PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 12 | nr 1 | 197--204
Tytuł artykułu

Idea zrównoważonego rozwoju jako zasada sprawiedliwości

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Idea of Sustainable Development - a Principle of Justice
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pojawiające się w drugiej połowie XX w. globalne zagrożenia wynikające z szybkiego zużycia zasobów naturalnych, narastania zanieczyszczeń środowiska, nadmiernego wzrostu demograficznego, niezaspokojenia podstawowych potrzeb coraz większych grup ludzi oraz głębokiej destabilizacji systemów przyrodniczych i społeczno-gospodarczych przyczyniły się do intensywnej dyskusji, prowadzonej z dużym udziałem instytucji międzynarodowych, przede wszystkim Organizacji Narodów Zjednoczonych, na temat niepokojących trendów rozwojowych. Ostatecznie, na gruncie zgłaszanej przez polityków, ludzi biznesu i ekonomii potrzeby ustalenia kanonu ogólnoświatowej polityki ochrony środowiska, na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych narodziła się idea zrównoważonego rozwoju. (fragment tekstu)
EN
The subject of the paper is an attempt of investigation the idea of sustainable development as an instantiation the principle of justice. Occurring global threads at the and of twenty century as consequences of rapid waste of natural resources, growth of impurity of environment, increase of human population, unsatisfied basic needs of people and global destabilization of natural and socio-economical systems made different environments seek for rational solutions of those problems. Finally as a result of notified by international comities propositions the idea of sustainable development came into existence. Great impact on arising the idea of sustainable development came from so called Brundtland Rapport in 1987. In the document it was stated that one of the conditions of sustaining development in the World requires such development which would satisfy needs of present generations without depriving future generations abilities and satisfactions of their needs. In reference to the idea of sustainable development two-fold purposes were undertaken: (1) instantiation of distributive justice criteria, and (2) explaining validity of future generation justice. (original abstract)
Rocznik
Tom
12
Numer
Strony
197--204
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Bibliografia
 • A. Papuziński, Filozoficzne aspekty zrównoważonego rozwoju -wprowadzenie, "Problemy Ekorozwoju - Studia Filozoficzno-Socjologiczne", s. 31.
 • A. Leszczyński, Pieniądze, ekologia i zakulisowa dyplomacja, "Gazeta Wyborcza" 9 stycznia 2002, s. 13.
 • Nasza wspólna przyszłość. Raport Światowej Komisji do Spraw Środowiska i Rozwoju, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991, s. 67.
 • Dokumenty Końcowe Konferencji Narodów Zjednoczonych "Środowisko i Rozwój", Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa 1993, s. 14.
 • A. Papuziński, Zasadność koncepcji zrównoważonego rozwoju, "Problemy Ekologii" 2003, vol. 7, nr 6, s. 252-254.
 • Z. Łepko, Etologiczna teoria kryzysu ekologicznego, [w:] J. M. Dołęga (red.), Od kosmologii do ekofilozofii, "Episteme" 2002, nr 22, s. 155-188.
 • Z. Piątek, Dylematy etyki środowiskowej, [w:] W. Tyburski (red.), Ekofilozofia i bioetyka, Wydawnictwo Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu, Toruń 1996.
 • W. Tyburski, Ochrona środowiska a dobro przyszłych pokoleń (stanowiska i kontrowersje), A. Papuziński (red.), Polityka -Ekologia - Kultura. Społeczne przesłanki i przejawy kryzysu ekologicznego, s. 43 -50.
 • T. Gołakowski, Paradygmat odpowiedzialności za przyszłość w etyce i prawie, [w:] R. Sobański (red.), Prawa człowieka w państwie ekologicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 1998, s. 279-299.
 • E. Klimowicz, Pojęcie obowiązku wobec przyszłych pokoleń, [w:] T. Szkatuła, Aksjologiczne wyzwania przyszłości, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1996, s. 19-37.
 • R. Sobański, Prawa człowieka a ekologia, [w:] R. Sobański (red.),Prawa człowieka w państwie ekologicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 1998.
 • T. Borys, Zrównoważony rozwój jako przedmiot pomiaru wskaźnikowego, [w:] T. Borys (red.), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok 2005, s. 53.
 • A. Ciżmowska, Polityka społeczna wobec zrównoważonego rozwoju, [w:] A. Papuziński (red.), Zrównoważony rozwój-od utopii do praw człowieka, Oficyna Wydawnicza "Branta", Bydgoszcz 2005, s. 217-218.
 • J. Rawls, Teoria sprawiedliwości, PWN, Warszawa 1994, s. 13.
 • S. Blackburn (red.), Oksfordzki słownik filozoficzny, Książka i Wiedza, Warszawa 1997, s. 376.
 • A. Dylus, Kłopoty ze sprawiedliwością społeczną-wybrane zagadnienia, "Civitas-Studia z Filozofii Polityki" 2000, nr 4, s. 16-17.
 • C. Perelman, O sprawiedliwości, PWN, Warszawa 1959.
 • Z. Piątek, Mnożnik cztery, czyli efektywność w duchu syna marnotrawnego, [w:] S. Kozłowski, Z. Wróblewski (red.), Wokół mnożnika cztery, Zakład Ekologii Człowieka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2000.
 • A. Papuziński, Zrównoważony rozwój a współczesny problem ekologiczny: ontologia polityki ochrony środowiska, [w:] A. Papuziński (red.), Zrównoważony rozwój-od utopii do praw człowieka, Oficyna Wydawnicza "Branta", Bydgoszcz 2005, s. 42-47.
 • P. Hawken, Przez zielone okulary, Wydawnictwo "Pusty Obłok", Warszawa 1996, s. 16.
 • Z. Ziembiński, O pojmowaniu sprawiedliwości, Wydawnictwo "Daimonion", Lublin 1992, s. 121-122.
 • S.C. Kolm, Dystrybutywna sprawiedliwość, [w:] R.E. Goodin, P. Pettit (red.), Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, Książka i Wiedza, Warszawa 1998, s. 588.
 • W. Tyburski, O niektórych aksjologicznych przesłankach zrównoważonego rozwoju, [w:] A. Pawłowski (red.), Filozoficzne, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju, Seria Monografie KIŚ PAN, Lublin 2004, s. 49.
 • Z. Piątek, Etyka środowiskowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998, s. 155.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171267009

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.