fish oil by spray drying, Food Res. Int., 2008, 41(2), s. 172-183.
 • Janiszewska E., Krupa K., Witrowa-Rajchert D., Wpływ sposobu homogenizacji na wybrane właściwości fizyczne otrzymanych metodą suszenia rozpyłowego mikrokapsułek aromatu cytrynowego, "Acta Agrophysica" 2001, 18(2), s. 287-296.
 • Kanakdande D., Bhosale R., Singhal R.S., Stability of cumin oleoresin microencapsulated in different combination of gum arabic, maltodextrin and modified starch, Carbohydr. Polym., 2007, 67(4), s. 536-541.
 • Keogh M.K., Murray C.A., O'Kennedy B.T., Effects of ultrafiltration of whole milk on some properties of spray-dried milk powders, Int. Dairy J., 2003, 13(12), s. 995-1002.
 • Kim E.H.J., Chen X.D., Pearce D., Surface characterization of four industrial spraydried dairy powders in relation to chemical composition, structure and wetting property, Colloid. Surfaces B, 2002, 26(3), s. 197-212.
 • Kralovec J.A., Zhang S., Zhang W., Barrow C.J., A review of the progress in enzymatic concentration and microencapsulation of omega-3 rich oil from fish and microbial sources, Food Chem., 2012, 131(2), 639-644.
 • Krishnan S., Bhosale R., Singhal R.S., Microencapsulation of cardamom oleoresin: Evaluation of blends of gum arabic, maltodextrin and a modified starch as wall materials, Carbohydr. Polym., 2005, 61(1), s. 95-102.
 • Loksuwan J., Characteristics of microencapsulated β-carotene formed by spray drying with modified tapioca starch, native tapioca starch and maltodextrin, Food Hydrocoll., 2007, 21(5-6), 928-935.
 • Magnusson E., Nilsson L., Interactions between hydrophobically modified starch and egg yolk proteins in solution and emulsions, Food Hydrocoll., 2010, 25(4), s. 764-772.
 • Modig G., Nilsson L., Bergenståhl B., Wahlund K., Homogenization-induced degradation of hydrophobically modified starch determined by asymmetrical flow field-flow fractionation and multi-angle light scattering, Food Hydrocoll., 2006, 20(7), s. 1087-1095.
 • Murúa-Pagola B., Beristain-Guevara C.I., Martínez-Bustos F., Preparation of starch derivatives using reactive extrusion and evaluation of modified starches as shell materials for encapsulation of flavoring agents by spray drying, J. Food Eng., 2009, 91(3), s. 380-386.
 • Nilsson L., Bergenståhl B., Adsorption of hydrophobically modified anionic starch at oppositely charged oil/water interfaces, J. Colloid Interface Sci. 2007, 308(2), s. 508-513.
 • Ohashi T., Yoshii H., Furuta T., Innovative crystal transformation of dihydrate trehalose to anhydrous trehalose using ethanol, Carbohydr. Res., 2007, 342(6), s. 819-825.
 • Onwulata C.I., Milk Fat Powders Encapsulated in Sugars and Starches. In: Encapsulated and Powdered Foods, C.I. Onwulata ed., CRC Press, Boca Raton 2005, pp. 495-505.
 • Partanen R., Hakala M., Sjövall O., Kallio H., Forssell P., Effect of relative humidity on the oxidative stability of microencapsulated sea buckthorn seed oil, J. Food Sci., 2005, 70(1), s. 37-43.
 • Pegg R.B., Shahidi F., Encapsulation, Stabilization and Controlled Release of Food Ingredients and Bioactives, [in:] Handbook of Food Preservation, ed. M.S. Rahman , CRC Press, 2008, pp. 509-568.
 • Rascón A.P., Beristain C.I., Gracía H.S., Salgado A., Carotenoid retention and storage stability of spray-dried encapsulated paprika oleoresin using gum arabic and soy protein isolate as wall materials, LWT - Food Sci.Technol., 2001, 44(2), s. 549-557.
 • Richards A.B., Krakowska S., Dexter L.B., Schmid H., Wolterbeek A.P.M., Waalkens-Berendsen D.H., Shigoyuki A., Kurimoto M., Trehalose: a review of properties, history of use and human tolerance, and results of multiple safety studies, Food Chem. Toxicol. 2002, 40(7), s. 871-898.
