PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 11 | 149--161
Tytuł artykułu

Dyrektywa informowania uczestników procesu karnego o ich prawach i obowiązkach w kodeksie postępowania karnego z 1928 r.

Autorzy
Warianty tytułu
Erkundigung den Teilnehmer des Strafprozess nach Ihren Rechten und Pflichten in der Strafprozessordnung Von 1928 Jahre
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule omówiono dyrektywę, która dotyczy informowania uczestników procesu karnego o ich prawach i obowiązkach, a która nie została wyróżniona w kodeksie postępowania karnego z 1928 roku. Szczegółowo przedstawiono pouczenia znajdujące się w tym kodeksie, które obecnie można sklasyfikować jako bezwzględną postać zasady informacji procesowej.
Rocznik
Tom
11
Strony
149--161
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, doktorant
Bibliografia
 • Adaszewski Z., Celiński W., Czynności sądowe w sprawach karnych, Warszawa 1961, s. 48.
 • Cieślak M., Polska procedura karna, Warszawa 1984, s. 366.
 • Cieślak M., Problem uprzedzenia uczestnika procesu karnego o przysługującym mu uprawnieniu lub obowiązku, "Nowe Prawo" 1964, nr 6, s. 583.
 • Daszkiewicz W., Prawo karne procesowe. Zagadnienia ogólne, t. I, Bydgoszcz 1999, s. 92.
 • Daszkiewicz W., Proces karny. Część ogólna, Poznań 1996, s. 107-109.
 • Dudka K., Książek M., Zasada informowania w kodeksie postępowania administracyjnego a zasada informacji w procesie karnym, "Prokuratura i Prawo" 2005, nr 11, s. 92.
 • Glaser S., Zarys polskiego procesu karnego, Warszawa 1929, s. 3-88.
 • Gostyński Z., Obowiązek informowania uczestników postępowania o ich obowiązkach i uprawnieniach jako przejaw zasady uczciwego (rzetelnego) procesu, [w:] Zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności. Księga ku czci prof. S. Waltosia, pod red. J. Czapskiej, A. Gaberle, A. Światłowskiego, A. Zolla, Warszawa 2000, s. 363.
 • Grajewski J., [w:] J. Grajewski [red.], Prawo karne procesowe - część ogólna. Warszawa 2007, s. 119.
 • Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Kraków 2005, s. 95.
 • Gwiazdomorski J., Podstawowe problemy przedawnienia, "Nowe Prawo" 1955, nr 1, s. 4, 6.
 • Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. I, Warszawa 2007, s. 132.
 • Kalinowski S., [w:] S. Kalinowski, M. Siewierski, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 1960, s. 319.
 • Kalinowski S., [w:] S. Kalinowski, M. Siewierski., Przebieg procesu karnego, Warszawa 1957, s. 219.
 • Kmiecik R., [w:] R. Kmiecik, E. Skrętowicz, Proces karny. Część ogólna, Kraków 2006, s. 136.
 • Kosowski J., Posiedzenie sądu a rozprawa w procesie karnym - wybrane zagadnienia, "Studia Iuridica Lublinensia" 2007, t. IX, s. 153-154.
 • Lande J., Studia z filozofii prawa. Warszawa 1959, s. 943-950.
 • Lipczyńska M., [w:] M. Lipczyńska, A. Kordik, Z. Kegel, Z. Swida-Łagiewska, Polski proces karny, Warszawa-Wrocław 1975, s. 91-92.
 • Lipczyńska M., Polski proces karny. Zagadnienia ogólne, Warszawa-Wrocław 1971, s. 68.
 • Lipczyńska M., Zasada informacji prawnej (art. 10 k.p.k.) a system zasad procesowych polskiego procesu karnego, "Państwo i Prawo" 1973, nr 2, s. 51-52.
 • Marszał K., [w:] K. Marszał, S. Stachowiak, K. Zgryzek, Proces karny, Katowice 2005, s. 100-101.
 • Marszał K., Informowanie uczestników procesu karnego o ich obowiązkach i uprawnieniach, "Problemy Prawa Karnego" 1982, nr 7, s. 83.
 • Mogilnicki A., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Kraków 1933, s. 428, 431-432.
 • Murzynowski A., [w:] L. Hochberg, A. Murzynowski, L. Schaff, Komentarz do kodeksu postępowania karnego, Warszawa 1959, s. 230.
 • Murzynowski A., Istota i zasady procesu karnego. Warszawa 1994, s. 214.
 • Nowikowski I., Terminy w kodeksie postępowania karnego, Lublin 1988, s. 188-189.
 • Peiper L., Komentarz do kodeksu postępowania karnego, Kraków 1929, s. 376.
 • Peiper L., Komentarz do kodeksu karnego, Kraków 1933, s. 394-395.
 • Przeworski J., Ustawa karna austriacka o zbrodniach, występkach i przekroczeniach z dnia 27 maja 1852 r., Warszawa 1924, s. 150 ze wskazanym tam orzecznictwem.
 • Schaff L., Proces karny Polski Ludowej, Warszawa 1953, s. 159-219.
 • Siewierski M., Kodeks karny i prawo o wykroczeniach. Komentarz, Warszawa 1965, s. 180.
 • Stachowiak S., Zakres informacji procesowej przekazywanej podejrzanemu przed iw toku przesłuchania, "Prokuratura i Prawo" 2001, nr 3, s. 7.
 • Śliwiński S., Polski proces karny przed sądem powszechnym. Przebieg procesu i postępowanie wykonawcze, Warszawa 1948, s. 45.
 • Śliwiński S., Polski proces karny przed sądem powszechnym. Zasady ogólne, Warszawa 1948, s. 80-149.
 • Taras T., [w:] T. Taras [red.], Proces karny. Część ogólna, Lublin 1975, s. 87.
 • Ustawa karna obowiązująca w b. dzielnicy pruskiej, [w:] Ustawa karna, Poznań 1921, s. 62-64.
 • Waltoś S., Proces karny, Zarys systemu, Warszawa 2005, s. 327-328.
 • Wolter A., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1963, s. 276.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171267151

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.