PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 28 | 23--52
Tytuł artykułu

Społeczno-ekonomiczne przeobrażenia funkcjonowania przemysłu maszynowego w Polsce

Warianty tytułu
Social-Economical Transformation of Machinery Industry in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania jest podjęcie się próby przedstawienia i zidentyfikowania problemów z zakresu zatrudniania i wynagradzania, z jakimi przyszło zmierzyć się przedsiębiorstwom przemysłu maszynowego, podczas dokonujących się przekształceń własnościowych oraz wskazanie na to, w jaki sposób próbowano je rozwiązywać. Myślą przewodnią, a zarazem tezą opracowania jest twierdzenie, że w warunkach przekształceń własnościowych następowały istotne zmiany ilościowe i jakościowe w poziomie, strukturze i formach zatrudniania oraz wynagradzania pracowników przemysłu maszynowego. Okres badawczy obejmuje lata 1989-2003 i dotyczy przemysłu maszynowego funkcjonującego na obszarze całego kraju. Cel realizowano posługując się metodami analizy logicznej oraz statystyki opisowej. Dla jego osiągnięcia wykorzystano literaturę przedmiotu, publikacje, a także wyniki bądź zestawienia statystyczne. Układ opracowania podporządkowany został realizacji postawionego celu. Składa się ono z 5 części. Pierwszy fragment przybliża i systematyzuje przedmiot badań, drugi i trzeci traktują o zmianach w zakresie zatrudnienia w okresie przekształceń własnościowych, czwarty i piąty przybliża aspekty wynagradzania tego okresu. Przeprowadzona analiza, prezentacja i ocena dokonanych przeobrażeń w sferze zatrudniania i wynagradzania pracowników przemysłu maszynowego prowadzą również do wniosku o potrzebie prowadzenia dalszych badań, w szczególności w odniesieniu do możliwości rozwoju tej branży. (fragment tekstu)
EN
The study presents problems of employment and level of employees' salaries in a machinery industry within the context of the ownership's transformation in that business. On the base of analysis, that was carried out in 1989-2001, the Author tries to show the dilemmas concerning the subject and facing employers, employees and Polish government, as well as the solutions used. Adjustment to new conditions, among the companies of machinery industry, has showed that an increase of employees' salaries was not a result of any effect, but only a fulfillment of promises, and also was expressed by a compensation of increasing costs of keeping the employees. There was no possibilities of effective motivation. The State had difficulties to bring under control emerging problems. The decreasing number of both legal entities and employees were also "shrinking" that trade. Short-coming influence of transformation on machinery industry was unfavorable (limitation of workplaces, unemployment in the group of youth, stratification in the level of revenues of population, deterioration of the level of living standards). However, that can be deemed in the longer period, as an unavoidable cost of system transformation, that begin to brings to bring the right course - it leads the economy to become the market one. One of the most crucial factor, that can contribute to the development of machinery industry is an inflow of foreign investment capital transferring modern production technologies and techniques of management (know-how). (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
  • Auleytner J., Transformacja w obszarze pracy i zabezpieczenia społecznego, w: 10 lat transformacji w Polsce, red. A. Zawiślak, Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania Szkoły Wyższej, Warszawa 1999.
  • Jarmołowicz W., Knapińska M., Zmiany na polskim rynku pracy w okresie transformacji ustrojowej, w: Polityka państwa na rynku pracy w warunkach transformacji i integracji gospodarczej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2005.
  • Mujżel J., Przedsiębiorstwa w okresie transformacji, Polska Akademia Nauk Ekonomicznych, Poltext, Warszawa 1997.
  • Lis L., Dylematy polityki zatrudnienia w gospodarce rynkowej, w: Socjologiczne i ekonomiczne zagadnienia gospodarki rynkowej - szanse i zagrożenia, red. H. Januszek, Zeszyty Naukowe 25, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2002.
  • Oleksyn T., Praca i płaca w zarządzaniu, Biblioteka Menedżera, "Novapress" S.A., Warszawa 1992.
  • Polska Klasyfikacja Działalności ze zmianami na 2001 rok, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr sp. z o.o., Gdańsk 2001.
  • Rocznik Statystyczny Przemysłu, dla lat 1990-2004, Zakłady Wydawnictw Statystycznych, GUS, Warszawa.
  • Suwalski A., Problemy polskiej prywatyzacji. Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania przekształceń własnościowych w latach 1990-1997, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1998.
  • Suwalski A., Transformacja zbiorowych stosunków pracy w Polsce, w: Przekształcenia społeczne w polskiej gospodarce, red. A. Suwalski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
  • Ustawa z dnia 20 października 1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych (DzU Nr 141, poz. 692 z późniejszymi zmianami).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171267217

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.