 • Sarkar S., Singhal R.S., Esterification of guar gum hydrolysate and gum arabic with n-octenyl succinic anhydride and oleic acid and its evaluation as wall material in microencapsulation, Carbohydr. Polymer., 2011, 86(4), s. 1723-1731.
 • Serfert Y., Drusch S., Schmidt-Hansberg B., Kind M., Schwarz K., Process engineering parameters and type of n-octenylsuccinate-derivatised starch affect oxidative stability of microencapsulated long chain polyunsaturated fatty acids, J. Food Eng., 2009, 95(3), s. 386-392.
 • Shaikh J., Bhosale R., Singhal R., Microencapsulation of black pepper oleoresin, Food Chem., 2006, 94(1), s. 105-110.
 • Shogren R.L., Viswanathan A., Felker F., Gross R.A., Distribution of octenyl succinate groups in octenyl succinic anhydride modified waxy maize starch, "Starch/Stärke" 2000, 52(6-7), s. 196-204.
 • Soottitantawat A., Bigeard F., Yoshii H., Furuta T., Ohkawara M., Linko P., Influence of emulsion and powder size on the stability of encapsulated d-limonene by spray drying, Innov. Food Sci. Emerg. Technol., 2005a, 6(1), 107-114.
 • Soottitantawat A., Takayama K., Okamura K., Muranaka D., Yoshii H., Furuta T., Ohkawara M., Linko P., Microencapsulation of l-menthol by spray drying and its release characteristics, Food Sci. Emerg. Technol., 2005b, 6(2), s. 163-170.
 • Soottitantawat A., Yoshii H., Furuta T., Ohgawara M., Forssell P., Partanen R., Poutanen K., Linko P., Effect of water activity on the release characteristics and oxidative stability of d-limonene encapsulated by spray drying, J. Agric. Food Chem., 2004, 52(5), 1269-1276.
 • Sułek A., Domian E., Wpływ ciśnienia homogenizacji na zawartość tłuszczu powierzchniowego w suszonych rozpyłowo emulsjach stabilizowanych białkami mleka, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość" 2010, 73(6), s. 168-176.
 • Taherian A.R., Fustier P., Ramaswamy H.S., Effect of added oil and modified starch on rheological properties, droplet size distribution, opacity and stability of beverage cloud emulsions, J. Food Eng., 2006, 77(3), s. 687-696.
 • Tesch S., Gerhards Ch., Schubert H., Stabilization of emulsions by OSA starches, J. Food Eng., 2002, 54(2), 167-174.
 • Thirathumthavorn D., Charoenrein S., Thermal and pasting properties of native and acid-treated starches derivatized by 1-octenyl succinic anhydride, Carbohydr. Polym., 2002, 66(2), s. 258-265.
 • Tonon R.V., Grosso C.R.F., Hubinger M.D., Influence of emulsion composition and inlet air temperature on the microencapsulation of flaxseed oil by spray drying, Food Res. Int., 2011, 44(1), s. 282-289.
 • Turchiuli C., Fuschs M., Bohin M., Cuvelier M.E., Ordonnaud C., Peyrat-Maillard M.N., Dumoulin E., Oil encapsulation by spray drying and fluidised bed agglomeration, Innov. Food Sci. Emerg. Technol., 2005, 6(1), s. 29-35.
 • Vega C., Roos H., Invited Review: Spray-dried dairy and dairy-like emulsions - compositional considerations, J. Dairy Sci., 2006, 89(2), s. 383-401.
 • Vignolles M., Jeantet R., Lopez C., Schuck P., Free fat, surface fat and dairy powders: interactions between process and product, A review. Lait, 2007, 87(3), s. 187-236.
 • Waraho T., McClements D.J., Decker E.A., Mechanisms of lipid oxidation in food dispersions, Trends Food Sci. Technol., 2011, 22(1), s. 3-13.
 • Yan-Li X., Hui-Ming Z., Xin-Hong L., Bao-Shan H., Xiao-Xian H., Study on the morphology, particle size and thermal properties of vitamin a microencapsulated by starch octenylsucciniate, Agric. Sci. China, 2010, 9(7), s. 1058-1064.
 • Yusoff A., Murray B.S., Modified starch granules as particle-stabilizers of oil-in-water emulsions, Food Hydrocoll., 2011, 25(1), s. 42-55.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171266935

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.